Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
modo M 4468 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb modo Freqüència total:  4468 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

comença amb un contrapunt de dues flautes (1) exposant modos medievals. Els violins amb sordina evoquen els sortilegis de les fades i
flautes reprenen la primera idea.] [El Comte exposa els seus laments en modo menor i és replicat pel chor qui després descabdella a l'uníson una
la negació. A l'aparèixer l'àguila, el tema del castell es transforma en modo major (9) com a símbol afirmatiu. En Bernat pren comiat de
darse la pena de demanar aclaracions sobre 'ls punts escapats. De tots modos, encara la Madrona semblava lluny d' ahont anava. ¿Qué hi feya, donchs?
alta com la dels nostres montanyesos, revelava forsa y robustesa. Son modo de vestir senzill, la manera graciosament descuydada de portar lo bolet y
perfectament bé á son cap ros, á sa figura esprimatxada y alta, al modo de posar los brassos sempre cayguts y en moviment de péndul, topavan ab
en ellas, tenía la seva táctica, que posava en joch sempre del meteix modo. Primer dia: indiferencia respectuosa y amable. Dia segon: declaració,
fí lo pobre xicot, qué li havía fet pera tráuresel del devant d' aquell modo?... Quín motiu tenía pera dubtar de las sevas intencions?... Quí podía
tan vergonyosa, que per sí sola podía empetitir l' objecte estimat d' un modo deplorable, crudel! Y cóm viure, sense saber lo qu' alló deya! potser la
aquesta setmana, peró ¿quí no 's queda quan vos ho demanan d' aquell modo y en aquells moments, que jo estava tan afectat! Que hermosa estava!...
De sobte, un coro de riallas que venía acostantse, li ferí l' oido d' un modo estrany. Entre 'l burbull de la rialla li sembla distingir la veu
desocupats desde 'ls balcons la veyan espiant arrastrantse d' aquell modo, á rassés de las casas, y com pe'l carrer apenas passava ningú més, s'
vés.— L' estudiant doná mitj tom sobre un peu. —Nó, nó; que de tots modos no has de tornar fins després d' esmorzar ¿no es cert? —Jo vindría
ja no sóls alleugerida d' un gran pes, sinó més enamorada que may. Aquell modo noble y valent d' abordar la discussió, aquell crit de dignitat á qué
Son temperament apassionat no consentía las mitjas tintas; del mateix modo que la treya fora de sí l' ofensa ó la gelosía, l' exaltava l' amor
cadira que á má li vé, y allí, ab tota comoditat, bé qu' esbufegant d' un modo deliciós, comensa á desencadenar la llengua contra tu y la despesera,
ja se sab, no 's gasta humor. —Oh, es que lo qu' ella no gasta es modos. ¿Que per ventura hem d' enmatzinar lo quarto pera no poder entrarhi?
hi havía dubte; duya un tráfech entre mans; ell volía descobrirlo. Aquell modo d' anar, l' hora... qu' era l' hora dels misteris, dels enredos, dels
troben gentil... ¿Saps què és el francès? Un brutal perfumat de modos. Només l'aplaques amb diners o mostrant més orgull que ell. Me'n fot,
tant ella com jo no 'ns morissim de gana, cregui que 'm faig creus. De modo que, ben mirat, si 'ls padrins me tractaban malament ab l' olvit en que
aquet mon, sobre tot si 'l compara ab los que fundan en lo treball lo seu modo de viure. Al contrari; vosté veura un pobre ben compost, net com una
vosté veura un pobre ben compost, net com una patena, vergonyós en lo modo de demanar... Donchs á n' aquell ja 'l pot planyer; perque, per regla
benefactors, y aixó feya que molts dias se 'n tornés á casa del mateix modo que n' habia sortit. Capitol III Un Nadal trist. Un dia la mare
casa no trobantse bé. Feya dias que, tant ella com jo, apenas menjabam. De modo que ja pot suposar la verdadera causa de son malestar de salut: la
us hi quedariau á dormir... La mare, al sentirse tractada d' aquet modo per lo sagristá, no va saber que respondre. Confosa y roja per la
Jo no'us he dit pas que'us en anesseu perque 'us ho prenguesseu d' aquet modo... Y va desapareixe de la escena, mes per por que per falta de pietat. A
lo mes petit ¡ay! Mentrestant la mamá, que no habia quedat satisfeta del modo com habia sigut obehida, cridaba: —¡Nen!... ¡Nen!... ¡Aqui deseguida
seva s' entraba á l' hora al treball y se 'n sortia també á l' hora, de modo que no robaba cap minut als seus obrers. Tampoch se sabía lo qu' era un
francament, aixó es un dirli á vosté, no 'ns fa cap gracia. De modo que, al sentirnos obsequiadas ab tal serenata, varem prorrompre en crits
las altras, me va agafar pé 'l seu compte y 'm va confessar del següent modo: —Vinam aqui, filla meva, y digam la veritat: ¿com es que t'
moment estabam dinant. L' Esparver, al sentir trucar d' aquell modo, se va aixecar apressuradament de taula, com si temés alguna desgracia, y
dos rivals se miraren, com si 's volguessin dir: —¿Que fem?... D' aquet modo, ab aquestas donas al devant, es impossible pensar en portar á cap lo
que ho dich. Deixeume fer, que ja sé jo lo que 'm toca. —De tots modos; —digué la mala ánima,— sa mort está decretada. —¿Perque?... —
aixis m' ho penso al menos. Cada dia l' acompanyaba á la Fábrica... —De modo que aquet home té celos de vos... —Potser si... —¿Y 'm creu á mi capas
com ho pactáren ho varen fer. Aquell canalla me va voler pagar d' aquet modo lo favor que dias arrera li habia fet salvantli la vida. Aquell infame va
faitx nosa? [(Als dos)] Timb· [(Fingint)] De cap modo. (Sempre será un imprudent.) Julia. (Fingím. Que ignóri 'l que
trobarnos front á front del enemich. ¡Quín afany per barallarnos! ¡quín modo de defensarnos! ¡quín coratje y quín delít! Las montanyas vomitaban foch
dihentse germá, solts aqueix nom vol gastá per amagar sa traició. De tots modos sou traidó, sent francés, ó catalá. Roch· [(Imperatiu.)]
oficio y por fin hoy le atrapé. Serap· Y no has pogut encontrar atre modo mes desent de guañarte l' aliment que t' has tirat á robar?
un dels tres sense dinar? foram dos y repartit pot resultar de tots modos [(Mentres tant los noys desan los cartipassos y van á buscar las
servir d'exemple. El que com jo li han passat els anys sense remerciar el modo de viure'ls; el que ha estat renyit amb tots els preceptes, el que ha
llegint que hi ha camp per a córrer. En aquest llibre hi podràn trobar el modo d'un hom fer el seu fet, ensemps que el penediment. Sabràn d'una vida de
consells del meu pobre pare que no es cansava d'aconsellar-me. Dir del modo que va quedar la nostra casa de Sant Celoni aixís que va morir la mare,
d'ensenyar-me ni jo d'apendre. Ell per pacient i jo per actiu, teníem dos modos de pensar tan contrapuntats l'un del altre, que no podíem avenir-nos;
i fer el meu fet i crèixer: crèixer en malícia, en procediments i amb modos; però, la veritat, en un Sant Celoni, on tothom és bona persona, el sol
devia tenir els seus fonaments i vareig acordar defensar-me del millor modo que pogués. "Ull viu —vareig dir-me— i res de badar, que avui per
me, em dic: "Ja l'havem feta bona." Un cop ja ben beneït, del modo que va poguer, m'explica els fets i les circumstàncies dels darrers fets
en consum i en administració; en expedients i expeditius. M'explica del modo senzill, bastant digne i recatat amb que's posà la dòna a casa, que és un
et puc assegurar és que avui has estat de sòrt. Tot això va dir-m'ho d'un modo tan xapurrat i tan barrejat amb mots de tots els idiomes, que no vareig
ametlles; uns llavis com dos muixarnons; un nas de goma, d'aquells pocs modos que pose'ls del costat que vulguis sempre miren a l'objectiu, i uns

  Pàgina 1 (de 90) 50 següents »