DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
recaptació F 347 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb recaptació Freqüència total:  347 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que va tenir al Principat, i es quedà reduïda a un mer centre de recaptació tributària, és perquè no calia una institució d'abast supraciutadà: els
i llavors del matrimoni amb Iolanda de Bar fou un dels encarregats de la recaptació del "maridatge". Al cap de poc —qui sap si els comptes no semblarien
amb l'exèrcit al seu darrera, i comandà al ministre del Tresor de fer una recaptació. Aquesta fou la gota d'aigua que féu xarbotar el vas. De primer un
la propietat del malcontent. Aquesta virior aviat deturà tot refús, i la recaptació continuà entre un malcarat i ominós silenci. L'emperador, en retirar-se
abstret contemplant una parella que recorria els grups efectuant una recaptació. Tot passava silenciosament o en veu baixa, de manera que Xebo, que
magnes nacionals, la reglamentació del tràfic, els sistemes d'impostos i recaptacions i, en general, tots els acords amb força d'obligar adquiriren un aire de
s'adona que encara va amb la roba amb què ha assistit al concert. La recaptació ha estat un desastre... Això fou l'any 1824. Al 1825,
parroquial, això és, a la Puríssima. Ja fa qui-sap-los anys, però, que la recaptació en el veïnat permet celebrar un solemne ofici, en comptes de la missa. La
començà demanant ací i allà almoina per a la nova Capella, i vist que la recaptació era abundant, emprengué la construcció. Prèviament, recabà llicència dels
d'escatir els ingressos de l'infant en aquest temps, i estudiar-ne la recaptació i la inversió, ens trobaríem davant d'una empresa difícil, per no dir
considerada Teresa Gil, prelats i barons, rics burgesos. En tercer lloc, recaptacions de certs tributs. Afegim-hi els donatius i les tributacions dels jueus i
han permès l'afirmació que, entre els ingressos de l'infant, hi havia les recaptacions de certs tributs. Tractant-se de finances, els jueus no podien deixar de
ni aquests ni cap altre títol. Però ell és qui rep els donatius i les recaptacions; ell qui reté les sumes o les lliura a l'infant; ell qui acostuma a pagar
força venda a més bon preu, que poca venda a preus alts", "Pots fer més recaptació i arribar a major guany". I el deplorable era que això en tots els
era el lloguer; la resta era de cost senzillíssim. Així, de les grans recaptacions que es feien, el percentatge de guany era elevat. D'un molt rar sentit
una base econòmica pacientment estudiada. Teníem per a orientació les recaptacions per diferents conceptes de la petita Exposició Internacional de la
mateix, malgrat haver perdut la seva exclusiva, havia vist pujar la seva recaptació de 28.236.620 rals en 1778, a 188.049.504 rals
que encara podrà cobrar-se per millores. Tenint en compte la marxa de la recaptació per Dècima en els anys precedents, hom pot admetre que la part que podrà
la partida de 6.000.000 de pessetes, import probable de la recaptació total per millores, i la partida de 1.000.000 de
i la partida de 1.000.000 de pessetes, import probable de la recaptació anyal per dècima. Certament que podria seguir-se un altre criteri;
1r· febrer 1934 Pressupost Refós /1932\ Recaptació probable per millores (total) © Saldo probable per Dècima (un
Remanents de consignació © Total ©. Recursos Recaptacions probables © Resultes a cobrar © Existència en efectiu
era limitada a controlar el moviment de cabals que es referia a les recaptacions i a les despeses, en la mateixa forma que hom comprova les anotacions
d'obres públiques, els provehiments militars, els transports, y la recaptació dels impostos per compte del Fisch, marquen l'aparició de grans fortunes.
que han pujat dalt d'un dels camions per proclamar els resultats de la recaptació han rebut, impertèrrits, llargament, una pluja de boles de farina i de
poder saber encara per pròpia experiència com s'anava fins al final en la recaptació de l'/Income Tax\. Vaig saber-ho el següent any econòmic.
la comissió, per si fallava el propòsit que duia, els reunits feren una recaptació, no per aconseguir que figurés un gall en l'àpat nadalenc de Duran, sinó
béns i drets pertanyents al Municipi, i la determinació, repartiment, recaptació, inversió i comptes de tots els arbitris i impostos necessaris per a la
les mesures oportunes per a procurar, quan sigui precís, l'augment de la recaptació, inspeccionant i intervenint les operacions d'administració i recaptació
recaptació, inspeccionant i intervenint les operacions d'administració i recaptació de rendes i exaccions municipals. g) Conservar una de les tres
les seves filials continuaran la tasca d'expansió de la seva obra i de recaptació de cabals, amb més empenta, amb més entusiasme i amb major voluntat que
pacte es constata en un document privat o públic. La finalitat seva és la recaptació de tributs. "A les comarques dels plans de Lleida i Urgell es va
coneix de debò. El moviment de Constantinoble disminuí sensiblement: la recaptació de tramvies, el baròmetre més exacte i més sensible de la vida d'una
que, per a un organisme públic qui no té fi comercial i que en la seva recaptació beneficia de l'increment general de la riquesa, el no perdre diners en
de districtes, províncies o places. 3. Els empleats en la recaptació i administració de cabals de l'Estat nomenats pel Govern; per tant resten
nomenats pel Govern; per tant resten exceptuats els què facin dita recaptació per contracte, o els seus representants. 4. Els agents de canvi
interessant de l'any 1932, és el Decret ministerial suprimint la recaptació fins aleshores autoritzada per taxes als prostíbuls, prostitutes,
prompte com a foment del mateix i no reuneix cap garantia ni en la seva recaptació ni distribució, proposa que s'acordi rebutjar els esmentats donatius i
satisfetes i les 500 que li correspon pagar segons les regles de recaptació de l'arbitri sobre automòbils. (Sessió del dia 3 de gener de
a Sa Llebre, devers Búger. Sembla que calgué tornar els doblers i la recaptació no va abastar la demanda dels reclamadors. Tot i amb això, el gasetiller
1928 posseïa una cartera de 153.550 pòlisses i la seva recaptació de primes s'acostava als 31,600.000 francs. A remarcar que en
i negligents, tota excusa, i més encara potser, per a facilitar la recaptació de les taxes impostes a tots els beneficis eclesiàstics, Benet XII dividí
Comissió permanent és aquesta: a) L'organització dels serveis de Recaptació i Dipositaria; b) La contractació i concessió d'obres i serveis
corresponen aquestes comeses: 1. L'organització dels serveis de Recaptació i Dipositaria, amb la responsabilitat solidària de tots els seus
o control de la seva execució, Comptes, Ordenances fiscals, serveis de recaptació, béns municipals, contractes de Tresoreria, emprèstits i operacions de
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys. Contribucions Especials. Recaptació. Emprèstits i altres operacions de crèdit. Coordinació
d'aquest canvi van significar l'any 1972 una duplicació de la recaptació dels treballadors, mentre que la població protegida del Règim Especial
continuava gaudint d'una poderosa plataforma de poder social (i de recaptació d'ingressos) a través d'una àmplia xarxa de parròquies, convents i
seus ingressos i despeses, des de la perspectiva de la incidència i la recaptació a Catalunya. El quadre 2 mostra resumidament el flux de recursos
per als diferents ingressos de l'Estat —excepte duanes— mostrem xifres de recaptació i d'incidència. Les primeres corresponen als ingressos d'aquest agent del

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »