DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
prorrogar V 131 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb prorrogar Freqüència total:  131 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

per durant sis anys; és a dir, una pensió superior a l'atorgada i prorrogada per la Junta de Comerç. Desventuradament per a Campeny, la guerra del
va tornar a donar bons rendiments per a caure en noves dificultats en prorrogar-se l'Exposició fins a l'any 1930. Amb aquest sentit de superació
queda pel propietari. Abans, si la terra era de bona mena, s'acostumava a prorrogar el temps de la boïga per dos anys més, a voluntat del propietari. Aquesta
l'Assemblea francesa a Burdeus i elegia Thiers per cap de l'executiu. Se prorrogà l'armistici i el 26 de Febrer, Thiers, amb llàgrimes als ulls,
d'aquest fet és la següent: que una compra de futurs de cotó podrà prorrogar-se sempre, rebaixant-se cada vegada el tipus de la compra inicial; o
de concedir a la ciutat el dret d'imposar durant tres anys, que es prorrogà dos anys, al pagament d'un duro per cada cap de bestiar porcí que entrés
festius, dues hores al matí i tres a la tarda, temps aquest que no podrà prorrogar-se sinó per acord exprés, i sense discussió, de l'Assamblea. Article
Casalí. Es féu un contracte per quatre mesos, que posteriorment es prorrogà fins el dia 11 de maig de 1883 en què entrà en vigència
El nomenament que s'obtingui en virtut d'aquestes oposicions podrà ésser prorrogat mitjançant els tràmits que assenyala l'art. 15 del Reglament
a l'època en què jo hi era corresponsal de "El Sol", i d'aquí prorrogàrem una amable relació, fins que ell se n'anà a la capital d'Espanya. Des de
eres o sia la rr. A lo qual es deu que avui s'escriga subrrogar, prorrogar, etz., en lloc de subrogar i prorogar, com abans s'escrivía. Nosaltres,
deu que avui s'escriga subrrogar, prorrogar, etz., en lloc de subrogar i prorogar, com abans s'escrivía. Nosaltres, com direm més avall, no som partidaris
un programa tècnic de gestió; a més, l'Estat es reserva el dret de prorrogar la seva intervenció fins que hagi recuperat les seves inversions. A la
1887 i en sessió del 10 d'abril d'aquest any s'acordà prorrogar la data d'obertura oficial pel 8 d'abril de l'any següent. Entre
el proppassat Novembre, del nostre soci senyor Lluís Ferrer, ens priva de prorrogar la Societat Ferrer, Boada i Ca., arribada tot just al seu terme. Els
aquest temps anticipant-lo fins a la dominica quarta de Quaresma i prorrogant-lo fins a la Trinitat. A Espanya, però, per privilegi especial, els
bé. Tan bé va anar que l'empresari, Joan Carcellé, va decidir, de sobte, prorrogar la temporada. Enlloc d'acabar el dia 6 de gener, diumenge,
arriscada. La temporada, per compromís de la companyia, no es podia prorrogar. La gent, però, volia circ? Circ tindrien, en bona refè. Cuita corrents,
del seu aprofitament, que la Junta aprecià i correspongué amb llarguesa prorrogant la seva pensió fins el 1774. Morí Depuis, i Moles seguí els
el descans de mitja part o bé l'interval en cas de tenir d'ésser prorrogat el partit. Sempre, per a entrar-hi de nou, haurà de tenir el consentiment
causa de les secades dels anys passats, i es dona poder als Jurats per a prorrogar contractes d' avituallament i percurar-se mes blats, i com seguex la
capitá Berenguer de Montagut del 25 d'Octubre de 1398, prorrogant l'armada mallorquina al 1 de Març del any següent. No interessa,
d'arrendament mai no podria ésser inferior de sis anys; podria ésser prorrogat d'any en any a voluntad del conreador". "El propietari podia desnonar
hi vivia amb la seva muller Truca i fills i filles. El 1323 va prorrogar el permís de residència a la vila, contribuint a les despeses comunes, a
de l'actual Parlament s'acaba el dia 2 de maig, però ja va ser prorrogat abans per dos anys. Segons la constitució libanesa, el Parlament tria el
que, per un acord posterior al que ara comentem, el Consell General ha prorrogat el termini d'inscripció per a l'atorgament d'una pensió no contributiva
a la Sala una instancia dirigida al Sr. Batle demanant que no se prorroguin les Tarifes sobre arbitres municipals que regiren durant l'any
rey lo día destinat y assenyalat á la Cort, podía per altre continuarla y prorrogarla, podía fer lo mateix en lo Parlament. Y axí mateix com á la celebració
cometé al Vicicanceller y al Veguer de Barcelona que en son nom lo prorrogassen, lo que en efecte feren, peró á la dita prorrogació dissentiren los
una malaltía que haja mort la gran part del bestiá, etc., deurán ser prorrogats los dits terminis." "Quan lo manlleu té per objecte un esmers que
mútuo, lo Banch de Fransa los desconta per tres mesos, que poden prorrogarse fins á un any. Altre sindicat agrícol francés, lo de Doubs, funciona en
aquest col·legi, l'Ajuntament, a proposta de la Comissió de Cultura, ha prorrogat fins el dia 5 del corrent la matrícula, en qual data quedarà
no. 156, del dia 4 del corrent. Decret prorrogant fins el 30 de setembre propvinent els terminis concedits per
entre el Paraguai i Bolívia ha demanat als dos països contendents que prorroguin l'armistici fins el dia 14 de gener. En els centres oficials es
les carreteres de la Mancomunitat, el darrer Consell Permanent resolgué prorrogar fins el dia 15 del que som, el plas per adquirir sense recàrrec
per a començar les oposicions a l'ingrés en el cos de Sanitat exterior i prorrogant fins el 31 de l'actual el termini per a l'admissió de
i diumenge. Degut a què la companyia que actua en aquest teatre no pot prorrogar el contracte, el cartell sofrirà una constant renovació. Irene López
* * * [66] Amb motiu de les fires de Girona s'ha prorrogat l'admissió de dibuixos fins al 4 de novembre. Podeu recollir les
de Treball. Ordre de 30 d'agost (Butlletí del 1) prorrogant fins el dia 30 el termini fixat pel Decret de 30 de
col·legiats als quals interessi, que la Junta de Govern ha acordat prorrogar fins al dia 20 dels corrents el termini d'admissió d'instàncies
per a camp de tir i instrucció de la guarnició de Tarragona." "S'acordà prorrogar per tres mesos la subvenció al carbó nacional que es distribueixi en
el corresponent permís. * * * [5] L'Ajuntament ha prorrogat fins el dia 30 d'abril el termini per al pagament del
En el que es refereix a les qüestions de Tunis, el protocol especial prorroga fins a 1965 els convenis de març de 1896, relatius a la
com pot, y dona paraula al senyor Puig de que'l dictamen se discutirá, prorrogantse la sessió si és necessari. El senyor Albó emplassa al president fins a
oposicions se troban disposadas á formular un vot particular al dictamen prorrogant los actuals pressupostos, en que 's fará constar que al prorrogarse
prorrogant los actuals pressupostos, en que 's fará constar que al prorrogarse aquestos, no s' entén que subsisteixin los recàrrechs de Guerra,
del Secretariat, el Comissari de la Generalitat, senyor Talavera ha prorrogat el plaç de presentació del padró de cèdules personals fins el dia
preposicions pre ó pro seguidas d' un nom ó 'l verb; com: prerogativa, prorogar, proromprer; y en las diccions compostas de dos paraulas, cuan la segona
Per Real Decret de 29 de Desembre de 1863 se ha prorogat per dos anys que han comensat á córrer lo ler· de Janer de
antes del mes de Janer de 1863 en que la lley comensá á regir; prorogantse igualment lo plasso establert en los articles 34, párrafo

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »