Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
ordinal AI 38 oc.
ordinal M 26 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb ordinal Freqüència total:  64 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de la combinació d'allò que els etnòlegs anomenen un nom clànic i un nom ordinal. O bé em considero lliure d'anomenar el meu gos segons la meva fantasia;
compon de tres termes: un nom derivat de la denominació clànica, un nom ordinal —que expressa l'ordre de naixença dintre la família— i un títol militar,
"estadístics" de poder desigual. Hi ha més títols militars que noms ordinals i la probabilitat que es reprodueixi la mateixa combinació per a dues
Finalment, hom dubta sovint a considerar com a noms propis els noms ordinals trobats entre la major part dels algonquins i dels siús, entre els mixe
des d'aquest punt de vista, la data fa funció només de nombre ordinal. Però cada data és també un nombre cardinal i, com a tal, expressa una
democràcia, Grècia, avarícia, etc.. i) En els numerals ordinals cultes acabats en -èsim; exemples: vigèsim, trigèsim, centèsim,
uits ni nous; He begut dos deus de vi. 269. Els numerals ordinals. Numerals ordinals són els que expressen el lloc que s'ocupa dins una
dos deus de vi. 269. Els numerals ordinals. Numerals ordinals són els que expressen el lloc que s'ocupa dins una sèrie. Els ordinals,
ordinals són els que expressen el lloc que s'ocupa dins una sèrie. Els ordinals, excepte els quatre primers que tenen forma pròpia, es fan afegint al
amb el femení -ena, i els plurals -ens, -enes. Atres ordinals tenen una forma pròpia erudita (amb femení i plurals) al costat de la
centèsim) cent-unè dos-centè milè (o mil·lèsim) En realitat els ordinals, fora dels quatre primers, tenen actualment escassa vitalitat, puix que
Tirant c. 322. No és convenient en cap ocasió usar els ordinals llatins composts, puix que resulten complicats i inintel·ligibles: el
terç, terça quart, quarta De cinc en amunt els partitius són idèntics als ordinals; emperò en lloc de desè, centè i milè, s'usen les formes
número cardinal. En general s'usen com a col·lectius els femenins dels ordinals (§ 269), però n'hi ha uns pocs que tenen forma pròpia i alguns
i un poc de (§ 273). b) Els numerals cardinals i ordinals demanen al darrere la preposició de, quan el nom que determinen va
(adjectius de dues terminacions que hom anomena numerals ordinals). En aquest cas el numeral cardinal es posposa al nom i adopta sempre
en català, sigui pel seu nom cardinal corresponent, sigui pel nombre ordinal propi, o bé per qualsevol altra descripció, v. gr., "el nombre primer i
quint o cinquè, sisè, i així seguint les denominacions dels numerals ordinals. Els trencats representats en les figures seran anomenats: /b)\
Adjectius numerals. Son de dos classes: cardinals i ordinals. Els cardinals servixen per a senyalar simplement els substantius que
. mil. dos mil, etc.. un milló. un billó, un trilló, etc.. Els ordinals servixen per a senyalar l' orde de les còses respècte al número. Hi han
a senyalar l' orde de les còses respècte al número. Hi han dos classes d' ordinals: uns de formació clássica i atres de formació vulgar. De formació
quatre taules. Mes quan els cardinals s' usen en llòc dels ordinals sòlen anar darrere: Any mil nòucents vintiú. Hi han molts
vintiú. Hi han molts casos en que dits cardinals s' usen en llòc dels ordinals, com quan s' indiquen les hòres del día: Es la una, son
una, son les quatre; i en atres moltes frases. Els ordinals van, ordinariament, davant dels substantius: El primer
assenyala a bastament en quiscuna d'ambdues parts i mitjançant els ordinals Primera i Segona, no pas un ordre purament cronològic en l'exposició de
en català, sia pel seu nom cardinal corresponent, sia pel nombre ordinal propi, o bé per qualsevol altra descripció, v. gr., "el nombre primer i
/B\ resti constant, perquè només judica les llargàries d'una manera ordinal (ordre dels punts d'arribada: més llarg = més lluny) i no pas
de la partició i de l'ordre; quantificació de les grandàries fins ara ordinals i conservació de les quantitats. L'estructura de conjunt pròpia
que determina /B\ o a la inversa, com a les relacions entre ordinals i cardinals finits, entre el concepte i el judici, etc., podem estar
amb un altre d'ordre diferent, o en el domini dels conjunts infinits un ordinal enter amb un de transfinit, etc., això seria escriure una forma tan
nombre enter es troba constituït amb els seus dos pols, el qualitatiu o ordinal i el quantitatiu o cardinal. Ara bé, apareix aleshores que l'ordre
I és així, en esdevenir número, que l'enter exerceix la seva funció ordinal, la d'un operador d'ordenació. Però això, una vegada més, dins les
és a dir, dins una fraseologia. Quin és el pol més important, l'ordinal o el cardinal? Com que els enters integren els nombres reals que no són
ni en matemàtica ni en cap altra ciència, sobretot en física. Sobre els ordinals i cardinals transfinits Proposo la constitució d'un conjunt matemàtic
el contingut de la numeració transfinita. Quina cosa és el primer ordinal transfinit ©? Aplicant a l'homògon la idea d'A. Denjoy,
alef-zero? El cardinal del mateix conjunt. Quant a la successió dels ordinals transfinits, la seva significació salta als ulls davant una successió de
ulls davant una successió de conjunts homògons disjunts. Per exemple, l'ordinal del conjunt © a saber el número de l'element final © és
exposen la teoria dels nombres transfinits presenten, imitant Cantor, l'ordinal © com el de la successió natural dels enters considerada com
una totalitat acabada efectiva. Ja he asseverat que la seva funció ordinal, el nombre enter no l'exerceix realment sinó dins les successions altres
compon un conjunt cantorià. En canvi, l'exterioritat, l'estranyesa de l'ordinal © en esguard de la successió dels enters, sobre les quals
Cantor, no signifiquen altra cosa que la diferència qualitativa entre ordinal enter i ordinal transfinit, i aqueixa diferència rep, dins el conjunt
altra cosa que la diferència qualitativa entre ordinal enter i ordinal transfinit, i aqueixa diferència rep, dins el conjunt homògon, i dins ell
després, límit © Aquí, he numerat la successió © amb l'ordinal /n\ al lloc de /N\: en tenim el dret, ja que aquests
un per un tots els elements de la seguida i doncs tots els ordinals enters que la numeren, que l'esperit és capaç de "concebre perfectament
successió interminable però dotada d'un límit © (numerat per l'ordinal transfinit), ©. Doncs bé, l'estona © escolada entre la
a raure vingué a ser el dotzè de l'any. I aquesta incongruència, entre l'ordinal del mes i el lloc que ocupa, encara l'estem mantenint! De fins a quin
primeres de l'alfabet: A B C D E F G, i corresponen als nombres ordinals dels set primers dies de gener. Si el primer diumenge s'escau el dia
trobar a la bestreta el nombre auri de qualsevol any. Donat que la sèrie ordinal del nombre auri (ens referim del I al XIX) no sofreix
de debò, que equival a dir pletòric de salut, caldria procedir a un retoc ordinal del sistema que situés en el lloc essencial, en el lloc d'honor, la part
d'explicar les notacions alemanyes clàssiques, assenyalava que els ordinals proporcionen una nomenclatura i unes notacions més fàcils de manejar, i

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »