DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
multa F 632 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb multa Freqüència total:  632 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

se'ls ocorregué als governadors altre càstig que la imposició d'una forta multa de cent mil florins, que havien d'abonar al comptat els habitadors de la
"mai reincidents", acudeixen a les oficines d'Hissenda a satisfer les multes amb aire de superioritat. I hem de coincidir que aquesta manca
Montfort, a l'hora de la repressió, hagué de pagar dotze mil ducats de multa —i els pagà, i encara li restava un patrimoni considerable—: un altre
i viles reials. Per llur compte, els senyors van imposar igualment multes a llurs súbdits agermanats. Els abusos foren a l'ordre del dia. "E
el president, "és en perfecta discordancia amb els termes de la multa o sentencia, que és de natura mèdica, incommutable i sense apelació. Les
com aquest meu de guarda campestre!" Rei del ban, del verbal i de la multa, mira el món amb un aire de veure'l de tan alt, que diu fins a quin punt
insubornable, i el cor inaccessible a tota feblesa, i el verbal i la multa s'abatin implacables damunt qui caigui en mancament, ningú ni res no el
feines de guarda campestre són de tot repòs. Per verbals que aixequi, per multes que imposi, no està mai en perill de bony ni de nafra. I això posa un
i no l volen. A la sirena que gosa piular, li tanquen el crit amb una multa, i al que fa mala olor, no l'admeten. El port de Soller no està per soroll
l'any 1863 un tal Scott fou condemnat a 40 schelings de multa en pena d'haver proferit 20 renecs, segons l'antiga llei que
i Licó no haguessin pujat a acusar-me, ell hauria estat condemnat a una multa de mil dracmes per no haver pogut obtenir la quinta part dels vots. Ara
És evident que de ço que em mereixo. Què és? Quin càstig, o quina multa tinc de sofrir per haver-me posat al cap de no tenir una vida
l'esclau de cadascun dels que per torn em vigilaran, dels Onze? O bé una multa i presó fins haver-la satisfeta? Això fóra per mi el mateix que
digne de cap mal. Si tingués diners, proposaria de pagar una multa tan grossa com em fos possible de satisfer; car no crec que això sigui un
mal; com que no en tinc, no resta a fer sinó que vosaltres em poseu una multa adequada al que estic en condició de pagar. Això fóra, potser, una mina
un fet. El cabo de mar de Calella posà fa pocs dies un duro de multa a un pescador. Aquest s'insolentà. "Jo us en poso un altre a vós, i en
s'ocupava de mi constantment; mobilitzava homes en honor meu; imposava multes als que no complien amb aquella perillosa estrangera tots els
(no sé per qui), els bons funcionaris el condemnaren a una multa de cinquanta pessetes. Però el director de "La Hospedería" no
I si passats dits vint dies no ho feia, incorria en ban (multa) de 20 sous, dels quals la meitat anava a la Confraria i l'altra
Més tard, el 15 d'octubre del 1.628 s'acordà posar una multa de 5 ll. mon. Barna. a tot paraire que barregés
de maig del 1.672 es prengué la resolució de posar una multa de deu rals per cada drap al qual manqués mitja "/via\"; de
Cúria Baronal de la Vila, condemnà Joan Queralt a 25 lliures de multa i al pagament de les costes i, a més, li prohibí fer "/baietons\",
temien o esperaven incomplir la taxa, encara que fos a risc de pagar una multa. Aquest recull de notícies és només una mostra de la varietat dels
s'estrenyi o s'eixampli un quilòmetre enllà; o allí li posin una multa per portar unes quantes cigarretes, i a més se les quedin, i més enllà
i les 10 lliures d'apremi, sota pena de 100 lliures de multa si no ho fessin. Per la seva part els prohoms escultors a 9
era castigat a quatre anys de desterro i el Gremi havia de pagar una multa de 50 ducats a repartir per terceres parts entre el jutge, la
—n'hi deuria haver alguns del ram de cotó— i que se'ls imposés una multa, o que, del contrari haguessin d'ingressar al gremi. Consultada la
contra els sarraïns, estatueixen (Usatge 118) sobre les multes que s'han d'imposar a tots els que venguin armes als musulmans i a
De caràcter pecuniari. Primer. Confiscació. Segon. Multa. Tercer. Pagament de danys. /C)\ Mesures de
i anàlisi de queviures, adulteracions i regulació de preus amb la multa que es determini. En matèria d'acció social i protecció dels interessos,
durant sis reunions consecutives, podran ésser multats per l'Alcalde, amb multes de 5 a 10 pessetes en els Municipis inferiors a
els superiors a 10.000 habitants. Prèviament a la imposició de multes, l'Alcalde els requerirà per escrit i, en tercera reincidència elevarà al
multat, per un temps que no podrà excedir d'un any, ultra l'exacció de la multa no satisfeta. L'Alcalde serà responsable, davant la Comissió de Govern i
a exaccions, arbitris, recàrrecs, repartiments, etc.. Contra les multes i sancions penals que els Alcaldes imposin hi haurà el recurs d'alçada
la renda." Si hagués deixat de tornar el full omplert, podia esperar una multa de cinc lliures màximum, però jo havia complert el meu deure, i podia
vells, corcats, del temps de la Maria Castanya... Aquell que no pagava la multa era pujat dalt d'una barra de pi i no se'l deixava fins a tirar-lo a l'
""atrassos"" de l'any... 1594, sou condemnat a pagar la multa de..." una xifra de milionari que, a l'hora de la veritat restava
el més complet silenci, en vista del qual la Junta li imposà una multa de "quinientos pesos fuertes". Només una vegada, en el curs de
llur autonomia. Els regidors podran ésser sancionats amb apercebiment i multa per negligència o extralimitació en llurs deures. Els regidors sols
Els Tribunals Contencioso-administratius, afegeix la Llei, podran imposar multes no superiors a 500 pessetes als que hagin obrat de mala fe
i les infraccions d'Ordenances, Reglaments i Bans de govern, amb multes que no podran excedir de 50 pessetes en Municipis fins a
podran ésser castigades per l'Ajuntament amb apercebiment o multa que no podrà excedir de l'haver de deu dies. La imposició de la multa
que no podrà excedir de l'haver de deu dies. La imposició de la multa requereix un expedient previ, en el qual serà necessària l'audiència de
Contra la imposició de les sancions d'apercebiment i multa pot recurrir el Secretari davant del propi Ajuntament i utilitzar contra
i la manca de laboriositat i zel, poden ésser corregides amb multa, apercebiment i suspensió d'empleu i sou fins el termini d'un mes
el termini de vuit dies. III. Recurs d'alçada contra les multes i sancions penals, davant el Jutge d'Instrucció del partit, dintre el
de la quantitat exigida; però si ho serà quan es tracti de les multes imposades als alcaldes i consellers per incompliment de llurs
d'Ajuntaments. La seva tramitació i resolució. Recursos contra multes i sancions penals que siguin imposades per les autoritats municipals.
previ i inexcusable als contencioso-administratius i als d'alçada contra multes i sancions penals. Diu l'article 255 de l'Estatut Municipal: Per
a interposar els recursos contencioso-administratius i d'alçada contra multes i sancions penals, serà precís promoure tràmit previ de reposició davant

  Pàgina 1 (de 13) 50 següents »