Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
propagació F 505 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb propagació Freqüència total:  505 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

ingressos, en tot cas— i el seu prestigi, li provenen de la venda i de la propagació dels seus llibres. Hi ha un "mercat" de la literatura, el qual, ni pel
major freqüència de vibració i la més petita longitud d'ona. De fet, la propagació pràcticament rectilínia de la llum, sobre la qual recolza la localització
i dels instruments. Al mateix temps, el caràcter ondulatori de la propagació de la llum forma no solament la base de la nostra explicació dels
donen tan completament una prova de la imatge ondulatòria de la propagació de la llum, que aquesta imatge no pot ésser considerada com una hipòtesi,
no pot ésser qüestió de reemplaçar la imatge ondulatòria de la propagació de la llum per una altra imatge que recolzi en les idees mecàniques
En realitat, la continuïtat espacial de la nostra imatge de la propagació de la llum i l'atomicitat dels efectes lluminosos són aspectes
a la utilització de les possibilitats de la natura per al manteniment i propagació de la vida, té certament sovint la seva explicació veritable en el fet
que no solament correspon a un fotó un impuls en la seva direcció de propagació, que es transfereix a un àtom en els processos d'absorció, sinó que també
electró en un altre punt (B), per més que les lleis de la propagació ordinària de les ones no deixin lloc per a cap mena de correlació entre
en el camí d'un fotó, oferint-li així dues direccions possibles de propagació, el fotó pot o ésser registrat sobre una, i sols una, de dues plaques
en temps sobre el mateix rellotge, s'empren per a mesurar el temps de propagació d'un fotó en una distància determinada. En ambdós casos, com també ho
nocions d'espai i de temps absolut està intrínsecament connectada amb la propagació pràcticament instantània de la llum, que ens permet de localitzar els
havia proporcionat ja una base per a la comprensió de la propagació de la llum i havia explicat un gran nombre de les propietats òptiques de
radiació. Ja que la idea d'ona és indispensable per a la descripció de la propagació de la llum no podia ésser qüestió simplement de reemplaçar-la per una
no solament han aclarit el dilema abans mencionat referent a la propagació de la llum, sinó que també han resolt completament les paradoxes
naturalesa de la llum, ja que els fenòmens òptics requereixen la noció de propagació d'ones, mentre que les lleis de transmissió d'impuls i d'energia en els
¿algú va demostrar que Newton no tenia raó quan enunciava que la propagació de la llum es feia en línia recta com un tret de fusell?
es tractarà, com en els sorolls, d'un moviment energètic, d'una propagació contínua. Si són corpuscles, es tractarà d'una partícula, d'un
de Newton, explica el moviment de Mercuri, explica la teoria física de la propagació de la llum ondulatòriament malgrat ésser una imatge corpuscular; en una
el poder especial de produir híbrids, i deturar-ne després la posterior propagació per graus diferents d'esterilitat, no pas relacionats estrictament amb la
entre els cinquanta i quinze mil cicles per segon. La velocitat de propagació de les radiacions lluminoses és de tres-cents mil quilòmetres per segon i
parlar d'"impediments evangèlics": obstacles que dificulten la seva propagació; per això hem insistit igualment en l'obstacle que era per a la pregària
impossible intervenir en la confecció de l'Estatut; i, tanmateix, en la propagació d'aquell Estatut que no elaboràrem, hi vàrem posar nosaltres tant
llur vol l'aire és escàs i tots els elements que els volten dificulten la propagació dels sons. Ja sabem que ran de terra, que és allí on grinyolen i criden
pobles"; l'enfonsament del tsarisme per la reconstitució de Polònia i la propagació de la revolució agrària a Rússia; un cop mortal, a través d'Irlanda, a
poden considerar-se com les causes que principalment han contribuit a la propagació d'un gust més afinat, d'un sentit artístic més complex, més universal.
i immortal de la literatura hebrea, i una arma directa i indirecta de la propagació de la fe catòlica. Obra de propaganda catòlica, apostòlica i romana, i de
de la fe catòlica. Obra de propaganda catòlica, apostòlica i romana, i de propagació de la fe cristiana d'Israel, acceptada i organitzada per l'Europa
i agrícola va anar continuant al segle XVII, amb l'extensió i propagació dels nostres tan admirables com originals contractes jurídics i agrícoles
catalana és catòlica, ço és, universal, com si el mot apostòlic vol dir propagació serà apostòlica, perquè de propaganda no n'hi faltarà, i si Roma, que té
estat els jueus que ens el van importar quan el van imposar al món amb la propagació dels ideals continguts en la Bíblia, que es va començar a estendre abans
com dèiem ara mateix, el geni concentrador de la sistematització de la propagació de l'hegemonització religiosa del món feta per Castella, va ser Ignasi de
pels ideals revolucionaris, afavorien més o menys directament la propagació i els efectes de ço que amb el temps els havia de costar tantes pèrdues,
i els parentius per aliança, dels quals surten encara més parents; propagació de l'estirp familiar que és l'origen dels Estats. La unió de la sang
a tots els tipus ressenyats i que redueixen amb més o menys intensitat la propagació dels insectes perjudicials. Sovint fan grans serveis al pagès, ja que
el darrer quart del segle XIV, o sia arran del descobriment i propagació del paper, element indispensable a l'estampa xilogràfica. L'ús del gravat
A part d'aquests romancistes amb pendó, especialment dedicats a la propagació dels crims i desgràcies, hi havia un altre tipus de venedors de romanços,
punt el romanç havia estat el precursor del periòdic. Abans de la gran propagació d'aquest, el poble es servia del romanç per assabentar-se del que passava
de periòdic abans que la premsa no havia arribat a un tan alt grau de propagació. En èpoques de turbulències polítiques s'imprimien ventalls molt pujats
creaven a Barcelona la Conferència Física. Dins el segle XVII la propagació de les Acadèmies dedicades a les lletres, a les ciències i a la història
pels Consellers de Barcelona, afavorí amb innombrables disposicions la propagació del culte a la Immaculada Concepció, puix, com queda dit, manà que la
trobem a les Illes Britàniques associacions que tenen per finalitat la propagació dels petits patrimonis rurals, inalienables i indivisibles, com reclamen
moderna, l'espacialisme va desapareixent. Amplitud, velocitat de propagació i freqüència són les seves característiques fonamentals. La percepció
com en Adam i Eva, sinó pel contacte amb una carn corrompuda, ja que la propagació del pecat es realitza per mitjà de la carn, la qual té el seu origen
es pot distingir entre si es tracta d'un seïsme autòcton o d'una mera propagació provinent de focus més o menys llunyans, la precisió d'algunes dades i la
contribueixen a l'estudi de la sismicitat general de la Terra, al de la propagació de les ones sísmiques, i en darrer resultat a deduccions, avui ja força
Les experiències de Dakin i Daufresne ajudaren en gran manera a la propagació del sistema i demostraren un fet important: que el poder bactericida d'un
practicant una resecció completa del carp, des del primer moment. La propagació a les beines del carp dels processos infectius d'aquesta regió és una
un propagador de les doctrines alliberadores. En endavant farà, d'aquesta propagació, un apostolat. Sis anys després funda l'"Associació Catalanista"
XII Defensa dels infants de les escomeses de la incultura Amb propagació oral: lliçons per ràdio; cursets de divulgació; plaques

  Pàgina 1 (d'11) 50 següents »