Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
raciocinar M 1 oc.
raciocinar V 26 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb raciocinar Freqüència total:  27 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

polítics i científics i, més que altra cosa, com jo adquiria hàbits de raciocinar i d'exercitar les meves facultats. La seva influència en el meu esperit
un ésser donat a observar, a experimentar, a analitzar, a inquirir i a raciocinar. Seria en tot cas molt curiós que posseíssim aquestes característiques en
pensament nacional: és a dir, mètodes, maneres de pensar i raciocinar propis de la raça per a l'investigació de la veritat. © © © © © © © ©
del yo; l'home de talent, veu de prompte o instintivament, sense raciocinar. P. Què es un raciocini? R. Un raciocini es una sèrie
que el Dr. Torras concedeix a l'artista de part de Déu? Car per a raciocinar, basta la llum natural de l'enteniment abstractiu i una llum estrangera,
en el mateix: actes propis de l'intel·lecte, com són ara l'entendre i raciocinar, la benaurança, la sapiència, la prudència pertanyen essencialment a
tan lleugerament la meva salvació? Aquesta seria la manera com jo raciocinaria; i aquesta seria, sens dubte, la conclusió més prudent i la més en
que contempla prenent el fonament verdader de la història, discorrent i raciocinant per si mateixa, i trobant alguna cosa que faci un poc més declarar o
i beneplàcita voluntat. 4t· punt. Quart: considerar raciocinant quants avantatges o profits se'm segueixen amb el tenir l'ofici o
5t· punt. Quint: després que així he discorregut i raciocinat a totes parts sobre la cosa proposada, mirar aon més la raó s'inclina, i
ell un tresor, però que, malgrat això, encara no li basten. L'enteniment raciocinant de l'home discorre per tots costats, fins que pot extreure la raó o
que per nosaltres es ser vivent de cos y ánima. Ell se mou, parla y raciocina, y misteriosament nos atrau com per forsa irressistible; suau y
¡Aneulos al darrera als pobles que solen pensar de cap per avall y raciocinar per l' estil! ¡Nostra ignorancia y tossudería! No; lo que 'ls catalans
molt més perfets y superiors, que al créixer y al sentir hi afegeixen lo raciocinar, lo discorre y l' entendre; y aquest sér es l' home, que finalment s'
—Tot cristiá ha nascut gran, puig ha nascut pera el cel. Maupertuis —Quan raciocino pera averiguar la naturalesa de Dèu, la meva, l'origen del mon y son
que per nosaltres es sèr vivent de cos y ànima. Ell se mou, parla y raciocina, y misteriosament nos atrau com per forsa irressistible; suau y
de les obres mares de l'enciclopedia luliana. L'home, o meteix raciocina pujant, que raciocina baxant, en l'escala del enteniment:
de l'enciclopedia luliana. L'home, o meteix raciocina pujant, que raciocina baxant, en l'escala del enteniment: tan llegítima y natural es
á 'n aquell personatje castellá que 's diu Pero Grullo. Escolteu com raciocina Vidari al tractar de precisar la naturalesa jurídica d' un contracte,
dir com aquell: "ho dissimula bastant." —Perque Proudhon, quan pensa y raciocina oblidantse de sas manías, ho fa com un home de talent. —No ho haguera dit
ferlo mirar endarrera en compte d' endevant; á ferli pérdrer ab son fret raciocinar, l' entusiasme, del qual es lo mes gran enemich lo pensament. Per çó es
semblants conceptes. No era en Dou copista, ni un plagiari: observava, raciocinava sobre els fets observats, formava judici i l'exposava; i perquè així
perque no pot, ni vull que 'm passi. Car· N' estich segú. Raciocina ab calma y veurás com no tens rahó en mortificarte. Ni tú ni jo podém
massa pera que t'hagi fallit. Sortosament que encara no erau casats.— Tal raciocinar era propi del vell solter, qu'ha passat la vida ab preocupacions de mena
la rahó de concebirho així la impossibilitat, á sa manera de véurer y raciocinar, de que hajan pogut vestirse tant extranyament homens de carn y ossos
fer-ho. —Per ventura jo no puc acordar raó i sentiment? Sensibilitat i raciocini? Intuïció i enteniment? —No, no pots. Ni tu, ni ningú. —De manera
que et dóna, et permet assolir una determinada capacitat d'anàlisi i raciocini, de síntesi, et dóna una cultura general que crec que seria bo que