DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
nexe M 326 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb nexe Freqüència total:  326 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

lliure fornicació, ni del matrimoni institucionalitzat, ni tan sols dels nexes afectuosos que aquestes relacions poden produir i normalment produeixen.
l'addueix. I aleshores segueix sent sexe: és a dir, segueix sent el nexe sense mistificació que "practica" la societat moderna. Però res més.
de l'esperit del nostre poble, consemblant a la solució pactista del nexe polític entre l'Estat i els ciutadans que hem examinat ratlles amunt. Els
que la Biologia assenti damunt la Bíblia. Ells mateixos silencien aquest nexe que abans era "tota la ciència" i li fan prendre un rumb històric i
el taller, no poden ignorar, ni l'un ni l'altre, que més enllà dels nexes que reuneixen les causes i els efectes, els estímuls i les reaccions, hi
missió que ha de complir el biòleg en el seu Laboratori és de trobar el nexe que va d'antecedent a conseqüent i formular la llei causal que determina
sana manté, per damunt o per sota dels seus antagonismes interns, uns nexes de solidaritat bàsics, gràcies als quals continua afirmant-se en ella
quals continua afirmant-se en ella mateixa i és ella mateixa: són aquests nexes els que, entre nosaltres, van relaxant-se de mica en mica, es debiliten,
i no gens sistemàtica, no coactiva, de més a més. València era el nexe vertebral del regne, sobretot, i la seva autoritat havia de desplegar-se
papereig oficial i per la peremptorietat de les antesales. Més tard, els nexes comercials i oficinescos han adquirit una complicació extraordinària:
del Compromís de Casp. I àdhuc així reunit, el nostre imperi no tenia cap nexe de govern, cap institució comuna sinó la persona del rei. Per això tot
o l'ha considerada sols com a colateral, que està fora de qualsevol nexe amb el curs de la història. Per aquesta raó, continua Marx, hom està
estat de coses és "catarsi", és a dir coneixement purificador. El nexe amb Weber és encara evident. Sols que —com assenyala justament Luckács—
científica, el marxisme consisteix essencialment en la descoberta de nexes causals objectius. Revela i analitza les lleis que fan funcionar el
valor". El deure del marxisme en tant que ciència és de "descriure els nexes causals". Per bé que siguin contínuament confosos entre ells,
ens agermana, no pas amb el vincle fatal de la raça, sinó amb el nexe espiritual de la llengua: "/Pus parla català, Déu li dó
un dels seus components categoria suprema. Portugal, a través d'aquest nexe, té vida internacional: per això prengué part en la Guerra Gran, tot i
espanyol i espanyolista. Pràcticament i explícitament ha declinat els nexes polítics que el lligaven especialment amb Catalunya. Prou la Lliga
unes Corts constituents. Perquè, quin programa comú tenen? Quin nexe positiu els uneix? Quina mena de república volen; unitària, federal,
. És precís, i és urgent, que posant-hi l'esforç que calgui, en fem el nexe valoritzador de la varietat, que en reculli les virtuts resistents,
entre els "nandús" que semblaven fills seus. Ara viu isolat, sense un nexe espiritual amb els veïns. Cap mà generosa no s'hi atansa i part d'allà de
homes que les pintaren, ja ningú no és capaç de descobrir-nos quin era el nexe que relacionava aquelles pintures amb el sagrat. És obvi que la relació
fertilitat-maternitat. En el desenvolupament de la història, amb els nexes que s'estableixen d'una cultura a l'altra, hi ha unes qualitats
directius de l'edat de la llum o edat contemporània. I així, establint un nexe entre la història de Catalunya del passat i la de l'esdevenidor, podem
Una cosa és l'home i una altra cosa és el lloc que el sustenta. L'únic nexe que els acosta, i encara d'una faisó epidèrmica, és la música que hi ha
produccions ceràmiques, tan semblants, hagué d'existir, per força, algun nexe de derivació directa. En una paraula, creiem que la qüestió es planteja,
a l'Arxiu General del Regne, a València, s'ha pogut aclarir, respecte del nexe que, durant el segle XIV, existí entre la indústria típica de
de tots els temps, podem establir que, en els començos de la Romània, els nexes sintàctics per a la il·lació entre frases consecutives o per al domini de
hom es pregunta de quina manera la llengua aconseguia d'expressar, sense nexes conjuntius, el matís de coordinació o subordinació corresponent a cada
hi és tan novícia, que empra repetidament la mateixa conjunció per als nexes sintàctics més diversos. No cal dir que, en aquests casos, la presència
de condició concessiva, ja no se sent com a adverbi, i sí únicament com a nexe conjuntiu; per exemple: "...e /bé que\ fos en tendra edat
no té el lligam sintàctic escaient amb la primera, si bé és palés llur nexe lògic; exemples: El batalló combaté molt bé, més de la tercera part
actuals, manquen de força per a minvar, i no cal dir per a desfer, el nexe històric, jurídic i social construït contra els lluïsmes. Ens interessa,
manera la casa llauradora és el gran símbol del sedentarisme. El nexe entre la terra i l'home no és fatalista; no és cap relació de causa a
(Cp. figues, antiguitat, tasques, equitat). La /u\ dels nexes /güe, güi, qüe\ i /qüi\, i el mateix s'esdevé amb la
qüe\ i /qüi\, i el mateix s'esdevé amb la /u\ dels nexes /gua, guo, qua\ i /quo\, es pronuncia dins la mateixa
com en camp o tomb. Anàlogament: ambdós. Quant als nexes /mpt, mps\ i /mpc\, V. §19. C-Q-QU
i /i\ (que, qui) i sovint per /q\ davant dels nexes /ua, ue, ui\ i /uo\, els nexes /ue\ i /ui
/q\ davant dels nexes /ua, ue, ui\ i /uo\, els nexes /ue\ i /ui\ escrivint-se llavors /üe, üi\.
algun cop /g\. En l'interior d'un mot són freqüents els nexes /ct\ i /cc\; menys freqüents, /gm\ i
cigne, cognom (però: tècnic, estricnina, aràcnid). D'altres nexes: sacsejar, fúcsia, facsímil, maragda, amígdala, anècdota, sinècdoque,
viatge, fetge, plugim, enginy. Però s'escriu /j\ davant dels nexes /ecc\ i /ect\ (injecció, projecte), en els mots
següent: circumferència, circumstància, circumvolució. El nexe /mp\ és emprat en alguns mots davant de /t\ o de
cas de la unió amb consonant. La qual, en presentar-se geminada o formant nexe amb altra, mostra encara més destacat el fenomen. Prenem, per exemple, el
de la tercera precedeix al de la segona i aquest al de la primera. Els nexes lògics, fora de la copulativa i, utilitzada relativament aviat,
segons les considerem cloent o iniciant la sortida de l'aire i també un nexe sil·làbic. En el fons, això ve a identificar-se amb la doctrina de les
altra consonant (corda, salta, petxina, etc.) i la segona en els nexes /pr, tr, cl\, etc. (prim, trenta, la claror,
obres artístiques les que amb major facilitat i evidència demostren el nexe entre el factor eròtic i la intel·ligència creadora, però fins els més
la Generalitat i fer-la intervenir en la vida nacional com a nexe orientador de les activitats catalanes, fou simplement la conseqüència
agrícola es complementen. El Sindicat agrícola és, precisament, el nexe d'ordre col·lectiu que relliga en cada localitat totes les explotacions

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »