Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
perpal AI 1 oc.
perpal M 77 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb perpal Freqüència total:  78 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

llevar. Els obrers començaven a arribar i feien enrenou amb les aixades, perpals i pics. Vaig sentir Zorbàs donant ordres. Tot seguit s'havia posat a la
que'l mateix senyor Ventura, presidint la fila dels grans y tan parpal com era, pobre senyor, el va dur de la mà tot el camí. Y no de mala
de tot aquell cordó d'oficials y granaders presentant armes y erts com parpals de ferro. Y diu que tots ells seguíen arreu ab els ulls fits a la porta
cop de mall a la mida que convé. Per construir un mur ciclopi basta un parpal i uns quants homes de bona voluntat. Per això les parets de les vinyes
fet? Podeu comptar... Amb les ungles, amb les dents, amb el picot, amb el parpal, cop de polvoritzar la pedra foguera per tal d'arreplegar un pamet de
brollen de l'esquerda d'aquella lliuranca soleia, ceps plantats amb el parpal i l'escoda; aquell fou amb unes baberes de blauet que albireu en el replà
que posava el sen Seguina. A vegades ajudava els altres a llençar amb el perpal els pedrots pedrera avall. L'únic que em semblava feixuc i desagradable
teulada a dos vessants, gira accionada per la seva part posterior amb un parpal oblic, que li fa de timó. En uns altres molins, la torre, més alta i amb
L'home de pagès va llevar-se als nostres crits i amb l'ajuda d'eines i parpals l'accident no tingué mes conseqüència que el retard de mitja hora de
viure millor, com que el marit el van retirar... Caminava dret com un perpal, amb la pota de fusta i tot, i una capa que no sé si devia ser de moro
llamborda aixecada havia deixat al descobert. Del jardí algú portava un parpal i sondejaren la sèquia curosament. —Tu vas anar nedant o tocaves el fons?
de nedar, perquè era la manera més segura de mantenir l'equilibri. El parpal s'havia enfonsat totalment. —Dessota mateix de la llamborda la sèquia té
Nou no havien trobat ni rastre dels fugitius. Mentre anaven a cercar parpals més llargs el policia seguí parlant amb Tomàs. —De manera que tot havia
d'estanyols, de manera que a vegades s'han trobat que fent un clot amb un parpal, el terreny ha cedit i el parpal ha desaparegut; i que la formació dels
s'han trobat que fent un clot amb un parpal, el terreny ha cedit i el parpal ha desaparegut; i que la formació dels estanyols és sempre en èpoques de
havia rebut el moviment amb simpatia, com si hi hagués volgut veure el perpal on apuntalar-se per acabar amb l'estat de coses existents, i que no
de dues hores de cremar-hi llenya aconseguiren obrir-la valent-se de parpals i bombes. El temple fou incendiat. Mentre aquella gent cremava
ni té grates: Guard' posició natural Sense semblar un parpal. Si veus parlar de secret Retirat' per ser discret. Si ab
havia ficat una fura al cau y no la podian treure, li anaren á demanar un parpal para alsapremar un xich la roca y 'l Farell se n' hi aná ab una barra
D' això plora la criatura. Per aixó busquen una escletxa per a posar el parpal i fer sotmoure el bloc. Mes per are el bloc no 's belluga. L' opinió
á 0'30 metres. Entre 'ls dos sistemas, á la barra ó parpal y á vall-obert, domina 'l primer en la montanya y en las terras de
cultíu. En la montanya 's procedeix al arrabassament, y la plantació es á parpal. No 's possible en aquest territori, després d' arrancada una vinya,
obtingut mals resultats en sa plantació. En la montanya 's fa aquella á parpal, després del arrebassament y d' una cavada. La preparació de terrenos
march real ó rectangular en Tarrassa. En aquest últim punt s' usa més lo parpal ó barra. També 'n algunas localitats de la Comarca se fa la plantada á
ó 0'15 metres á l' arada de forcat, y després s' emplea lo parpal. Es de notar que l' arada sols pot emplearse generalment en las vinyas
de fondaria y 0'40 d' amplada y 's fa sens adob y empleant lo parpal; acostuman plantar uns pochs més de 6,000 ceps per hectárea.
Quant se tracta de bosch se fa l' arrancada y despulla, y la plantació á parpal á profunditat de 0'30 á 0'40 metres y sembran blat
Farigola; d'arts y oficis: Ferrer, Fuster, Pagès, Çabater; d'obgectes: Parpal, Massó, Llibre, Botet, d'adgectius: Blanch, Negre, Gran, Petit, Moreno,
ningun género de dupte, si es de primera plantació, haja sigut esta á parpal ó á vall obert, si es colgat, cap ficat ó á claveró, y si es de nova
ó á claveró, y si es de nova plantació, perqué un cep novament plantat á parpal despres de anys de la primera plantació queda dintre terra molt prim y
Santa Victòria ja s'aterra amb un forçut parpal de ferre; sobre el Ventur, alçant la serra, van a
separadas, per mes que aparentin major unió que abans. Pero aixís com lo parpal s' encarrega de fer veurer en lo dau de pedra la desunió que ha motivat
ple d'aixades, pics, picoles, escarpres i martells de pedrapiquer, un perpal, un aixol, un descorconador, aixadelles, alguna rella, cabassos i altres
ciutat guarnida amb mil carcasses de ciutats, parpal de Déu quan oblidem la fe promesa! per tos carrers adalerats
del gep que començava a aparèixer en aquella esquena, abans dreta com un parpal, del greix que havia perdut en els darrers anys, i àdhuc del color dels
amurgunat Quede lo mallol posat. Qui empero planta á parpal Deu deixarlo vertical. Lo plantiu fet ab parpals Ja
empero planta á parpal Deu deixarlo vertical. Lo plantiu fet ab parpals Ja s' fa bè y ab menos rals. Mes del que s' fa á peu
ne he vist plantar no obstant mes en una heretat de ma casa: á parpal s' en plantan bè 500 per un home y una dona,
morgonar No tens mes que soterrar: Mes si plantes á perpal Si no está dret está mal. La plantá feta á perpal
si plantes á perpal Si no está dret está mal. La plantá feta á perpal Cèrt que no's trevall en fals; Pero si es fá á pèu
Y la gitana l' aná pentinant, pentinant, fins que de cop li clava un gros parpal al cap, y la dama 's torna un aucell que pe 'l bosch volava. Y veus aquí
y tant ho feu que passantli la ma pe 'l cap, se 'n adoná d' un gros parpal que li eixia y ell que li arrenca, y 'l aucell se torna la gentil
ja lo cruel espectacle que se li esperava, de un tros de branca fentne un parpal, alsapremá las pedras logrant aixís que 'l moro ab la fluixedat de la
que la feblesa de les cames y la por de caure clavava al sòl, com un parpal, a cada pas, volgué anar cap a les afores. Era ben entrada la primavera,
Brianet no s'esporuguí: fent força sobre força y servintli de politges, parpals y falques les mans, per no tenir allà prou eynes ni voler anarne a
les seves plantades. El primer any planta un arbre prim, que sosté amb un parpal de llenya, i en comptes de brotar l'arbre, l'arbre mor i brota'l parpal,
parpal de llenya, i en comptes de brotar l'arbre, l'arbre mor i brota'l parpal, que resulta ser una figuera; el segon planta tres acacies, i en broten
als dits, l'Eladi anava buydant lo serró, allargassat á la butaca com un parpal. Tot lo cònclave lo escoltava religiosament: en Foix no cabent á la
d' aquell hort, coberts ab draps mortuoris. Quatre monjas, provehidas de parpals, forsejavan pera descloure la llosa de la sepultura en un recó del
sas germanas reprenian. Fora d' aquest mormull y del feble dringar de 'ls parpals al topar ab la pedra, no s' oia altre soroll. Per fi la llosa 's

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »