DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
pensionar V 37 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb pensionar Freqüència total:  37 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

per brillant oposició, de la Diputació de Barcelona, en Reventós fou pensionat per a ampliar els seus estudis a Alemanya, en el curs 1911-1912.
Mentres jo sia secretari no't mancarà res. Ho pagarà el poble. Seràs pensionat pel fielato. I ja que és costum de beneir als fills que se'n van,
els croquis africans que tenen un èxit extraordinari, la Diputació el pensiona perquè visiti museus estrangers. Fortuny havia d'anar primer a Bèlgica i
molt curiosa la impressió que Roma causà a aquest antiacadèmic congènit. Pensionat per la Diputació de Barcelona, arribà a la capital d'Itàlia el
a Barcelona, després de la seva primera estada al Marroc, la Diputació el pensionà perquè visités París, Munich, Berlín, Brusel·les, Milà i Florència
Rebull i Torroja Nat a Reus l'any 1899 L'any 1915 fou pensionat a Barcelona per l'Ajuntament de Reus i en 1922 guanyà, per
misteriós que enraonava solament amb la seva vivent antítesi: un negre pensionat pel Govern cubà, turbulent, faceciós i susceptible, que contestava els
maonès que va estudiar primer a València, després a Barcelona; va ésser pensionat per la nostra Junta de Comerç per estudiar química a París, però
fill de Tarragona, Josep Radon, trobant-se a París en la mateixa època pensionat pel Rei, va tenir menys sort o fou menys hàbil o intel·ligent, i després
millor elogi va retre-lo el cèlebre metge maonés Mateu Orfila i Rotger, pensionat per la Junta de Comerç de Barcelona per a ampliar els seus estudis a
emigra del seu país i s'estableix a Barcelona amb el seu germà Domènec. Pensionat el 1794 per la Reial Junta de Comerç, l'any 1796
préstecs que els permetessin anar a l'hora. A Bolònia solien acudir-hi, pensionats per les respectives esglésies catedrals, joves eclesiàstics i molts
propagar la blasfèmia, llegir i aplaudir llibres obscens, afalagar i pensionar els escriptors perversos. Són ells que funden i poblen les lògies
del Bosc de Montjuïc. Acabava d'arribar d'un viatge a l'estranger, pensionada per la Junta d'Ampliació d'Estudis. Havia recorregut les escoles de
que hi ha a les cúpules de la Mare de Deu del Pilar d'aquella ciutat. Pensionat aquest per l'Academia de Belles Arts de Sant Fernando, se'n aná a Madrid
obligat de fer, ja reproduint els guixos que envià des de Roma quan era pensionat per la Junta de Comerç, formaren un dipòsit escultòric que fou segurament
tant l'atenció dels seus conciutadans que a la fi hom trobà manera de pensionar-lo per tal que perfeccionés el seu art en l'Acadèmia de Sant Ferran, a
l'Escola de Nobles Arts (1775). Per a aquest fi, la Junta pensionà a París un deixeble dels Tramulles, Pere Pasqual Moles
la taca lluminosa quan en 1860 i 1862 visità el Marroc, pensionat per la Diputació de Barcelona, per a documentar-se de cara a la
a Barcelona reuní el Saló d'Octubre (promogut per Víctor Ma. d'Imbert), i pensionà sovint el Cercle Maillol (promogut per Pierre Deffontaines i Josep Ma. de
y realisar el baix xifrat. El príncep herèu (més tart Frederich I) oferí pensionar al jove Händel, perque perfeccionés sos estudis a Italia; però son pare
A l'Escola dels Bells Oficis de la Mancomunitat de Catalunya —on ingressà pensionat per l'Ajuntament de Sabadell— cursà amb molt d'èxit les més diverses
ho fou de Pau Gargallo. En finir el darrer curs, la Mancomunitat el pensionà una temporada a Itàlia per tal de poder perfeccionar-se en els seus
Vila Arrufat ingressa a l'Acadèmia de San Fernando de Madrid com alumne pensionat per l'Ajuntament de Sabadell. Això s'esqueia no fa gaire més de dos
a llur vocació, un estol de joves pintors. Esteve Valls, estudiant pensionat per l'Ajuntament, és el qui ofereix majors possibilitats. Té una paleta
de compondre y de còpies. L'entussiasme del amich Eladi Homs, avuy pensionat als Estats Units pel Ajuntament, predestinat a gran mèstre, va férnoshi
als Estats Units i va servir de tesi doctoral a l'autor, que havia estat pensionat per fer l'estudi. Existeix una traducció castellana, escrita a màquina,
satisfetas per la ciutat de Girona, y que tant renóm alcansá que fou pensionat á París pel rey D. Carles IV; del gironí Joseph Narcís y Ferrán, fill
tingué lloc al nostre teatre un notable concert donat per el violinista pensionat per la Diputació en Joan Frigola. Un any feya que no haviem sentit a
per En Fortuny quan anava á la Academia, avants de sortir cap á Roma, pensionat per la Diputació. Representa al germá del autor, y com tot lo que 's
institució. Josep Estalella acceptà i l'estiu d'aquell mateix any, pensionat per la Junta de Ampliación de Estudios, féu un llarg viatge pel
l'aprofitat jove catalá, don Anton Brossa y Vives, professor de violí, pensionat a l'extranger per l'Ajuntament de Barcelona. Al donar aquesta noticia,
[3] Hem rebut ab gran satisfacció la noticia de haver sigut pensionat per Roma nostre simpátich amich en Joanet Montserrat, que ho ha guanyat
eres infant. Va d'uniforme, porta al pit aquella creu pensionada que va guanyar en una acció a Cuba. No et
en contacte amb la Junta de Ampliación de Estudios que el va pensionar a Leipzig i Munic, on va estar amb Karl Drucker. De retorn a Madrid, va
del pintor Anton von Marón, a fi que no se sabés que Calbó havia estat pensionat directament per la cort de Viena. Feia dos anys que Anton von Marón havia
habitual de concessió d'ajudes de l'Acadèmia. Però Calbó havia estat pensionat directament per l'emperadriu Maria Teresa, i el príncep Kaunitz, tot