DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
prepòsit M 33 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb prepòsit Freqüència total:  33 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

demà seré fuig, i després put". Però també era home de grans càrrecs: Prepòsit i regent d'estudis; Qualificador del Consell Suprem i del Sant Ofici de
l'habitar conjuntament els canonges, tenir taula comú y obehir a uns prepósits. S'ha de dir que tals canóniques no monacals tingueren époques de gran
ser rectór de les iglesies de que aviat parlarem, era també administrador preposit de Manresa, cobrava les dues porcions esmentades, i demés tenía l'ús de
de Deu (fulano de tal) abat del monestir de l'Estany, administrador i prepósit perpetu de la ciutat de Manresa etc. etc.. Els séus cárrecs eren, reparar
al desapareixer aquestes. El total de titols creats foren 9: Prepósit, Sagristá, Camarer, Ferioler, Llimosner, Hospitaler, Infermer, Setmaner i
de S. Agustí de l'Estany Bernat, Prior. Nomenat administrador i preposit de Manresa. Guillem, P.. Berenguer, P.. Bernat, P..
claustre. Tenia per ausiliar á Ramón Ferrer. Fransesc de Codinas, Preposit. També firma abat algunes vegades. Era suplent de Berenguér de
altre, de 1348 á 1363. Ramón, A.. Marc, Prepósit. Carles de Cardona, A.. Berenguer a.. Bernat de
originals de'ls Consilis de Tarragona. Guillem de Pinosa, Prepósit. Bernat de Rovira, A. Carles de Cardona 2on. A.. Aixúga
i probablement Assessor de la Congregació; Fr. Cristòfol Vilana, Prepòsit de Sant Cugat del Vallès i germà del precedent; i Fr. Gaspar Dezpérez,
i, en una forma o altra, l'eficaç col·laboració del fins fa poc humil Prepòsit dels Filipons de Vich, i ara Rdm. Bisbe-Administrador Apostòlic
que suposaven una càrrega per als obligats i un benefici per als dotze prepòsits o ecònoms que se les repartien en els altres tants mesos de l'any.
i el bisbe de València N'Andreu Albalat. Amb el temps el càrrec de prepòsit cada vegada era més cobdiciat, augmentaren les rendes de la Catedral, i
feixista. El papa Pius XI. Vista aèria del Vaticà. A la dreta, el Prepòsit general dels jesuïtes, P. Ledochowski. El cardenal Gasparri El rei
Patracensis\, Visgerent; lo Reverendissim Joan Pau Oliva, Prepósit General de la companyía de Jesús; lo Rvnt. Pare Francesh Macedo, Teólech
cárrechs principals eran el de Prior majoral y segon y el de Pobordres ó Prepósits. Las eleccions de cárrechs solian verificarse als primers de Janer de
que rodejarien la sua Sede: Berenguer, levita. Guillerm, ardiaca. Dalmau, prepósit. Pere, sacerdot. Jaume, sacerdot. Benet, prebere ó sacerdot, que seria lo
Berenguer, Levita he firmat. Guillerm, Ardiaca he firmat. Dalmau, Prepósit, firmo. Jo, Pere, Sacerdot firmo. Jo, Jaume, Sacerdot firmo. Jo, Benet
Gilbert y á sa esposa una possessió en Matadepera. Tambè fonch prior ó prepósit Arnal (Arnallus prepositus): presidia la santa casa lo
en lo sigle X lo levita Berenguer, lo ardiaca Guillerm, lo prepósit Dalmau, Pere, Jaume y Benet, sacerdots, acompanyaren á Sant Llorens
situads, en general, en el centro de la matexa, qui es el punt mes á prepósit; pues no deuen estar masse distants de ningun estrem del lloc. Al rededor
eclesiásticas, aumentantse ab las dignitats de Abat, Prior, y Prepósit ó Degá. Los privilegis concedits als fundadors dels Patronats se
Prepòsit Sabent, Joan, i ho sé molt bé, que aquests meus versos (escrits
jeràrquic s'esmenta un Vicari General (inv. 24) i un Prepòsit (inv. 22). En l'ordre professional apareix un Doctor en Dret
de grup, els «degans», que dirigeixen cada un una desena de germans. Un «prepòsit», anomenat avui «prior», és el seu segon. L'alimentació i altres
rector, ara un altre que al seu lloc hi entrara per ordenació de qui fóra prepòsit general de la Companyia, que es dispose a prendre una altra via, tot
usant de la llicència i dispensació que el P. Ignasi, prepòsit general, m'ha enviat, per qui suplique als àngels i sants del cel em
alliberat del control dels provincials, i sota l'obediència directa del prepòsit general, que reconeixia, així, la rellevància excepcional del pare
el revalidara en el càrrec, i cinc mesos després va eixir elegit prepòsit general en la primera votació. Francesc de Borja es convertia en el
s'havia produït mentre els jesuïtes estaven congregats i escollien el prepòsit general. La victòria maltesa coincidirà amb l'elecció del general Borja.
que, a l'any 1305, l'arquebisbe de Tarragona, l'ardiaca de Barcelona i el prepòsit d'Eivissa signaren l'autorització per a poder construir un temple i un
misses per la seua ànima. La confiança dipositada en el pare Pere Bernal, prepòsit de l'orde dels Jesuïtes, es fa palesa en el seu nomenament com a assessor
castells, ni ens hostatjarem en les seves propietats si l'abat o el seu prepòsit no ens hi conviden, ni sota cap concepte atenallàrem cap home ni cap dona