DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
quitar V 124 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb quitar Freqüència total:  124 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

pot suposar, no ho som pas vist, enten? Anèm a dir que... jo... no hi quito ni hi poso rès. Vull dir que, si decansas, dallonsas, jo no me'n
. —¿Què dieu ara? ¿Còm ho aguantaven? —Verà, senyor, jo no hi quito ni hi poso rès; sab? Torno a dir lo que som sentit contar. Vull dir que jo
compten per fires els nostres camperols. Tot s'ha de fer per les fires: quitar cobrances i deutes; comprar la llavor per a la sembra; comprar el pebre
Serra i 40 lliures d'aquelles 48 que en Pere Bru hagué quitades a dita obra i aquelles convertiren en quitació dels censals que havien
de 6 de juliol de 1770 pel qual s'estipulà per a quitar els plets amb motiu de la nova esglesia construida per les monges, que no
Jo le'n privaria d'anar pels carrers, que quita la feina dels pobres daguers. Aquests tres oficis,
real damunt la cosa. El dret real del venedor es diu dret de lluir i quitar, i també dret de redimir, i el dret del comprador s'anomena
drets reals permet que el venedor pugui alienar el seu dret de lluir i quitar, operació anomenada reempenyorament. El comprador pot també
amb l'or procedent d'ultramar es compraven terres a base de censos al quitar, que era una operació usurària, a més d'afavorir el latifundi, la rompuda
costum que segons las localitats s' anomena fer campana, fer zafrá, quitársela es una mena d'epidemia que s' encomana. Prové casi sempre d'algun
naturalesa humana, ó més ben dit, com la esquartera y descompón, com li quita sa característica racional y noble pera dexarla á la categoría grossera
hermosa costum andorrana de vèndre a carta de gràcia 'l dret de lluir y quitar, qu' encara 's tornava a vèndre en la metexa forma lo què li quedava al
a Catalunya; també 's vènen a carta de gràcia 'ls drets de lluir y quitar y 's repetex l' operació vàries vegades; y si 'l comprador es qui 's vèu
que sols es fruit de la afició y constancia que he tingut, aixó sols li quita 'l mérit que pogués tenir en alabansa meva. En lo llibre signat ab la
Sí, senyor, es de grandíssima utilitat per evitar tot perill de infecció, quitarleshi les mals olors y fins aumentar llur poder fertilisant. P·
dels mitjos es igual al producte dels extrems tindrém: © Quitant el paréntessis del primer terme, per lo qual els dos sumandos deuen
La referida direcció la porta á major fons, lo que fentla de mes cost li quita fortalesa. 3a· Las onas del S. E., que son las de mes forsa,
sols les incorreccions de llenguatge que li acumulen, perque ningú pot quitarli la gloria de haver sigut traduit en idiomes estrangers, portant aixís á
instituhí la filla. Recordo les seves paraules "A mí la mare no 'm va quitâ lo dret, tampoch vuy jo quitâl á la meva filla"; per lo vist també la
les seves paraules "A mí la mare no 'm va quitâ lo dret, tampoch vuy jo quitâl á la meva filla"; per lo vist també la seva mare havía sigut pubilla.
injusticia. Igual dret regoneixía á la seva filla, perxó deya "no li vuy quitâ el dret", que es com si hagués dit no ho faré pas de privarla d' un dret
Tals y tals bens, los deixo al Ermentê; li toquen de bon dret, y no li vuy quitâ". "De tal camp ó trós ne puch fê lo que vuy perque es acquirit
ningun home de qualsevol poder y autoritat, ordre ó sêxo, se atrevesca á quitar de allí alguna cosa, ó alienarla, ó en dany del citat monastir de
"amo" diràs, i en l'obrar vés sempre a passes. —Li va quitar no sé quant! Res; un robo amb tota regla...
un robo amb tota regla... Cal dir "prendre" per quitar (tu no prenguis ni una veta.) Per robo, mot foraster,
ó exhala una olor insufrible? Seria pues una especie de miracle lo quitar á certas flors la sua podó per comunicarlas un perfum agradable. Es
perfum agradable. Es necesari que el art doni á las flors lo que los ha quitat la naturalesa y aixó no es molt mes dificil que lo teñirlas. Se pot
ha empapat la llavor. Lo pare Ferrari diu que un amich seu se proposá á quitar á la calendella de Africa ó (gojat) lo olor que te tan ofensiu y que ho
de un mes. Fet aixó, pasarás per un garbell una porció de cendra, á fí de quitarli tot lo que tinguie de carbó y terregada: enseguida la tirarás dins una
escurrarás be las taronjas, enseguida las bañarás be en aigua tebia, per quitar lo sucre que se troba demunt, á fi de que lo gelat se agafi. Clarificarás
del següent. Pero aixó, á més de poderse desfer sempre que s' vulga, ni quita res á la rima, ni es cosa tampoch del tot nova; habent fet lo mateix lo
obscuras; defecte tant notable en nostra llengua, que per un oído catalá quita no sols la consonancia, sino fins la simple assonancia, com en las tres
al fet de Garí. (Cant 9) Aquesta llicencia poética no quita res al fondo verdader de la historia, la qual en quant al Vellós, es que
segle, á ell me complach en pertanyer en cos y ánima; mes la passió no 'm quita el coneixement, y conech que subjugats per l' orgull, per est orgull
sens aquest. Te per objecte disposar de una ó de moltas cosas, y añadir ó quitar al testament. Si be ab ell se pot instituhir directa y fideicomisariament
vindrán á sèr dels sèus enemichs, las permetrá totas las ignominias, las quitará tots los sèus adornos... en lloch de perfums y ayguas de olors no tindrán
las forsas, anima los esperits vitals, trau los tremulors dels nervis, quita los dolors de reumatisme y de puagre, neteja lo ventrell dels humors
la lley al péu de la lletra y deixes estar de contemplasións. ¡O errar ó quitar el banco! Y s' han acabat les farses y les mentires de tots els patróns
que aquestas produhesquin efectes molt mes sensibles que aquella, aixó no quita que la mostassa no 'ls ocasioni proporcionalment iguals. Lo vapor d'
parents, sos amichs, tots pateixen per son geni divertit. Espanta vellas, quita famas, ven secrets, descuyda negocis, causa malaltías, roba
y las diputacions entre tant, privadas de aquest medi que are se 'ls quitará y del recárrech sobre las contribucions, que s' alimentin de gana.
sino per temor de que al conéxerlas sos amos ò protectors 'ls hi quitin el rosegò qu' amb son trevall se guanyan, ó retirin la protecció que 'ls
á set Juliol de mil vuyt cents trenta dos. Item: Per lluhir y quitar tot aquell censal de capitalitat set centas lliuras, y pensio vint y una
apte pera fer ostentació de la generositat dels devots; pero es cert que quita molta gracia á las venerables imatges, y oculta las habilitats á vegadas
de totas mas culpas, puig es tal la meva resolució, que antes me deixaré quitar la vida que tornar á ferme enemich vostre per lo pecat mortal. Y vos,
y decretant, carta empero de gracia, de poder en tot temps redimir, ÿ quitar mediant, Cinch Lliuras Cinch sous moneda bars. de annua penció qe.
lo preu de ell, junt ab sas pencions, ÿ porrata, sie tot restituhit, ÿ quitat, en lo modo, ÿ forma sobredt. per pacte espressamt. convingut; Y aixis
successivamt. los demes anys, ÿ convenim, ÿ prometem igualmt. lluhir y quitar dt. Cenl. sempre que aparega, a cada un de nosaltres, ó los nostres, Y si
a cada un de nosaltres, ó los nostres, Y si lo un de nosals. lluhis y quitás, ó volgues lluhir, ÿ quitar la sua part competent, ÿ lo altre rehusás
ó los nostres, Y si lo un de nosals. lluhis y quitás, ó volgues lluhir, ÿ quitar la sua part competent, ÿ lo altre rehusás quitar la sua, ÿ depositarla,

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »