DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
pallús A 24 oc.
pallús M 73 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb pallús Freqüència total:  97 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

contra la fusta i, brandant el cap en direcció seva, diu: —Que n'ets, de pallús! —Com saps que em pots dir de tu? —pregunta ell. —Se't nota d'
—Jo, guardador d'ovelles, que he dormit amb el cap sobre el pallús, i en el desert, amb balbuceig confús, he confegit el
les rendes dels capellans de Palafrugell. Així els de Calella feren el pallús, i el prior els passà a pèl i repèl. Tot això no vol pas dir que
la gran. L'Eufrasi s'espantà davant tal grassa perspectiva. —Deixa'm fer, pallús! Mai no te'n desfaràs, de la gasiveria. Aquell dia manaré jo. A l'últim,
alacantí, semitò, racó, algú, cantaràs, francés, país, arròs, Pinós, pallús, encén, Aín, etc., però no espai, espais, palau, palaus.
grandàs, bagassa, manassa, canyís, fonedís, hortalissa, cridadissa, pallús, pobrús, gentussa, i carnisser, enjogassat, menjussar, etc..
derivats en -ís), arròs arrossos, terròs terrossos, colós colossos, pallús pallussos, arcabús arcabussos, esmús esmussos, etc.. Emperò hi ha
en -ís), arròs arrossos, terròs terrossos, colós colossos, pallús pallussos, arcabús arcabussos, esmús esmussos, etc.. Emperò hi ha bastants
x 35 x 6 cm, de fang d'argila, tret del mateix llauró, pastat amb pallús, i assecats al sol. Com que llur material és poc consistent, les parets
caps dels rams de les fileres superiors amb una capa de fang pastat amb pallús d'uns 30 cm a cada banda, en forma de cavalló. Per davant els
i la fondària no arriba als 7. Els murs són de fang pastat amb pallús, tant els laterals com els de les façanes, les quals són uniformes. A un
els seus derivats perfeccionats, com les toves o rajoles d'argila i pallús cuites al sol, que sovint es fixen mitjançant estaques. A Mallorca s'usa
A força de dies i de treballs Toni construí una barraca de fang i pallús, coberta ab canyes i senill. Una figuera napolitana gran i pampolosa
del tonell a la barraca del cadirer. Dos trossos de tàpia de fang i pallús, dos lliseres i unes garbes de senill per coberta, sostingudes a guises
lo blat, en lo que confiava per a un comport, se li aflamà i sols bolló i pallús va traure de les erades... Era cosa que lo va fer cavilar de veres. I a
a ser devorat per les tecles de la màquina. ¿Que potser et penses que sóc pallussa? ¿Et penses que no he realitzat ja totes les evolucions del teu pensament
que potejava furiosament, com si ballés una dansa estranya sobre el pallús del sòl, ensems que rosegava amb frenesia la corda que l'estacava a
tement que algun dia caigués a qualsevol trampa, perquè té un pèl de pallús. I cada dia gosàvem menys esperar el retorn del Rei. Algú contava que
que el visir, un home excel·lent, ningú no ho nega, però amb un pèl de pallús, acabaria fent qualsevol atzagaiada. Però el Rei ha tornat, tan generós
l'humitat convenient a la terra, ja sigui regant o bé cobrint-la de pallussos o altres substàncies que, impedint l'evaporació, la mantinguin fresca.
en compte la figura de Gomà amb el paraigua moll i el públic relativament pallús, que només en certes situacions de Chaplin he trobat escenes d'una
de palla; canyís de canya; filadís de filar; pallús, de palla; batussar, de batre), i en les paraules,
d'aire, tinc tortícolis. —Vull dir que tombis el Cap de Bona-Esperança, pallús! La bella escena que mai no serà arraconada, mentre hi hagi humoristes de
gaudir de l'espectacle superb de veure'ls cremar tots, com a torxes de pallús ressec. Sobre el capcurucull del Puig de les Bruixes, a damunt una roca,
meitats. L'espoleta fou probablement la que va fallar, per no encendre el pallús interior." La carcassa va caure, doncs, quasi en vertical des del cel
B y allí se plantarán sens fems, pero tiranthi la terra-fem y pallús resultant de la demolició dels llits ó tendas, las plantas d' arrel,
plantació.) Ruibarbo. Patata. Terreno B. Sobre terra-fem y pallús. Alfabrega. All. Ansiam. Ansiam llarch. Apit-rave. Bleda-raba. Blet-moll.
lo any anterior, treballarlo molt profundament y afegirli terra-fem y pallús. Aqueix terreno será abonat ab cendra lo any seguent, será pera
centímetres (segons las plantas); luego se exten en las taulas pallús procedent de la demolició de tendas y se conservan á cada costat las
la estaca á pesar de sos inconvenients. Pera plantar se separa un poch lo pallús á fí de trobar lo solch y se fá un forat bastant fondo á fí de que l'
y cuan es plé se pica lleugerament ab la mateixa y se arregla novament lo pallús. Una regada luego ab los foradets del pom de la regadora y no ab lo raig
indispensable, puix serveix per apretar lo planter á la terra, fixar lo pallús y disoldre una part de las substancias nutritivas que aqueix conté. La
y molt mes prompte després d' haber estat trasplantadas en un verger. Lo pallús contribuheix poderosament á que s' arrelia y vegetia prompte lo planter,
guanyan molt en volúmen, en cualitat y en precocitat si se ha posat pallús ab cuidado. La operació consisteix en cubrir lo terreno ants ó després de
herbas. Ab la rotació de 4 anys ab tendas, sempre 's tindrá pallús y terra-fem á discreció pera plantar y sembras. Capitol XI. Del
fems y apressura la ascensió de la sávia. Tot lo que no está cubert de pallús en l' hort ha de cavarse ab frecuencia sobretot després de las regadas
vegadas se forma crosta en la superficie si la terra no es cuberta de pallús. Finalment lo cavar es la escala de producció del hort y sens cavar, los
aliment, disolvent ab lo regar las substancias nutritivas que conté lo pallús. Se coneixen diferents varietats y poden clasificarse en ensiams curts y
centímetres en tots sentits. Pera plantarlos, s' aparta un poch lo pallús ab las mans y luego després de plantats s' acosta novament y ab las mans
molt actius, luego després d' escullits los fruits. Per aixó s' alsa lo pallús, se descalsa la planta ab precaució sense posar las arrels al descubert y
ab terra-fem. Se recubreix la femada ab terra-fem y se posa novament lo pallús. Es exposat lo regar demasiadament los melons sobre tot en lo coll de la
tenint un poch altas las campanas y en la nit se tornan de plá sobre lo pallús y aixis se continúa fins que la planta no pot cabre sota la campana;
segar, arrabassar, espigolar, garbetjar, batre, embotigar (gra, palla, pallús); porgar. (Vid. Secc. 225 y 226.) 453. Conreu
negre, doncs això de matar un home pel sol fet que aquest vos digués ""pallús"" té molt poca defensa." —És que jo sós molt susceptible, senyor
miloques volanderes, planant sobre els clapers i el pallús de les eres... Estels, estels llunyans de l' infantesa mia,
miloques volanderes, planant sobre els clapers i el pallús de les eres; ¡Ai que el vent s' es girat a dins la meva tanca!
meva fortalesa no ès de roca ni ma carn ès d' aram. Quantra el pallús que el vent s' emporta feis valer vostre braç. I
pateixen ab la sequía y ab lo enduriment de la terra. Lo bulló, boll ó pallús, que ab tots aquestos noms es conegut en Catalunya, es una sustancia
no han fet mes que barraques de cañís y brosa, ó corrals de fanc y pallús pera tancar el ganao que té d' eixir á pasturar. Que la llibertat del
no més satsá ses faves ò garroves, ò bé en olorá rastre de ferratge ò payús, ja aixeca es cap, arrufa es morros, y ríu, mostrant ses dents y

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »