DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
partició F 268 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb partició Freqüència total:  268 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

fins a l'extrema convexitat d'aquesta gran rotllana —partició fermíssima i segura de les aigües de sota i les de sobre;
d'objectes concrets o conceptuals. Ara, a tall metodològic, establim una partició de /U\ en tres conjunts. El conjunt /N\ d'objectes
d'aquests factors sobre els altres. La classificació no és, per tant, una partició on els conjunts resultants tindrien una intersecció buida. No hi ha
plantada de boixos i altra arbriçonería, però només travessàvem aquesta partició sagrada en ben rares ocasions —tals com la primera arribada a l'escola i
estima tothom, i tan bona cara posa as pobre com as ric. No vol amos ni particions, sa mar. Ella i jo ens entendrem, vatua! Jo m'enginyaré... i Nostro
dels quatre cabalers representa una vigèsima part del patrimoni. Si en la partició que anàvem a fer som més de vint, aquesta partició no em surt a compte.
patrimoni. Si en la partició que anàvem a fer som més de vint, aquesta partició no em surt a compte. Ara veieu què hi guanyaré si som dos mil a partir!
els traspassos exigits a les herències per l'estat, que es presenta a la partició com un fill més! Ja cal que els hereus s'espavilin i treballin i
aquella pràctica infantil. Les dues mitges esferes que sortien de la partició (i que cabien malament en un plat d'aquells que portaven dibuixats un
principalment a les regions orientals del país, rebutjà la pràctica de la partició real i mantingué contra llei el costum de transferir la finca a
experiència convincent; la pulverització de les terres a què donà lloc la partició havia estat alliçonadora de tan catastròfica. Un notari d'Heinsberg
quan Caziot dirigia la política agrària francesa, per tal d'evitar la partició de les herències. A aquest objectiu s'amplià a 400 mil francs el
en representació de persones absents sense autorització judicial i en les particions de béns hereditaris. Catalunya, en aquest ram, posà a prova una vegada
el venedor; de més a més, sense dificultat s'admeté extendre-la a les particions hereditàries. Hores noves, creadores de nous afanys, marcaren un major
abolir, abolició; avorrir, avorrició; exhibir, exhibició; partir, partició; punir, punició; argüir, argüició; fruir, fruïció; trair, traïció;
nomenades globalment "de ribera", les quals consistien en el remull i partició per l'esquena de les pells, depilació a la calç en basses quadrades, en
les preocupacions successòries de Jaume I abans de la segona partició dels seus regnes, és a dir, en la segona meitat del 1243, ens
Alfons, fill de Jaume I i Elionor de Castella; havien preparat també la partició dels reialmes: dos designis que encloïen una real gravetat. Fóra un error
autor per a aquestes afirmacions, que enclouen un important precedent de particions i conflictes venidors. Tot el que sabem de font segura, documental
l'infant Alfons deixava d'ésser hereu universal de Jaume I; les particions dels regnes, que havien de constituir una de les directrius constants i
del regne de València. Malgrat la inconsistència i la ceguesa d'una tal partició, que llevava a catalans i aragonesos el fruit de llurs esforços
l'evident consigna de no esmentar per a res el problema suscitat per les particions. L'estat d'esperit dels interessats, llevat el de l'infant Alfons, ens és
una sensible reducció de l'heretatge adjudicat a l'infant Pere en la nova partició que Jaume I duia de cap. La protesta dels catalans no degué sinó afavorir
preferit. I des d'ara, malgrat que encara havien d'ésser fetes quatre particions més, Catalunya restarà vinculada a l'heretatge de l'infant Pere. I els
Bé ho sembla: molt més, si confrontem aquesta delimitació amb la de la partició pròxima: la de 1253. Si fos així, els territoris entre l'Ebre i
els reialmes tots, però era el mínimum per a llur tranquilitat. La partició revestia, doncs, aquesta nova forma: Aragó i València a l'infant Alfons;
malgrat que l'infant Alfons s'havia compromès per endavant a acceptar la partició, encara dos dies després, el 22 de setembre, a Barcelona mateix,
al lot de l'infant Alfons. Amb la particularitat que, si, en aquella partició, la zona entre l'Ebre i la Cènia representava per a Aragó la sortida a la
de Castella, que hem deixat reconciliat amb el seu pare i resignat a la partició de l'heretatge conjunt al qual podia pretendre, havia passat els seus
Catalunya, tot i que Jaume I encara va trigar a fer una nova i definitiva partició del reialme, podia estar segur, pel cap baix, d'esdevenir també rei
i de vivent: la mort de l'hereu d'Aragó i València plantejava una nova partició dels regnes entre l'infant Pere i l'infant Jaume. Els recels i les pugnes
definitivament arranjada la qüestió successòria, ja no va enfocar la partició en la mateixa forma que semblava enfocar-la arran de la mort de l'infant
catalans, i els aragonesos Garcia Ortiz i Ató de Foces. Aquesta fou la partició definitiva dels regnes, coronament de la sèrie de particions fetes per
Aquesta fou la partició definitiva dels regnes, coronament de la sèrie de particions fetes per Jaume I des de la naixença de l'infant Pere. S'hi veia, com en
havien exercit damunt d'ell els arguments del partit advers a la partició i les temences que li inspirava sempre la disconformitat de l'infant
a la justificació de la discòrdia. En aquestes condicions, difícilment la partició dels regnes podia rebre l'aquiescència sincera del primogènit. Si va
reis i senyors, va creure necessari d'esbossar una tímida defensa de la partició feta per Jaume I. Parlant de la procuradoria i vicariat general atorgat
i el seu enterrament al monestir de Poblet, referint-se a la partició dels regnes entre els seus dos fills, l'anònim escriptor exclama: "©
el Cerimoniós farà, com és lògic, arrencar-ne els precedents de la partició de Jaume I, i qualificarà, no per declaració seva, sinó per declaració
La conquesta de Múrcia Un dels primers resultats de la nova i definitiva partició dels reialmes fou, per a l'infant Pere, l'eixamplament del seu radi
el mateix que al regne valencià. Al cap de poc temps d'haver dictat la partició solemne, Jaume I la comunicava als seus fidels prohoms i a tota la
manifestacions de la ràpida actuació de l'infant. Ell, en virtut de la partició feta, ja era l'hereu del reialme valencià: podia, doncs, jurar com a
malgrat que no en tenim cap notícia concreta, que, després de la partició definitiva (1262), que li adjudicava també el regne de València,
n'anaren a una punta que és a prop de Cadaqués, on refrescaren i feren la partició del botí. En això comparegueren els nebots d'En Gras, amb vint servents
per pur expedient i conveniència. Queda el pacte fet, pendent només de la partició escripturada per notari. Seré tot d'ella —ai, si!— una vegada vigoritzat
facultats dels Ajuntaments en la matèria, recolzant-se segurament en la partició que les lleis benèfiques feren de les atencions d'assistència pública
d'assistència pública entre les diferents administracions, i en la qual partició s'encomanaren a la municipal les destinades a satisfer necessitats
la de Maura i, a darrera hora, la de Cambó. La barba quadrada tenia una partició simètrica; una línia perfecta la separava per la meitat i hi havia
d'aquesta dualitat. Leibnitz, un dels primers historiaires que establí la partició, comprenia en la Història externa tot el moviment social, en tant que
sobre la manera de partir els anys. L'escala està adaptada a la partició del mig any: set anys, per exemple, no són 84 mesos, sinó

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »