DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
preceptuar V 55 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb preceptuar Freqüència total:  55 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

les Ermites, signats per Pierre de Beauffremont (1441), es preceptua: "Cascú portarà sos guarniments de lances e de ferres, exceptat que
Corts als valencians, i en comptes de fer-ho en un lloc del regne, com preceptuaven els Furs, les citava a Montsó, en terra aragonesa, els nostres
Són, però, ínfims el destí i la condició dels esclaus; sobre els quals no preceptuen malament els qui ordenen que se'ls tracti com a mercenaris: exigint-los
barallessin per saber qui d'entre ells ha de dur el timó." I igualment preceptua que tinguem per adversaris tots aquells que facin armes contra l'Estat,
així l'un sempre fou gran, l'altre sovint vilíssim, de manera que semblen preceptuar rectament els qui aconsellen que, com més amunt siguem, tant més
reiteradament pel mostassaf en 1350, 1353 i 1355 preceptuen que /cap oller ne ollera ne altre persona de qualque estament o
sous per als contraventors diürns, i de 20 per als nocturns; i preceptuen, així mateix, que cap traginer ni altra persona no gosi descarregar o fer
i 1320-1327 s'havien dictat disposicions municipals preceptuant que cada gerrer posés el seu signe o segell en lloc visible, o
o parlat, les noves modalitats que, allunyant-se de les resolucions preceptuades per la gramàtica tradicional llatina, perduren fins avui consolidades en
139, que comença amb les paraules "Unaquaquae gens" i preceptua que "cadascuna gent... elegeix pròpia llei per sa costuma, car
és un recercament que reclama les seves pauses i el seu compàs. Voler preceptuar sobre la rapiditat o el relentiment d'aquest procés, com férem en el
la deu suprema de tot bé, la Dretura infinita que crea la Moral volent i preceptuant. Déu, essencialment i infinitament bo, deu primera del ser i doncs del bé
el Parenostre. És una moral interior. També ho era l'antiga, que preceptuava l'amor a Déu i la contrició del cor, la manca de la qual tornava
són únics. N'hi ha d'altres, si no més nombrosos, més solemnes, on Jesús preceptua com a mitjà per a obtenir la recompensa l'abnegació de si mateix i
renunciaria a la mercè. Així compleix la llei el cristià fi i així ho preceptua Jesús insistentment: © (santedat) © (les recompenses)
suprimit totalment. El segon punt resta expressat en els articles que preceptuen la constitució d'una "sala especial de divorci" en totes les Audiències
En la Constitució eixida de les Corts de Cádiz de 1812, era preceptuada semblantment la uniformació de codis, afegint, però, © © ©.
facultat d'alienar el fundo o finca dotal inestimat, en contra del preceptuat pel Dret romà tan rígid en aquest punt, ja estava consignada en el
amb molta freqüència a favor de les vídues. A més, caldria que fos preceptuat que pot ésser estipulat l'escreix en qualitat de recíproc, en el
destruir amb ordre. ¿Quin és l'ordre a observar en la caça? Les lleis que preceptuen les vedes i prohibeixen certs procediments, per tal que no s'exterminin
arbitrar les seves solucions, sembla treballar a espatlles del filòlech, preceptuant coses que aquest no hauría degut autorisar respectant als fenomens
a la seva aplicació. Al full de liquidació adjunt consten les cinc dades preceptuades per la llei, de les quals resulta la quota provisional de mil pessetes,
com un desinterès absolut? I no obstant, a tothom indistintament fou preceptuada la caritat, l'estimar a Déu amb tota l'ànima, amb totes les forces, sobre
no admet les condicions de l'edat i del seny; Kafi'í hi accedeix, però preceptua que el tutor que paga l'impost per compte d'un menor o persona dessenyada
més pel que d'ell es veu que pel que d'ell es diu. Mana malament qui preceptua i no fa. 2. Elegeix-te un adjutori tal, que no sigui adulador de
amor, allò és el teu Déu, allò és l'ídola del teu culte. No per altra raó preceptuà Déu estimar-lo de tot cor, sinó pel desig d'ocupar Ell els afectes de
és sempre el mateix i ve regulat per l'article quaranta tres que preceptua que es formularà davant la Junta Electoral de Zona o davant la Junta
taxativa, per l'article 240 del Reglament d'Organització al preceptuar que "són obligats a firmar l'acta de cada sessió tots els que hi
a la formació d'una reserva per a prevenir els riscs d'insolvència, i preceptua també que el Ministeri d'Hisenda fixarà els interessos i les comissions
que resulti s'hi restauren o erigeixen altres construccions, s'hauria de preceptuar la més absoluta senzillesa en totes elles per no fer desmerèixer el
aplicabilitat a tot el territori nacional. Com a conseqüència del que és preceptuat a les normes de referència, el règim ordinari és el que actualment és
de l'article 255 del Text Refós no fa sinó recollir el que és preceptuat a l'article 4 del Text Refós de la Contribució del 1966
i de la província. L'Administració, en concedir l'autorització prèvia, preceptua una sèrie de requisits específics que ha de complir la central, els quals
intervenció en el règim de les salines. Les mateixes condicions preceptuades en els primitius estatuts del règim insaculador per a l'obtenció d'oficis
Indústria i Comers, un Decret qu'es titula Estatut del Vi, i en ell se preceptua qu'el vi circularà mitjansant una factura o guia on se farà constar la
dihent lo Doctor, y es que totas las ordinacions fins aquí memoradas preceptuan directament ó indirecta la possessió de armas ó al menys la autorisan ó
ab las antigas constitucions de Pau y Treva. En lo primer capítol se preceptuava que per observansa de la constitució feta en las Corts del any
disposats per pensar seriament en altra cosa. Per axó la Religió exigeix, preceptúa, lo repós material el día de festa, perque sens axó es inútil imposar al
observancia, sino santificació, de la festa. La forma taxativament preceptuada pera la Iglesia als cristians es la assistencia á la Missa; les demés
volgut festes de grat? Ara les fará per forsa. ¿No ha cumplert les que li preceptuava l' Iglesia? Ara haurá de cumplir les que li decreta 'l directori
de fe de cap modo entenía'l sentit de lo qu'Ell els havía anunciat y preceptuat, els digué: /nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis
pera sí y en nom de sos companys. Per las Ordenansas de 1629 se preceptua, que la elecció del Rector tingués lloch cada bieni, debent recaure en
Catalunya Se'ns prega la inserció de la nota següent: "Complint el que preceptuen els Estatuts de l'Associació, es convoca a Junta general ordinària per a
que per als demés casos d' assistencia domiciliaria, o sigui segons se preceptua en l' article 31 d'aquest Reglament, i la sol·licitut que
de Casa * * * [27] Tapa, S. A.. En compliment del que preceptua l'article 98 de la vigent llei de societats anònimes, es fa
general d'utilitats per a l'exercici del 1933, a tò amb el que preceptua el R. D. de l'11 de setembre del 1918, s'interessa a
general d'utilitats per a l'exercici del 1933, a tò amb el que preceptua el R. D. de l'11 de setembre del 1918, s'interessa a
general d'utilitats per a l'exercici del 1933, a tò amb el que preceptua el R. D. de l'11 de setembre del 1918, s'interessa a
de protecció i que encara pot subsumir-se en el deure de mutu auxili que preceptua l'art. 67 CC pel que fa al règim de separació de béns.
del supervivent a càrrec de la quarta vidual. La quarta vidual, segons preceptua l'art. 380 CS, és el dret del cònjuge vidu sense recursos

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »