DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
prorrata F 36 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb prorrata Freqüència total:  36 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de Santa Marta— contribuïen en conjunt al manteniment dels expòsits, a prorrata o segons la demarcació de l'infant abandonat, si podia ésser esbrinada.
nou capital dóna lloc a l'emissió d'accions noves que es distribuiran a prorrata del nombre d'accions velles posseïdes per cada accionista. En el fons no
Les primes d'emissió també es justifiquen quan sobrepassen la prorrata de les Reserves. En aquest cas, els accionistes antics fan en cert mode
després de pagats els deutes— els llegataris, no havent hereu, son a prorrata, /sou per lliura\, responsables dels deutes de l'herència, fins
amb aquesta efectiva voluntat aplicar la regla romana y aumentar a prorrata les quotes senyalades fins agotar la herencia. En els demés cassos la
dóna un interès crescut al capital de la societat, i la resta es dóna a prorrata al propietari pagès, productor dels fruits venuts. El pagès no intervé
deduïdes les despeses més amunt dites, es reparteixen als pagesos a prorrata dels fruits aportats. D'aquest tipus hi ha les associacions dels
de la firma del contracte 50 lliures barcelonines, en paga i prorrata del preu convingut, mentre la restant quantitat, immediatament després de
negoci, petit o gros, i aquest benefici és el que deuria ésser repartit a prorrata, i atenent a totes les categories i valors, entre els tres elements
de 1440. A 25 d'octubre del mateix any atorga àpoca prorata del preu d'un retaule baix l'advocació dels Sants Metges Cosme i Damià
2.000 sous, i a més 22 sous, 4 diners, de la prorata des del venciment al dia 14 d'agost que s'estèn el traspàs del
i la resta d'aquesta quantitat serà repartida entre els socis a prorrata segons el treball de cadascú. En essència són els mateixos principis que
al capital. Des d'aquest moment es coneix el principi del retorn a prorrata de les compres (pràctica d'algunes cooperatives pre-rochdalianes), el
cooperatiu; i, en l'aspecte econòmic, en el repartiment del benefici a prorrata estricta segons l'ús que els socis hagin fet de la cooperativa, i en la
un petit interès atribuït al fons comú, a ésser retornada als socis a prorrata segons el volum de compres, o bé que passi a constituir reserves
(un home, un vot). 3. La distribució dels excedents als socis a prorrata de les seves compres. 4. L'interès limitat al capital."
la fi de l'exercici anual, a percebre una part de l'excés de percepció a prorrata de les compres que hauran fet a la cooperativa. Aquestes cooperatives,
havía d'entregar el Protonotari a l'Almoiner del rei, per mensualitats, a prorata, o sigui 833 sous i 4 diners cada mes. Així ho disposa
altres motius i se'n tornaven d'ell, en aquest cas havien de tornar prorata l'esmentada quantitat segons el temps que hi haguessin estat. Encara el
i les feines de la collita es fan en comú. El producte és repartit a prorrata del treball fet per cada associat de la cooperativa. A més, els
institucions especials, se poden fixar anyalment quantitats á repartir á prorrata dels gastos, entre'ls socis pobres malalts, recullirloshi las cullitas,
en part es seguida per escritors molt notables, que tot hi escrivint prorrata, contrarrèplica, escríuen abrogar, subrogar, etc.; aixís per
2a· Les perdues del capital les sofreix l'amo, o cada soci a prorrata de la part que hi tinga. 3a· Si's prova que la perdua d'algun
certa fructum ponderatio, sed portio prorata ejus\ —es á dir que la prorrata ó quota part de fruyts no es cantitat certa de fruyts; no es donchs preu
decorativa, de modo que el any inmediat 1570 va ferse el pago á prorrata de 30 lliuras en que s' ajustá la pedra y motlluras del portal
ó incurrint en semblants faltas queyan en la pena de pérdua de salari á prorata per cada una d' ellas á no mitjansar just impediment que s' havía d'
s' havía d' exculpar del Rector "incidesca en pena de salari li toca per prorrata per cada vegada si ja donchs no tindrá just impediment". Quant se
valer de les obres presentades. El Jurat queda facultat per a repartir a prorrata el premi al tema I entre cançons de diversos reculls, si ho creu
de la provincia; y las altras tres quintas parts, se distribuirán á prorrata, entre'ls pobles de la provincia, menos els morosos; l'aument pel
carrer major, núm. 70, botiga, ahont se 'ls entregará à prorrata lo que alcansin de la seva suscripció. Y ara estigan bons, hasta luego y
vuit pencions de tres lliuras bars. cada una y onse mesos y tres dias de prorrata (feta gracia de dos pencions del dt. Censal) discurregudas ó vensudas
est Censal, fins ÿ a tant, qe. lo preu de ell, junt ab sas pencions, ÿ prorrata sie tot pagat, ÿ satisfet del modo, ÿ forma sobredt. per pacte
esta Vila: tretse lliuras no menos se retindrá pera pagar las pencions y prorrata fins ara vensudas de dits censals: dos centas trenta cuatre lliuras set
trenta de octubre de mil set cents xexanta y tres, com de las pencions y prorrata cessas y discorregudas del consabut censal fins al prnt. ne estiga
difinició del consabut censal tant en son preu, com en las suas pencions, prorratas, y demés accessoris de aquell universals, imposant â si en dit nom, al
la solució va ser que, en el mes d'abril de 1590 el senyor pagaria la prorrata corresponent des de l'1 de gener fins a aqueix mes, deduint-se el salari