DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
narcòtic A 44 oc.
narcòtic M 80 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb narcòtic Freqüència total:  124 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

dubte: sí majoritari, igualment sens dubte. ¿Suggestió propagandística, narcòtic patriotard, engany —o autoengany— deliberat? Tant se val. Tot i admetre
seixanta plantes alimentàries i vint-i-vuit d'altres amb propietats narcòtiques, estimulants o medicinals (Barrows). Un sol informador semínola
La feblesa se m'infiltrava a totes les porcions de l'esperit; com un narcòtic, atacava les funcions vitals; de les anímiques passava a les del cos i em
de la resignació, del renunciament feliç. Com la grapa abassegadora d'un narcòtic puixant, la resignació m'alliberava lentament del dolor de viure, tot
Un dia però, cansada de sofrir, prepara una sopa de farigola amb un narcòtic i la dóna al traïdor, i mentre aquest dorm, fuig. De casa del traïdor va
dels catalans, condormida per llargs segles de subjecció i pels narcòtics de la tirania, semblava que es desemperesia i recobrava, a poc a poc, el
és lloc, aquest, per a comentar-los) té propietats sedants i lleugerament narcòtiques. S'usa en infusió i en decuit; també amb xarop i en extret. En les
de vigilància envers les criatures. Els seus efectes són irritants i narcòtics. Provoquen una son a voltes tan intensa, que l'enverinat cau dins un gran
(si bé no tan franques ni enèrgiques) a l'opi, essent, per tant, un narcòtic. Segons Huchard, 3 centigrams de lupulina provoquen 5 o
és ensems diurètica i sudorífica; a dosis altes pot arribar a ésser narcòtica. S'usa el tronc de la planta en decuit i a la proporció de 20 a
a 50 centigrams en píndoles. S'usa, també, barrejat amb altres narcòtics més enèrgics. L'aigua destil·lada de lletuga és a saturació, i els seus
a 10 grams per litre d'aigua. Tenen remarcables propietats narcòtiques; el xarop de rosella apaivaga els insomnis, tan molestos com
cosa que no passa amb els preparats bromurats. Indirectament és un narcòtic, puix, si bé no fa dormir, calma les excitacions nervioses i els
sigmoidal. Tractament del fet obstrucció intestinal. Els narcòtics centrals i els narcòtics perifèrics. Vàlua relativa i indicacions que
Tractament del fet obstrucció intestinal. Els narcòtics centrals i els narcòtics perifèrics. Vàlua relativa i indicacions que compleixen. Resultats
actuació, paralitzen la corrent nirviosa, com tan els anestèsics i narcòtics per procediments diversos; però cal no traspassar el límit, propi de la
per la llum de la lluna o de una simple bugia. P. Com és que els narcòtics i anestèssics calmen el dolor i els espasmes generals i locals?
la presió continuada i uniforme sobre l'aneurisme. P. Així els narcòtics, com la morfina, poden ser útils? R. Si senyor, perquè calmen
que solicitin la reacció del respirar i del cor, a la vegada, perquè els narcòtics paralitzants, són per regularitzar les pulsacions del espasme.
Què ferem en aquestos espasmes? R. Calmar l'espasme amb èters i narcòtics que anestesiïn tot l'organisme. P. I els atacs epilèptics?
antipirina, fenacetina, piramidon, àcid salicílic, quinina, atofan; els narcòtics, veronal, luminal, cloretona, morfina, codeïna, apocodeïna, hidrat de
del múscul innervat per un nervi sotmès sota la influència d'un narcòtic. Sota un altre punt de vista hem de comentar aquestes experiències que
les terminacions nervioses motrius es necessita una concentració de narcòtic en la sang 2-3 vegades més gran que per a paralitzar les
una novetat. Huxley afirma sobre aquesta qüestió: "Tots els sedants, narcòtics, euforitzants, al·lucinògens i excitants obtinguts de fonts naturals
de pacients: els malalts tractats d'una manera continuada amb analgèsics narcòtics (per exemple, neoplàsics) i els toxicòmans. Amb aquests darrers han estat
en els pacients sotmesos a l'administració continuada d'analgèsics narcòtics per motius mèdics hom pot estudiar la possibilitat de substituir la
Amb la denominació d'"estupefaent" (segons el Vocabulari mèdic, "narcòtic capaç de produir toxicomania") hom designa productes tan diferents com
tan diferents com l'heroïna, que veritablement pot ésser sedant o narcòtica, i la cocaïna, que, ben al contrari, és un excitant. D'altra banda, durant
depressió i fins i tot son profunda; per això se'n diu "analgèsics narcòtics". En general produeixen un estat de relaxació, indiferència,
aquesta base, els sedants, els estimulants, els psicodèlics forts i els narcòtics s'hi afegeixen amb més o menys facilitat segons les circumstàncies
humor es blanquinós, llepiçós i fa fortor desagradable. Ell es caustic i narcótic. Aquesta secreció es la que ha donat tant mala anomenada al Gripau, i ha
més grans aleshores poden ésser possibles: l'evasió, els excitants, els narcòtics, el confort, l'abandó carnal, la recerca extraviada d'un embolcall de
molt per fer cordes i cordills. La resina que s'obté d'aquesta planta és narcòtica i després de diferents processos i preparacions es coneix com grifa,
el desenvolupament de la seva personalitat íntima i fecunda, esdevé narcòtic d'aquesta profunda i essencial rebel·lia. Cal que la casa, i especialment
de la desesperació. De vegades els tres "intents" actuen com a narcòtics i hom se sent feliç, es creu comprès. Certament, són intents i quelcom
simple. Si malgrat tot no cedeix el dolor, haurem de recórrer als narcòtics, naturals o sintètics. En herpes zóster molt extensos i que afecten a
i tenen certa mala fama a la que contribueixen les denominacions de narcòtics o estupefaents. Els analgèsics opiacis han d'utilitzar-se de manera
la veixiga (V. ametler). Cal no usar els caps florits, perquè són narcòtics. Canya; cast. /caña\; fr. /roseau\. Arundo
axís còm la solució vinosa de cervells leporins s'administrava còm un narcòtic en gran número de malalties. En la Medicina antiga la llebra entrava en
tos, la tos ferina i la ronquera. Tenint un poc de cura, es pot usar com a narcòtic contra l'insomni bullint les seues càpsules amb llurs llavors; així
Freixe; Llinós; Malcoratge; Parietària; Setsangries; Tamarit. Narcòtiques, sedants Belladona; Cascall, Cicuta, Cirerer de Pastor, Calaguala;
ó indifinits; fruit cápsula ó siliquiforme. Herbes de suc lactescent, narcótic y cáustic: les llabors d' algunes son oleaginoses y les d' altres son
bacciforme ó capsular. Herbes ó arbustos de fulles alternes, viroses y narcótiques (fig. 74-I, J). Els géneros més importants que s' hi
l' herba taupera, de l' aufeg ó de l' asma, molt narcòtica. Hyosciamus, al que perteneix el jusquiam, herba de la Mare de Deu
de fulles alternes ó verticilades, enteres. Compren especies narcótiques y altres diurétiques, sudorífiques y adhuc alimenticies (fig.
ó rahims de guineu ó herba de la creu, pirenenca y narcótica. Convallaria, al que corresponen les plantes conegudes ab los noms de
intens, se pot anar desseguit a la medicació aconsellada associanthi'ls narcótics periférics, ab altres tópics sedants que calmen el dolor y no impideixen
entre quin grupu hi figura en primer terme l'absenta, ó bé efectes narcótics, entre quin grupu hi figura principalment l'anís. De tot lo dit se'n
úniques cures positives de les enfermetats cròniques, que la majoría de narcòtichs són innecessaris ab lo regisme vegetariá excel·lent profiláctich de la
massatge, etc., però no per això renunciará en absolut als narcòtichs o anestèsichs, donchs tal pòt ser l'excitació provocada per la tos en un

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »