DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
pervenir M 135 oc.
pervenir V 583 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb pervenir Freqüència total:  718 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

tot el que se li ofereixi—, sense pensar si les conseqüències que en pervinguin poden ser altres que la mera utilitat. En les zones urbanes dels països
Per mitja hora. El cor deu sacrificar-se al seny; el present al pervenir. Rosa. Sí que té raó, sí que té raó; llavors no tiraré l'arròs a
tal com el senyor Llibori és el cap de família. Cert que aquest títol li pervé per herència, puix que el veritable cap de la família era el seu germà
d'hereu que no accepta la legitimitat d'uns guanys que no hagin pervingut per herència ben directa i amb diner tangible. —Aquest minyó ja no es
El Libre dels feyts, o crònica de Jaume I, encara que ha pervingut en un text català del començament del segle XIV, sembla que fou
de president del Centre de Lectura, de director de l'Institut i el que li pervenia d'ésser el descendent de Pere Mata, l'impulsador de la Medicina legal.
mes seguir aquest Tanner, no menjá. Aquest sistema dará, en aixó está 'l pervenir. Jo so un Tanner verdader. Veyam que 'n diu lo diari d' avuy. Lo senyor
travesso aquest abisme. Conduïu-m'hi: us n'ha de pervenir profit no exigu, si aquell indret perdut, una vegada
jo, el més caigut, suprem en l'infortuni només: l'ambició pervé a tal joia! Però suposa't penedit, per gràcia tornant
emporpra l'Orient. Els cants governa'm, Urània, i que els pervingui un auditori prou escaient, per bé que exigu. Allunya'm
Aquesta font de jovenesa es troba situada en un paratge altíssim i pervé de la fosa de les neus. Allà amunt raja com d'unes pedretes al mig d'un
o encara el benestar del repòs després d'una gran fatiga. ¿I per què no pervindria de la font que abraça el teu cos? De la font o de la muntanya, que tot és
No hauria nascut de ses entranyes. La pedra viva, toscament esquadrada, pervé d'una pedrera o llosera del rodedor, i n'hi ha hagut prou amb tres o
{El fill de l'especier}, el primer dels "miracles" que ens ha pervingut. El culte a la imatge que el fill devot havia col·locat a casa seva
propi idioma era molt limitat en tot el País Valencià. El text que ens ha pervingut és anònim, si bé algú l'atribueix a Juan Rico y Amat, corregidor d'Alcoi
social catalana havia de trobar-s'hi sense la força i la vigència que li pervenien de la capital del país. Però això era encara un efecte secundari. En
sericícoles. Hom no podia esperar, doncs, que per aquest conducte pervingués la base de capital necessària. L'estalvi prenia també un altre camí. La
mar era el cel. Per la seva indolència i la seva feblesa, mai no hauria pervingut a la superfície de la mar ni podria mai veure, emergint de l'aigua i
i, un cop plens, corren a través dels canals i de la terra, i cadascun pervé als llocs on troba el camí fressat, per a formar les llacunes, els rius i
regions desertes i també per sota terra arriba al llac Aquerusias, on pervenen les ànimes de la majoria de difunts i després d'estar-s'hi determinats
per una escala interior, que impacient espera l'hora d'esfondrar-se, hom pervé a la plataforma, sostinguda per volta d'arestes. De dalt estant, les
vocació no era de filòleg. Fou pel camí de la filosofia que Joan Crexells pervingué a l'hel·lenisme. Quan després d'haver passat per les escoles kantiana i
escomesa havíen decorregut molts anys. Una carta, no obstant, m'era pervinguda feia poc en una banda llunyana del país —una carta d'ell,— la qual, amb la
recaigués en descrèdit de la religió i minva del viure regalat que els en pervenia, acudiren a posar-hi remei a tota pressa. I entrats a la plaça,
compte del que podia convenir a la bona gent, erraria qui pensés que no pervenia cap benefici a ningú dels seus tocs i senyals. Fora dels dies de mercat i
era de la seva sang mateixa, com per la vergonya i el descrèdit que li'n pervenien. I si no hi era posat remei a corre-cuita, hi hauria un daltabaix que
adequades. Les altres impressions, o bé són fosques, o només ens pervenen molt confusament." L'assistència sembla atenta perquè està encantada. M.
fou la curiosa rectificació de la XVII centúria. D'ella en va pervenir al sant una major grandesa. —Però la rectificació que jo provo de fer
de tan subtil enginy, les obres dels quals són molt acurades, i d'això en pervé gran honor i reputació a la ciutat". També ho són els coralers,
cap plè de pardals y que, per agradar y pescar un altre home, sacrifica'l pervenir dels fills. Ahont es, donchs, aquexa llibertat de que parlen? Ahont es?
del nostre aspecte de gent de guerra. La única inquietud de la seva vida pervenia d'un cert ocell d'un veí molt ric, que alimentaven amb ous de formiga.
en l'ànima d'un empordanès, hi trobaríem rel·liquies sentimentals qui li pervenen de la Grècia i de la Roma antigues. V La tramuntana La cinquena
no s'ho podia acabar. Perquè els tres eren nois de bona família i de bon pervenir. Quina cara de pomes agres havia posat el dia que una senyora coneguda,
no les hi envejarien pas. Si admetem que la magnificència del pavó pervingui del desig de plaure la femella, el fet tindria una explicació: porta el
el Deu Omnipotent: Creix i multiplica: Un poble, un aplec de pobles de tu pervindrà i reis eixiràn de tos lloms. I la terra que doní a Abraham i a Isaac a tu
que, prop dels seus pares, escolta de llavis del prelat la predicció dels pervenirs gloriosos a què està cridada... A una i altra part d'aquest rotlle,
les edats, com un passat reaparegut, com una actualitat viventa, com un pervenir pressentit... com una emanació grandiosa de tota la humanitat! Amb el
el fons se sent esclava de la por invencible, quan dirigeix la vista al pervenir obscur. Fins en mig dels seus triomfs científics, entre apoteosis de les
en cap societat, com en la francesa, està tan llegitimat aquest terror al pervenir, per ésser aquesta nació com el centre universal d'on surten i on
llegades pels seus ascendents, poden, en canvi, en el va-i-ve del pervenir, perdre l'herencia d'or i privilegi, pastada pel paternal afany. En els
que totes les virtuts tenen els començaments febles, que amb el temps els pervé la resistència i la robustesa; tampoc no ignoro que allò que s'esforça
i les festes solien dansar baronívolament, talment que no els n'hauria pervingut deshonra ni que llurs mateixos enemics els haguessin vistos. Cal donar
CXCV La dona que es casa amb un militar, si és que estima el pervenir del seu marit, ha de demanar que l'enviïn a la guerra. CXCVI Si
el dia que creguin oportú esplicar-la serà questió d'un moment. I d'aquí pervé que, l'un per l'altre, tots, creguts que hem trobat la veritable solució,
protecció que li dispensa l'home al esdevenir el seu espòs. D'aquí n'ha pervingut també aquesta inactivitat de l'element femení envers tot lo que no sia
no és ni suficient per a les més indispensables necessitats. D'aquí n'ha pervingut una disminució de aspirants a ésser marit i, per tant, una disminució
ni se li ensenya a guanyar-se la vida pel seu propi valor. D'aquí en pervé que al trobar-se abandonades a les seves propies forces sucumbeixen
de les dònes que's dediquen a la pedagogía. I no us cregueu que la mofa pervingui de gents ignorants, no; la mofa més punyent, la mofa més mordaç vé de
tots sabem que la inclinació a una cosa que poguem sentir, mantes vegades pervé de ço que ens ha sigut ensenyat en els primers anys. Veus-aquí com tenim
poc ni molt, i, venent quatre misèries i empenyorant-se un bon xic, no pervingué més que a aplegar una quantitat tan mesquina, que al que la rebés havia

  Pàgina 1 (de 15) 50 següents »