DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
replega F 63 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb replega Freqüència total:  63 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que es quedés al foc una mica més, mentre elles començaven ja la replega. Els treballs de l'arrosser eren més feixucs; requerien ja dones fetes.
fa de cutximander i mana de tot i de tots. Ell retindrà els cèntims de la replega, els quinzets, les pessetes. Ell serà, acompanyat d'alguns altres xics,
altra vegada m'escampava el seny. Seny escampat, demana molt de temps de replega de les seves miques, i tot sovint, abans no les hagués ben aplegades
de patriotisme ardent que va estimar molt els llibres i va començar la replega dels d'autors catalans, continuada després de mort ell, complint deures
1811, pel seu germà Fèlix, el futur bisbe d'Astorga. Aquesta replega va donar lloc, d'una banda, a una secció catalana dins la Biblioteca,
© carretades de © i si es tracta de còdols del riu cal una replega, per © de marge, de © carretades. El procediment de
pensant que s'estalvien d'anar en lo carret a rastres per la vila a la replega d'agranades i fem de les cases... Hui no tindran que córrer darrere dels
feen per llançar-los ben lluny. Els arreplegadors mai es cansaven de fer replega i va haver qui va dur rollos per a tota la família, que en casa i ben
la sastreria en pes, armada de cistella i saquet cap a la marjal a fer replega de l'"ajudeta", a regar los planters, o bé a desduir-se, que és
la gerrería i la industria surera. Covem l'esperança d'empendre un dia la replega sistemàtica dels noms de lloc i de poble per escriure la historia de la
aspecte de l'excursionisme aplicat a l'estudi de la llengua és el de la replega dels noms dels objectes més ordinaris i usuals, dels atuells d'ús
o el matemàtic, etc.. Per a la filología positivista, això és, per a la replega de material, n'hi ha prou amb tenir solament quatre sentits i una
Així que vos vay vore, m'ho vay rumiar desseguida que havíam fet bona replega... Demà, de bella llevada, me'n salti a Murons pera dire al senyor Rector
els caragols del reyalme; ab les cotre gotes d'avuy conti ferne atra bona replega... —Tots, tots!...— cridà en Baldiret. —Tu ho entenes, petit: ja
cap vers la dòna. —Atrament, ermitana, calrà que vos en munti una bona replega d'encenays, avans de vos gequir per arreu... Demà mateix el menut y jo
a la riquesa i flexibilitat de la llengua. 8o· Cal fer una replega intel·ligent i acurada del llenguatge parlat, sots pena de que siga
arribar-se a resultats molt falaguers, sens fer altre que ordenar bé les replegues i publicar-les segons un raonable sistema ortogràfic. Per a centralisar i
sabeu hi té, sobre la "Rondalla de rondalles" del P. Galiana, replega nodrida i habilment eslabonada dins una acció, de tota la saba popular
una vigilància atenta de la realitat, la multiplicació d'estudis, la replega de dades de diversa font, la interpretació correcta dels fets i,
llengua pròpia. Tanmateix l'amor a la pròpia llengua no el va dur ni a la replega i repertori de vocables en desuetud en mig del devessall d'aragonesismes
i educació dels fills, adés la redacció de documents a l'obrador, adés la replega de dades per enllestir la Crònica i altres històries que du entre mans i
mallorquines, els temes de les seues famoses Rondalles. Aquest treball de replega li féu descobrir la gran riquesa del llenguatge popular de Mallorca, la
pogué fer, des de 1920 a 1926, la tasca de completar la replega de materials, d'ordenar-los alfabèticament i disposar-los per a començar
redacció definitiva del Diccionari. Fins aleshores s'havia fet treball de replega: s'havien arrenglerat i amuntegat pedres per a fer un gran edifici, però
copiaren després en fitxes, en les quals està continguda la més extensa replega de dades que s'haja fet mai sobre el llenguatge valencià. Gràcies a
anys de la desfeta es troben en preparació obres (d'investigació, de replega de dades, de síntesi) que eren esperades des de feia molt de temps i que
funcionament administratiu de la Universitat. Aquest meticulós treball de replega ha anat a càrrec de Carles Duarte, qui, sense trigar, estigué en
en català i congruents respecte al contingut. En tots els treballs (de replega, de còpia, de refosa i de rectificació) hem comptat constantment amb
fer-hi algunes reserves, tant respecte al mètode i als procediments de replega de dades com a la interpretació que l'autor en fa, cosa que ell mateix
a la simple tasca de creadors, ans es posaren a caminar pel país per fer replega de cançons i de lèxic a "servei" de la literatura. Tot seguit, i potser
llocs dominicals. El pavorde nomenava un procurador que s'esmerçava en la replega dels delmes i rendes del senyoriu per mitjà d'arrendataris, i nomenava,
una galera o una diligència amb sis o vuit mules o cavalls al galop. La replega de lo que li va valdre a l'emperador Constantí Coprònim el seu
dels carrers i els munts que feien les dones a l'agranar. Però aquesta replega tenia les seues fallides ja que el femater s'entusiasmava rastellent el
que cada any s'escurava fent-se la pelada corresponent, essent aquesta replega la renda més neta del femater. "Sens dubte la gratitut dels nostres
menor i que és una exposició del trilema dels Jocs Florals. S'inicia la replega amb una poesia en adònics, datada el 1857, que, sens dubte, era
rondalles foren arreplegades per escrit difícilment podem creure que la replega feta per Basile fos destinada als infants. El to més aviat frívol de les
ens consta que reiteradament s'hi han atansat i hi han practicat llurs replegues lexicogràfiques i d'altres estudis. Parlen català, naturalment influït de
dumenge avans del destinat pera les festes, eixíen els clavaris á fer la replega de tota la contornada, en déu ó dotse músichs de bombo, platillos,
i demés persones interessades s'organisen, nombren comitès i fan replega dels fondos necessaris pera establir cursos y conferencies. Perquè cal
Al poc temps una colonia universitaria arribava a l'Est de Londres; feta replega de fondos, se creava l'/University Settlements Association\: i s
i Corset Después que han sufrit sorteo els que han quintat, fan replega pera un día de bureo. En Chest planten enguany una falla que
l' únich sistema prenidor, l' única manera acceptable de fer aquesta gran replega, aquest nombrós y casi interminable inventari de paraules, frases y
sense fer llobades ni coes, ni deixar res per vert, tota vegada que en la replega no hi ha que refuar ni rebrotxar res: tota herba ha de fer feix; ho hem
ni m'escarrasse tampoc per una magna tollina. No faig replega de rap ni mussola ni rajada que solament tenen cap
es diu Ironia. Sàtira XV L'amistat Com la replega, l'Amistat comença, d'algunes tiges en planter novell,
de casa, ja més d'un li festejà els tresors de sa replega que a tothom sempre ha mostrat. I ha fet les noces de
Alcover, promotor actiu de l'esmentat Congrés i animador entusiasta d'una replega de materials lèxics amb destinació a un futur extens diccionari, de
assignades a la Secció Filològica en ésser aquesta constituïda és la replega d'un abundós material lèxic que pugui servir de base per a la confecció
Josep Miracle. Tots plegats, sota la direcció de Fabra, intensifiquen la replega de materials, amb l'esperança de poder començar aviat la redacció del
en la fresca obaga; En Conrad Roure i En Pitarra, ara que ja feien replega de gatades per als singlots poètics, parlaven de les intrigues de

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »