Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
ossera F 85 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb ossera Freqüència total:  85 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

uns sis mil anys. Ell es tomba al seu acompanyant: —Em pensava que era l'ossera dels difunts ingressats darrerament... —Sí que ho és —fa el de la
matada. Encara que et sembli haver-ho vist... —No hem pogut examinar bé l'ossera —recorda ell. —És veritat, però així i tot... És clar que també la poden
atmosfera que han creat, mai no se m'hauria acudit d'anar a regirar osseres i carners amb l'esperança de trobar la mare entre centenars de cossos
ses ales tremoloses. I fins un flam salta en la nit de dins l'ossera miserable, i pels que hi dormen, perdurable, la dolor
anar a una de les nostres velles esglesioles dels aiguamolls a veure una ossera entre cendres d'un ric vestit, que havia estat excavada d'un vas
de sota les lloses de l'església. I en aquell punt, figura de cera i ossera semblaven tenir ulls negres que es movien i em miraven. Hauria fet un
corb, corbera; formiga, formiguer; mosca, mosquer; vespa, vesper; os, ossera; cingle, cinglera; fum, fumera; foc, foguera; fang, fanguera; rengle,
en aquest lloc estava format per sis teules, en forma de dau; servia d'ossera, ja que era ple d'ossos humans en desordre. Es trobaren dos enterraments
les mortalles i dels pellingots de roba que els cobrien, els tiraven a l'ossera, i després els pitjaven bé perquè n'hi cabessin més. De les fustes dels
dels pertanyents a congregacions, gremis i confraries que tinguessin ossera pròpia en els temples respectius, on podien ésser depositats. El trasllat
de les figures 20 a 22 té alguna analogia amb la de les osseres de la necròpolis de Fontanella (Mantua), fetes de dos cons units per llur
en procediments d'aquesta mena. Al costat d'aquesta composició hi ha l'ossera del prelat, entre Sant Pau i Santa Tecla (fig. 5 i 6).
multitut i varietat d' òssos; fent axò sospitar que les tals tombes eren osseres. A l' empèndre de nòu, en el més d' agost, els trevalls de desenrunament
per la trovalla y la reconstitució de las sevas colossals y enterradas osseras. La locomotora es un producte essencialment científich: en ella s'
museu, publicacions, socis, amistats; y fins aquestes columnes que sabíam ossera corcada d' un temple, també s' han transformat. Are, segons Mossen Cinto:
vegades son los morts, de qui no 'ns recordam, los que sortint de les osseres hont reposan venen á allargarnos la ma pera treurens de perill y
i que el dia darrê os per os sortiré de dins l' ossera i ressucitaré. I de ma sang rejovenida seré
allà tots s'han obert les quatre venes, i dins l'ossera els ossos ben juntats fan immenses cadenes. Dones de Vallespir
i els seus braços oberts... Entre el talús de les espases i les osseres de la lluna, voltada de guàrdies d'escorça, la deu
que dóna a les sargantanes de les costes d'Artà i al campanar d'ossera de més prop. La Mirada dels ulls en Tu escodrinyà els
pensat una mica. E· —Potser al començament. V· —Una ossera, una ossera. E· —No ho mirem, i en paus. V· —Els ulls
mica. E· —Potser al començament. V· —Una ossera, una ossera. E· —No ho mirem, i en paus. V· —Els ulls se te n'hi van
en la crucifixió y Passió del Salvador, com á testimoni ocular. U ossera ja per los ossos dels sentenciats, ja per la comuna crehencia de estar
sua creu al coll, aná caminant envers lo lloch anomenat lo Calvari ú Ossera, y en hebreu Gólgotha, ahont lo crucificáren, y ab èll á
I com en l'hora darrera, sent els terrors de l'ossera i el gel de la calavera traspassar-li les entranyes
amb llurs gramalles, els prohoms amb llur penó. I dins l'ampla i fonda ossera han baixat sa calavera. A la nit d'ombres eternes i
entre los plechs amagats de vostres amples mortallas, sortiune tots de l' ossera, de Deu per la omnipotencia, que, tranquil en sa conciencia, aquí don
Si fos cas— diem —que arribés a finar la Rosa, en comptes de durla a l'ossera, a pudrirse entremig d'altra gent sense donar profit a ningú, ¿li
ulls de llantia apagada, velats i morint-se de fosca; amb el pit com una ossera; amb el còs de fusta corcada, encara s'arrocegaven pel poble; encara, mig
galop... cau aquet petit moble qu' are repico, desllorigantse tota l' ossera. ¿Ho enten are? 'm preguntá, buscant la capseta per col·locarlo. —No té
—'m vá dir. —"Si no fos per lo corcó del reuma que se m' endú la ossera á bossinets..." —Paciencia, veliaquí. ¿Cap á pendre 'l sol?... —"Com
s' entreveya á través dels finestrals, no semblavan sino la esvorancada ossera d' un anfiteatre. Cert dematí vaig ensopegarhi á la Lluiseta. Lo pla
Mes ha arribat sa hora darrera y mor l'hivern; però en l'ossera, hi colga ab ell la flor primera, lo tendre heraut de
fores lleugera!; ¿no sents cruixir els ossos a dintre de l'ossera que guardo en mon esprit talment com són guardats en
céssars: se mou tot just endins de la fossana de Roma iníca la gegant ossera y Ataulf ja es en peu altre vegada. A Italia tots. Cavallers. A
vist los restes que d'ella hi ha... ¡tant sols! Devant sa ossera tétrica respecte y pahor tots senten, Y fins l'alé 's contenen
que, si encara fos possible identificar-los, hi traslladaria, des de l'ossera comuna del cementiri gran, les despulles de son pare, de sa mare i,
fa batre! Guspirejan sos ulls de condempnat! Lo cap se 'm torba! Estol d' osseras devant meu batallan! [(Xisclant com boig.)] Andrónica,
la por! Bandits que coveu cendres! Corsaris de fumalls! Brivalls de les osseres!: La vostra nit és l'espantall a l'ermàs de les fosses.
ses ales tremoloses. I fins un flam salta, en la nit, de dins l'ossera miserable, i pels que hi dormen, perdurable, la dolor
de més de quatre mil cranis diferents, repartits per més de vint osseres de Silèsia, on ha fet excavacions, ens informa que les mides i
complexa cavorca de la sepultura familiar, cinc nínxols en vertical i una ossera a la part antiga del cementiri d'Orlandis, entre xiprers i tristor. I
no eren més pròxims, entregar-los als seus descendents o retirar-los a l'ossera; posar al capdamunt de les tombes un frontó grec amb la inscripció
va explicar-me que, quan el trasllat de les despulles del fossar vell a l'ossera del nou, els esquelets dels bandolers van barrejar-s'hi inextricablement
sens dubte. M'ha causat un efecte benèfic; el meu cor, que era una mena d'ossera, ara es convertirà en un sagrari. —En honor a la veritat, senyor, no us
del cadàver; val a dir que en cap d'aquests túmuls no es localitzà una ossera, sinó simplement materials dispersos i fragments d'ossos cremats en el
megalítiques o bé amb un sistema mixt de muret de maçoneria i lloses. Les osseres ceràmiques presenten primer perfils de tipus Obagues i Molar 117
aC comencen a aparèixer vasos ceràmics d'ofrena acompanyant l'ossera. La densitat dels enterraments durant aquest període és relativament
als túmuls de cista excèntrica. Els perfils vasculars, ja sigui de les osseres o dels vasos d'ofrena, són ara en S suau, amb peus alts
de tot fora vila. L'arbre s'alimentava, deien, del brou dels ossos de l'ossera. Eren les figues dels morts, ells en feien broma sense reparar en el meu

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »