DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
rèdit M 261 oc.
redit SIG 2 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb rèdit Freqüència total:  263 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

possibilitat de despesa; de l'altra, es dedica a fer préstecs amb rèdits ignominiosos. L'un tret i l'altre tendeixen a destacar en la figura de
anys d'acumular els interessos li fan més "d' onze cents" duros de rèdit. Laura ja no l'escolta; el pensament se li'n va cap a la boina del Don
Jo et donaré tots els diners que tenim a casa. Fa poc que hem cobrat el rèdit, és el petit passament de l'any, ja ho saps. Te'l dono tot. —Això
les aljames s'esfumaven, i els senyors, arruïnats, es negaven a pagar els rèdits i, naturalment, a tornar els capitals. La gent de la ciutat —de les
menys perjudicats, al cap i a la fi. La reducció de les "pensions" —els rèdits— dels "censos" fou ordenada a benefici d'ells. El rei els havia
de distribuir-los i administrar-los, posant-los a guany per a treure'n rèdit, se'ls gasta en quatre dies i els perd com si tingués la mà foradada.
funcional dels economistes —és a dir l'explicació del mode de sorgir del rèdit en quant que correspon a serveis productius independentment de la classe
(és a dir, profit, renda i interès); forneix amb el seu treball els rèdits de totes les classes fonamentals de la societat. I —mentre és a
els seus cabals a l'administració dels companys per a esmerçar-ne els rèdits en obres de cultura. I és fama que la colla es passà totes les anyades
no podíem aturar-nos allí per més temps, o bé hauria de fer-nos-en pagar rèdit. Era la llei, segons digué; i continuà fent-me avinent d'una manera
a rebre com una almoina lo que no arribava de mólt al còmputo dels rèdits que li havíen de produir els séus interessos. Quan aquesta justa
no és pas d'estar massa segurs perquè n'hem vinculat la possessió i els rèdits a una mena de veritat oficial, com el paper d'Estat, diríem. Respostes a
prenen diner a qualsevol preu... i diner car és de mal pagar, i els rèdits engreixen el deute, i passa allò de la rondalla: del cigronet a la
bancs d'un país sucador són estrangers. Empreses urbanes o nacionals de rèdit segur, són estrangeres. Les grans societats anònimes no existeixen, es
predis, ni jardins, ni camps conreats per un masover estrany, ni grans rèdits a cobrar al Fòrum. ¿No t'avergonyeixes, siguis qui siguis, tu que restes
jo hi posaré ets atros, que te'ls deixaré sobre es mateix gussi, sense rèdits i a tornar-me'ls quan pugus. Què llamp! m'has entrat per s'ui dret i
ja durant la primera meitat d'aquell segle. Sabem, ara, que els rèdits d'aquest origen consistien, en 1395, en el /decium "obre de
tingut com a normal que els senyors d'aquell lloc arrendessin alguns dels rèdits senyorials, i entre ells la dècima part dels beneficis de la terrissa. El
la suma anual de 18.000 sous i per 4 anys, els drets i rèdits senyorials d'aquell lloc. És, en realitat, l'aprovació del pagament de
anys i per la suma de 18.000 sous anuals, la utilitat de certs rèdits senyorials que s'esmenten: /farinam, molendina, balineos, arnecium,
per al país que els posseeix, capital que dóna un rendiment com és el rèdit sanejat dels diners que deixen els turistes que van a visitar-los. Les
lliures barceloneses i oferint-se per recaptar fidelment almoines i rèdits a favor de l'Hospital: © © © © © © © © © © © © © ©
pel de Tarragona si no tornava de Santiago en tot un any. Diners a rèdit A més de rebre les herències, almoines i tota mena de donatius, els
entregaven quantitats, que eren el preu, cabal o propietat del censal, a rèdit o pensió anyal, generalment d'un sou per lliura, o sigui d'un cinc per
de diner prenien o "venien" les quantitats convingudes, pagant aquell rèdit cada any, el dia determinat; també possibilitava l'adquisició de finques,
Joan capbrevaven periòdicament els censos i censals, pensions, fadigues, rèdits i tota mena de drets sobre les finques urbanes i rústegues que establien,
Sagristans Marc Bages i Montserrat de Bellvehi el capbreuar els censos, rèdits, censals morts i drets de Sant Joan, manant als parroquians emfiteutes,
de l'Hospital dels drets que corresponien al Camerer sobre els rèdits de les finques del seu senyoriu establertes per l'Hospital. 30.
pel seu pare a Ramon d'Urtx, de tres-cents morabatins anuals damunt dels rèdits de Tuir. La importància d'aquestes intervencions de l'infant és evident,
entre Jaume I i Guillem de Montcada, fill de Ramon, difunt, dels drets i rèdits que aquest baró tenia a la ciutat de Lleida i el seu terme, amb excepció
i consignacions atorgant-li llicència per arrendar per un any els rèdits de tots els llocs que li ha cedit en el regne de València. L'infant no va
cavaller, l'arrendament per dos anys, que l'infant Pere li havia fet dels rèdits de Ribarroja (València, el 24 de gener de 1264, el
Pocs dies després, a Xàtiva (5 novembre), Jaume I hipotecava els rèdits de les batllies de Barcelona i Lleida i dels jueus d'aquestes ciutats, a
les seves propietats, i compren i venen i posen a nom d'ella diner a rèdit. Les donacions i la cooperació en el treball s'estimulen per la
tot l'actiu de la societat són valors quin capital és en lires i quins rèdits es cobren en lires. A la vegada s'obté la ventatja següent: Aquests
totalitat del article 43, ha de entendre's-hi els apremiats per redits, pertenencies de mines, quotes de consums, etz., però sols en aquest cás,
pensions, censos i càrregues de justicia, deutes reconeguts, liquidats i rèdits i conseqüencies de contractes, foment del arbrat, servei d'incendis i
Interès és el preu del diner, això és, allò que un paga de renda o rèdit pel capital que un altre li té deixat. L'interès és comptat a un tipus o
188. Una casa dóna de renda © pts. anyals. Calculant el rèdit corrent d'una casa al © quan n'haurà de demanar el propietari si
abans, però no en una època massa llunyana, ja que en la Memòria de rèdits i censos que percebia el comte de Barcelona Berenguer IV, feta en
veguer de Montcada, en l'any 1138. En la Memòria de rèdits i censos que percebia el Comte de Barcelona Berenguer IV, es citen
ha afegit a la massa d'utilitats preexistents, hom l'anomena Rèdit nacional. Per a cada país podríem dir que Rèdit nacional és
hom l'anomena Rèdit nacional. Per a cada país podríem dir que Rèdit nacional és igual a consum més estalvi; és a dir que
valor total de riqueses acumulades i no consumides encara. Ara bé, el Rèdit nacional correspon a la resultant de la suma de totes les activitats
part que correspon a l'activitat agrícola, obtindrem el que s'anomena Rèdit social agrícola. Ja veurem més endavant, com el Rèdit social
s'anomena Rèdit social agrícola. Ja veurem més endavant, com el Rèdit social agrícola hom pot determinar-lo, deduint del valor que
obtinguda en l'empresa i la seva distribució 1. Mesura del rèdit social agrícola Per a mesurar el rèdit social agrícola obtingut en una
distribució 1. Mesura del rèdit social agrícola Per a mesurar el rèdit social agrícola obtingut en una empresa, és a dir, per a mesurar
que representen del producte brut vendible total, per tal de calcular el rèdit social agrícola, dels uns es sol comptar el seu valor total i dels altres
Acreixement de riquesa aconseguit gràcies a l'activitat de l'empresa (Rèdit social agrícola) 640 ptes. 2. Conceptes que cal tenir

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »