DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
notabilitat F 54 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb notabilitat Freqüència total:  54 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

sortien de tant en tant a provar sort com el que juga als daus, amb la notabilitat que en comptes de continuar l'invenció iniciada per En Monturiol amb el
i tenia un àlbum famós, en el qual hi havien escrit pàgines cèlebres les notabilitats de l'època. La baronessa pregà a Manyé de posar-hi un pensament sublim en
del Nord escampen pels barris baixos de tots els ports. A Rotterdam la notabilitat consisteix en l'existència sempre renovada d'una massa coral de tres o
estat a Bergen i no hagi vist ploure. Si hi ha algú és indubtablement una notabilitat. Després hi ha l'olor de peix, onada que us pren a l'estació d'arribada i
a veure l'obscura criatura d'altre temps actualment esdevinguda una notabilitat, quelcom de portentós, alabat per gairebé tots els diaris del món. La
perquè li fou mostrat a Barcelona com una de les seves majors notabilitats. L'anomenava /domus infantis Henrici\ i, segons el viatger
Antoni de Capmany, a desgrat del seu prestigi d'escriptor. Potser de notabilitat veritable no en trobaríem cap entre els altres diputats catalans, però,
oral, allò que la taquigrafia és al llenguatge escrit. Una altra notabilitat, digna d'ésser esmentada, que solia concórrer a la tertúlia de l'editor a
es feia l'oferiment d'un pa i un ciri. Veig sortir de l'església les notabilitats de la població amb el copa alta i un pa blanc a sota el braç —un pa que
tant. Els pagesos no s'han deixat mai la barba. A Manlleu la portaven les notabilitats i alguns obrers tocats d'acràcia. En canvi, a Barcelona, feia por. Hom es
millor fotògraf del país. A l'any, figurava a la llista de la dotzena de notabilitats del país que tot mexicà pot citar de cor. Al cap de poc Natxo va deixar
construcció i mereixent singulars alabanses de'ls olotins qu'admiraren la notabilitat de l'obra; es de 33 c. m. de diámetre i d'uns 30 litres
logra dominar certs estats malaltissos. El doctor Letamendi, que era una notabilitat mèdica del nostre país, deia que la persona sana de pulmons i per suposat
perfecte. D'aquesta manera, si bé no volem dir que arribarà a ésser una notabilitat —car això sí que no pot pas determinar-ho aquest mesurament de facultats,
i jo li tenia el cor robat. No és que el P. Creixell em considerés una notabilitat algebraica, però jo em bellugava dins les equacions com una mitjania
Lletres i Filosofia, venien a engruixir les meves coneixences, incipients notabilitats, algunes de les quals s'han fos tristament i altres a empentes o a
el vetlla. Don Joan era més aviat gros i no gaire alt, i constituïen la notabilitat del seu rostre uns enormes bigotassos blancs, única fantasia d'aquella
destacats de la casa Jordana. Indubtablement hi hagué a Ripoll moltes més notabilitats que les ací ressenyades. La falta de documentació i de vestigis
motivà en 1901, un canvi de lletres amb el comandant Lefebure, notabilitat belga en educació física, que no té desperdici per a demostrar la lluita
dit un ofici de xiquet, i com totes les arts del món va tindre les seues notabilitats en el segle anterior —i les tingué llavors i les té ara— de quan es feu
cèlebres, tants famosos escriptors i tants eminents talents i admirables notabilitats". L'Escolapia era una gàbia d'or que no li anava bé al caràcter
Anuncien, entre altres, a la Amàlia de Isaura, junt amb una colla de notabilitats més. —Quan vegi a la gent de l'empresa, feliciti'ls de part meva.
Rentar. e) Conferencies Una de lliure cada setmana per una notabilitat. Una de moral cada setmana, pel director esperitual. 5. La
de la metodologia per part de alguns dels professors, per altre cantó notabilitats tots en el llur ram; desconeixement que els portá (junt ab la premura de
els mèstres que'ls vulguin. e) Una conferència setmanal per una notabilitat. Tením ja compromesos als Srs. Ventosa y Calvell, Fra Miquèl d'Esplugas,
aquests dies extensos articles sobre l'obra pictòrica d'aquestes dues notabilitats catalanes. El fet que una institució tan important com el Museu d'Art
prevaleixer llurs drets, l'auxili dels grans propietaris territorials, de notabilitats de la intel·ligencia y de la fortuna, que prenen part activa en la
expecial, propia, completament seva. Era 'l de que parlo una verdadera notabilitat en la classe; reunía totas las condicións adecuadas per lo bon desempenyo
ab que tenen costum de anunciarse, pels quatre àmbits de la ciutat, les notabilitats extrangeres qui venen a visitarnos. Es d'observació comuna la explossió
la remota época en ques' verificá la construcció, es una verdadera notabilitat. Si un temple com aquell se hagués pogut construir en lo lloch que
autor del poema en provensal titulat Mireio, al qui altres notabilitats literarias de la Fransa comparan indistintament á Virgili y á Homero.
una figura de primer rengle. Quants periodistes professionals tinguts per notabilitats, voldrien posseir la traça, l'estil i la força dialèctica que
es que l' éxit va esser just, perque alguns dels artistas son verdaderas notabilitats en son género. Lo numerós del personal permeté que la funció sigués
senmana s' han presentat los /Yo-Yo-Rute-Jute\, verdaderas notabilitats dignes del públich de Barcelona y que demostran lo talent del Sr. Alegría
temps; se comensava ja á destinar les sales y's tingué á bé reconeixer la notabilitat de la pintura d'en Mir, aixís com la valentía de les esculptures d'en
lo foch vivificadó d' amor patri: per ço 'ns dirigim á las ilustracions y notabilitats barcelonesas, com á caps de nostra casa: dígninse aquestas pendrerho en
Catalan de un quant temps en aquesta part si ecsibeixen moltas notabilitats artísticas. Ara algunas nits s' hi presenta una senyora que, per mes
patria, 'l conexen mitja dotzena de personas. En l' art de Fidias, es una notabilitat y una legítima esperansa en Prudencio Murillo, concebeix ab gallardía,
maliciosos ¡hi hauria molt que pensar del seu entussiasme, per aquesta no-ta-bi-li-tat! No tant, no tant... Jo no li negaré que la Clarita no tinga un
extranjer estava mellor en lo seu centre: tot aixó es petit per aquesta notabilitat... Allá, tal volta algú la prenia per una primpcesa, y aquí tothom está
res més!... Me 'n alegro pe 'l tonto de 'n Casagrau, que, darrera d' eixa no-ta-bi-li-tat, en tota la vetllada no ha tingut un sol moment d' atenció per las
las passadas de rossinyol de la Patti, y no obstant, las veus d' aquellas notabilitats artísticas emesas entremitg de las coloraynas de las bambalinas, dels
que corroboraren lo seu bon concepte. Convingueren ab ell que era una notabilitat. Trobavan una deliciosa diferencia entre son llenguatje, son vestit y sas
De modo que 'l dia en que va apareixer al mon de la ciencia, moltas notabilitats de la primera linea van tenir qu' estrenyer lo rengle pera deixar lloch
era de lo més curiós i entremaliat que pogueu creure. Ah! Tota quanta notabilitat artistica venia a Mallorca, de les que fan renou devora les voltes de la
l'Hostal era la Maina i no passava dia que no entressin o sortissin notabilitats de l'establiment. Sense anar més lluny, aquell dissabte, que havia
veu, vaig coneixer que molts d' aquestos eran conxorxas del anfitrion: notabilitats al "dómino," primers espasas al "palito," caps de colla á la "trenta
no deixava d' entendrehi bona cosa, per desgracia!... Enfront d' aquestas notabilitats la conversa variava de sentit. Estisoravan al anfitrion. Sols convenian
quant havia d' enorgullirme aquet vot unánim que la proclamava una notabilitat d' hermosura. Un altre, en ma ventajosa possició de preferit s' hauria
es, que de un á altre y d' aquet ab aquell, doná la volta per totas las notabilitats artísticas y literarias. Honor molt gran per la meva nuvia y molt mes

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »