DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
penyorar V 46 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb penyorar Freqüència total:  46 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el cristall barroer de la seva feresta virtut. Però un dia que l'havien penyorada perquè no dava el pes, tant i tant va barallar-se amb el mostassà que li
a examinar aquesta llibreta. Si es comprova algun mancament, l'amo és penyorat sense cap consideració. Ja ho deia jo a l'Andreu: "Però si aquestes
unes caixes de fusta, a la qual cosa s'oposà el Gremi de Fusters que li penyorà les caixes i acudí a l'Audiència en protesta de la pretesa infracció. El
l'Audiència fallava que els fusters tornessin les caixes que havien penyorat, però aquests no degueren acatar la sentència ja que el 18 de
Fusters perquè li siguin retornades les eines que els prohoms li havien penyorat i se li paguin els jornals que per falta de dites eines no ha pogut
del 1644 mestre Rovira estava treballant un sagrari que li fou penyorat pels prohoms del gremi de fusters, al·legant que contravenia les seves
havia pres a jornal. El fet fou descobert pels prohoms fusters els quals penyoraren a Rovira incautant-se-li del sagrari que, per no passar per l'escala
s'hagué de baixar pel porxo amb una corriola. Per aquell temps havien penyorat altres escultors, com Joan Roig i Miquel Pradell, per dos sagraris que
obtingueren una reial Provisió mantenint la Confraria en el dret de penyorar els escultors que fessin feina de pla i manant als escultors que
de desembre del 1612, el revenedor de llibres Joan Molner és penyorat pels cònsols de la Confraria perquè venia llibres a l'encant públic de la
Torras acceptà i prometé complir i executar-ho tot, segons traça i pacte, penyorant tots els seus béns per la seguretat del compromís. Fou Torras, doncs, qui
la sortida dels vaixells; si aquests, però, s'obstinaven a partir, eren penyorats. Les autoritats marítimes, vedaven, sota l'amenaça de penyores greus, que
a les esglésies" (!) perquè a més de perdre el gos serien penyorats amb 10 lliures. A les dues de la tarda del Dijous sant d'aquell
l'any 1789, el Comandant general Comte de Lacy va ordenar que es penyorés els carnissers que admetessin presents de qui els comprés carn com també
com a pastissers ja feien pa i el venien d'amagat, exposant-se a ésser penyorats i perdre el pa, en virtut de la nova ordre va cessar la clandestinitat.
acte implica un treball tan acurat que a l'Índia s'han vist obligats a penyorar els tècnics encarregats de la classificació per a castigar els seus
Aquí, Plató, atenencs, i Critó i Critòbul i Apol·lodor m'inviten a penyorar-me en trenta mines, que ells ne responen. Me penyor doncs an aquesta
m'inviten a penyorar-me en trenta mines, que ells ne responen. Me penyor doncs an aquesta quantitat, i les garanties que us present me semblen
feren amb Jesús, no ho saberen mai ésser. Aquests poetes nostres, s'han penyorat l'espasa pel bastó de passeig, lliberaran un dia Catalunya amb una
l'escrivà anotava els noms dels consellers absents, i aquests eren penyorats amb cinc sous de penalitat. Si algú no pagava la penyora,
i d'aplicar totes les altres coses contingudes en les ordenances, com penyorar qui no les observés. Ens plau fer un recull d'aquelles ordenances del
bàndol manant que tots els gossos a l'entrada-fosc estiguessin tancats, penyorant amb cinc duros les infraccions; i com l'arreplegar-los a l'hora resultava
jura també el comte fer-la si pot després, amb tal que se li lliurin o penyorin les peces damunt dites. El comte ajudarà el nou bisbe en la possessió del
públiques, o aquell qui l'abat delegui. Bernat no podia vendre ni penyorar ni prendre altre senyor que l'abat de Sant Cugat. Un altre aspecte
els pervinguin paguin com tothom; i que puguin ésser constrets a pagar i penyorats. De vegades qui es resistia a pagar o contribuir al·legava motius que
factures falses, com també els contraventors d'aquestes disposicions serà penyorat amb 500 pessetes la primera vegada i amb l'incautació del negoci
lletra ens recorda les seves preocupacions econòmiques, car ha tingut de penyorar les joies de la seva mare i ha ordenat a Espanya de vendre les seves
sembla que li caurà molt bé un cop a l'escenari... —No em cové, doncs. Em penyorarien. * * * [9] —Com t'ho fas per guanyar sempre, Lulú? —No
de l'orella hi he arribat amb l'amor humit de serení. Penyora aquest joc, duré, demà al matí, braçalets de petons a cada
entre elles les cinc primeres que signaven la petició, foren detingudes i penyorades. Aleshores, importa poc que la conversa entre el ministre i el seu
la graduació de la llet que expendeixen en aquesta per a evitar d'ésser penyorats. Sessió del dia 19. S'acordà: Aprovar l'acta de la sessió
historia, i que l'Ajuntament l'apoiés sense molt gasto, penyorant amb una ofrena al millor historiador que sortís en tot el
los municipals y la comandancia; y que vinguin los regidors y 'ls cabos á penyorar las faltas, qu' en Felix no deixa á l' estimat de casa encara que 'm
caps haguessen sigut tallats ab lo filferro de partir savó, fossen penyorats ab doble paga los qui intentessin tornarvósels á juntar. ¡Senyor! me
—buenu ¿y no hi ha hagut res més? —¿Qué diu?... que m' ha panyorat: ves lo que hi ha hagut. —Corrent: á las dotze á l' alcaldía. —¡
salvantse d' un que 'ls caballs ja se li venen á sobre, volguentlos penyorar á tots, y no sapiguent per quin comensar, renya als cotxeros que ab lo
—¡Y ara! —Ja está dit; no 'm llevo. —Si t' entench que 'm penyorin... —Es que no va de broma, ja ho he dit dos cops; me quedo á jeure
lo barba de veu robusta, serio, pausat, orgullós y altiu, que sembla que penyori á tothom, encara no 's posa á parlar en castellá. Lo jove,
com lo meu. Quan se 'n van al llit li deuhen fer l' ullet perque no 'ls penyori l' endemá. —Si lo president me dona llicencia diré quatre paraulas al
que després, á la callada, prengués igual quantitat hipotecant la finca, penyorant valors, si tant calía. Aixís, lluny de perdre, encara guanyava en
maldat seria gran i no tindrien fi les teves culpes? Penyoraves sense motiu els teus germans i arrabassaves els vestits dels
el ramat i el pasturen, emmenen l'ase dels orfes. Penyoren el bou de la vídua, empenyen els pobres fora del camí,
per manca d'aixopluc, (ratzien de la mamella l'orfe i penyoren l'infant del miserable.) circulen nus, sense vestit.
de polleguera. D'ací que el govern torna a suspendre conferències i a penyorar gent i periòdics. «Destino» d'aquesta setmana publica a la
tu li has donat poemes i has intercanviat amb ella penyores amoroses. Tu has cantat a la seva finestra al clar de lluna,
que s'havien absentat per no prestar fidelitat i homenatge foren penyorats, però finalment aconseguiren que l'alienació fos revocada pel rei.