DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
prescripció F 622 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb prescripció Freqüència total:  622 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

La culpa és d'ell? M'estranya! En Víctor sempre ha complert les meves prescripcions al peu de la lletra. Amic meu, no el conec. Com és que s'hagi tornat així
el "negatiu" bo i transportant la mateixa informació. Prohibicions i prescripcions alimentàries apareixen, doncs, com a mitjans, teòricament equivalents,
pare, va tenir una influència més benigna damunt meu que no pas totes les prescripcions del metge. Anaven minvant les crisis de sentiment. L'exaltació durava
millor les costums i les observansas de les dites illes", segons prescripció de les Corts de Barcelona de 1291. I un historiador local recull
és l'escriptura? És sabut que la llengua (/langue\) és un cos de prescripcions i de costums, comú a tots els escriptors d'una època. Això vol dir que la
era una d'aqueixes apel·lacions de cada dia que semblen, per dret de prescripció, haver estat, des de temps immemorial, propietat comuna de la turba. En
els tipus de salaris donats per ell mateix, i considera que, segons les prescripcions del papa Benet XIV, hi havia aleshores 272 jornades de treball,
i Moisès s'atansà a l'espessa calitja on era Déu. El llibre del pacte Prescripció litúrgica [XX: 22-26] Digué Jahvè a Moisès: —"Això diràs als
decapitar-la... L'entonació sorda del quadro, que, contra totes les prescripcions ruskinianes, apareix fúnebrement pintat d'un estrany color basàltic, mig
de veure'ls sempre seguint, amb precisió gairebé matemàtica, unes prescripcions que fóra pecat transgredir: els nusos que ha de tenir la sandàlia, el
a totes les preguntes que li feren i escoltà amatent a obeir totes les prescripcions que li llegiren escrites a les receptes. En sortir la mare l'agafà pel
esperar-ne resultat, l'obligà, per llei de santa obediència, a seguir les prescripcions que la Comunitat de Barcelona recomanava. Aquí no mancaven avinenteses
En realitat, quan es tracta de formes verbals, és més freqüent, contra la prescripció de Ballot, que l'accent manqui; en canvi, en el cas dels substantius, la
primitiva sols admetia cobricel la figura de Crist; després aquesta prescripció ha estat adulterada i hom ha admès fornícules amb dossers per a tots els
inconstants de l'autoritat rectora de Moisès i sovint desafectes a les prescripcions de llur Déu i Senyor, perquè no patissin fam en travessar el desert,
tretze era quan els israelites començaven a estar subjectes a totes les prescripcions de la Llei. No obstant, per a fomentar en els nois una habitud de
dels temps. El teatre litúrgic servà durant centúries el respecte a les prescripcions de les consuetes en allò que contenien d'espectacle. Quant al text, les
la vida monàstica occidental com una llar d'on ell era el pare. Les seves prescripcions de fidelitat al treball manual, d'estabilitat de residència, i tota una
per lespital 2 lliures" (1588). La vila pagava als apotecaris les prescripcions farmacèutiques dels metges i cirurgians de l'Hospital. 1584, "al
tenen per missió d'acomplir-les i els de jutjament i punició. Si llurs prescripcions es sistematitzen a la manera moderna, s'hi trobaran regulats el Dret
abast fos només aquest, la seva influència no s'hauria produït, car les prescripcions específicament eclesiàstiques no tenen aplicació a la vida civil.
del fet, el jutge aprofundeix l'estudi del Dret, després invoca les prescripcions legals que s'hi adiuen —les quals sovint són diferents de les invocades
o algú altre intentessin contravenir-lo o no en complissin totes les prescripcions, tinguin llicència d'excomunicar-los. En tot el testament s'observa,
tot allò que podrà fer-lo triomfar i que si no observa totes les prescripcions que ell hi ha fet, com a fruit d'altres viatges, pot conduir-lo a la
anava a l'apotecari en els casos de pura necessitat, i quasi sempre per prescripció del metge; els herbolaris, en canvi, eren una prolongació de la llar, una
l'abús dels enterraments dins de les esglésies, que contravenien les prescripcions del dret canònic i la lliure entrada als temples dels cossos al descobert
encarregats de la seva direcció l'autoritat necessària per tal que llurs prescripcions siguin respectades i acomplertes per tothom, puix que no es cregui que
altres, amb el gros de les forces, dins les respectives unitats. Aquestes prescripcions tenen un caràcter quasi d'universalitat, i són petitíssimes les
els articles 433 i 434 de l'Estatut Municipal. Prescripció. La prescripció de crèdits i de recàrrecs sobre impostos serà la
i 434 de l'Estatut Municipal. Prescripció. La prescripció de crèdits i de recàrrecs sobre impostos serà la mateixa que es fixa en
Sempre que l'Ajuntament pretengui adoptar algun acord no ajustat a les prescripcions legals, advertir la Corporació de la seva ilegalitat i consignar en acta
i la celebració dels concursos i nomenaments, deuen subjectar-se a les prescripcions establertes per les vigents disposicions en ordre als Secretaris, per la
i en el demandat; defecte legal en la manera de proposar la demanda, i prescripció de l'acció per a interposar el recurs. Si s'estimessin les excepcions, es
fet. Tingueu la paciència d'esperar el moment en el qual podreu jugar per prescripció i sota la vigilància tècnica. I gairebé sempre afegia: "Ah, dropos! Si
del Llibre dels Jutges va passar a constituir, en el relatiu a prescripció, l'usatge /Omnes causae\; d'una llei de Wamba derivà el
testimoni de casos concrets que ell i altres tractadistes esmenten: en la prescripció (la qual hem trobat ja fixada en el termini de trenta anys en el
després de la prohibició de Jaume I, regulà algunes matèries, tal la prescripció que per l'usatge /Omnes causae\ continua essent, com en el
en la legislació catalana, l'/Omnes causae\, regulador de la prescripció en el nostre Dret, constituint-ne una excepció el /Hoc quod iuris est
va determinar que algunes de llur disposicions (com la referent a prescripció) entressin a formar part dels Usatges, anant-se perdent llur ús fins a
puix que no està suficientment explícita la rúbrica que aquesta prescripció pressuposa, de deixar les coses emfitèutiques —únicament les d'aquesta
darrer en consideració que els tres lluïsmes darrers, segons les modernes prescripcions hipotecàries, queden garantits amb la finca venuda. A Girona i la seva
s'ha viscut. Tan solament creiem indispensable de dir dues paraules de la prescripció dels censals a la Diòcesi gironina. Pel que fa referència a tal
dels censals a la Diòcesi gironina. Pel que fa referència a tal prescripció s'ha de saber, tal com diu Falguera en el seu Tractat de la prescripció,
prescripció s'ha de saber, tal com diu Falguera en el seu Tractat de la prescripció, que en aquesta Diòcesi s'observava com a costum molt antic l'opinió
Diòcesi s'observava com a costum molt antic l'opinió contrària a la prescripció del capital i pensions futures d'un censal tan sols pel transcurs de
ésser convençuts que és procedent d'equiparar en un tot la doctrina de la prescripció de censals de laics a la de censals eclesiàstics en aquesta Diòcesi, que
la que està més de conformitat amb els veritables principis en matèria de prescripció, en força dels quals resulta per essencialment primordial que no tenint
no ha nascut, perquè no fineix sinó el que existeix, i per consegüent la prescripció del censal no s'inicia pel sol fet de començar d'acreditar-se les
doncs, que el principi que cal que imperi en el Codi en matèria de prescripció ha d'ésser general per tot el Principat, sense distinció de censos o
teòrica i pràctica, quan es discuteixen o ventilen qüestions de prescripció del dret de redimir, perquè el mateix criteri de prescripció que

  Pàgina 1 (de 13) 50 següents »