DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
retractar V 128 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb retractar Freqüència total:  128 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la seva vida es va penedir i, si no s'hagués mort, és segur que s'hauria retractat... —Sospira, incorpora tot el bust i separa les cames—. Fa calor, en
punt de dir que jo havia escrit una gran heretgia de la qual m'havia de retractar públicament. Jo estava immensament orgullós d'haver escrit una heretgia.
el barregés amb repugnància, però orgull a la fi, allò que li impedia de retractar-se. Tanmateix res no canviaria. L'orgull dels Aguilera era inflexible,
i al últim va haver de morir cremat a Roma perquè no es va volguer retractar del que deia i que va escriure algunes obres referents a En Ramon Llull
o no el varen enganyar a ell, va passar per heretge i es va tenir de retractar en temps del bisbe Català, és sense cap dubte un llullista decidit que
comte d'Aranda i el cèlebre Olavide, d'origen americà, es van penedir i retractar de llur comesa, perquè, com diem sempre nosaltres, les coses d'aquest món
les idees lliberals catalanes a Espanya, van acabar claudicant i es van retractar de llur odi incomprensible a la Constitució), els republicans del
atacar en corporació amb un sens fi de conclusions, tot exigint-me que em retractés i, si m'hi negava, declarar-me "heretge": tal és el llamp de què
els seus predicadors amb un aparell poc reial, cantés la palinòdia i retractés les instruccions anteriors. Ja no deuria recordar el que els havia
respeto al superior". Un plaç de cinc dies els fou concedit per a retractar-se, sota pena de destitució. Passat aquest termini, no solament ningú es
sota pena de destitució. Passat aquest termini, no solament ningú es retractà, sinó que s'hi sumaren una cinquantena més de professors, responent els
Moment històric i transcendental. Els advocats són requerits a retractar-se públicament, a rectificar amb un nou document l'actitud per ells
Davant el dilema afrontós no vacil·len pas gens: la presó abans que retractar-se. Immediatament són detinguts i empresonats. Heus ací llurs noms:
a Capitania, una carta signada per Amorós en la qual aquest es retractava en absolut de tot el que havia escrit en la cèlebre obreta coneguda per
fins a les darreres conseqüències sense que, però, hagi calgut mai retractar-se de l'abast donat a una conclusió pel fet de no semblar ajustable a
és l'aconsellat. Qui de mala fe dóna un consell injust, té obligació de retractar-lo; i si el dany aconsellat és comès, té obligació de restituir, encara
del dolor de la seva desunió. Poden estimar o poden odiar. L'odi es retracta del sacrifici i de l'aflicció, que són el preu d'aquest ajustament
ferma i vigorosa al servei de la veritat establerta, i afluixa o retracta sincerament posicions esdevingudes arcaiques, insostenibles o
amb els dictàmens d'una autoritat doctrinal, no té cap més remei que retractar-se, o caure en mans de tribunals d'inquisició (el cèlebre sant Ofici) i
o l'endevinarà, la possibilitat del seu error i no li costarà gaire de retractar-lo o de no entestar-s'hi. Mai no ha estat reputada com una coartació de la
rebré humilment, i si m'arriben a convèncer d'error, em sento disposat a retractar-les. Modernament s'ha parlat i discutit molt de la condició personal de
realment mare de Déu. El papa escriu, doncs, a Nestori manant-li que es retracti i que prediqui el que predica tota l'Església. Encarrega a sant Ciril
Portat a Saragossa, morí a les presons inquisitorials sense haver volgut retractar-se de cap de les seves creences, i fou cremat en efígie. L'any
a condició necessària, i que, avui, creuen tenir raons prou greus per a retractar-se del que havien promès, sense per això abandonar el ministeri que
contrarietat en què es trobi el posarà en perill; i si se n'adona i vol retractar-se'n caurà de seguida en la mala fama de gasiu. Un príncep, doncs, no
va ésser cremat viu, justament l'any 1600, per no voler-se retractar de les seves creences filosòfiques. Ell sostenia que l'espai podia ésser
en les seves formulacions teòriques. Deia Shklovsky —a qui Stalin va fer retractar en una autocrítica penosa— que el marxisme no és un axioma necessari per
en la forma adequada i, una vegada cremat en la central nuclear, retractar-lo de nou per separar-ne les cendres en forma de residus i recuperar-ne
marit. Afegim, entre parèntesis, que se'n penedirà més tard, que es retractarà. Massa tard. La calúmnia, en un país frisós de trobar-la, no perd el temps
ni els seus valedors mai no van desmentir-se, ni tampoc no es van voler retractar de llurs idees. Llur doctrina, amb escasses variants, era franciscana i
la renúncia de la seva dignitat papal era superior a les seves forces, es retractà, desbaratant el projecte d'unificació. Regnava llavors a França Carles
Pfürtner que les seves idees són inacceptables, i que l'obligueu a retractar-se'n públicament. Altrament, li serà retirada la missio canonica
Fernández escrivia al professor amenaçant-lo que el destituiria si no es retractava de les seves tesis. Alhora li exigia que presentés a la censura prèvia
que jo sens motíu m' alarmava y sens motíu volía alarmarvos? ¿Hauré de retractarme y desdirme de tot alló que he comensat á pintarvos y á ponderarvos en
redondejar lo paragraf, diré que 'ls heretjes, pera esser absolts, deuhen retractarse de la heretjía ó heretjías y detestar los errors en que haguessin
hem pensat: aquest nen no va a escola; però, tot seguit ens hem de retractar, i diem: no li manca l'escola, el que li manca és l'educació escolar, que
Astres, feu propalar á En Vilanova falsas doctrinas, de las que 's va retractar després. En la biblioteca real de Madrit, se trova una
de prompte semblant manifestació me contrariá, y fins me posá á punt de retractarme de lo promés, —puig no es tot hu escriurer per un amich que, llegida la
son moltas las que al veure que 'ls periódichs parlan del assumpto 's retractan y ell está desesperat y se 'n va de la llengua contra las publicacions
ab los cantichs d' alegría. Retirarse á la soledat, ab l' s sèus amichs. Retractarse de lo dit. Retrocedir en l' passetx, d' un pun al altre. Reventarse de
altre recurs que presentarse en lo congrés entonant lo mea culpa, retractantse d'alló que habia dit de que may mes seria derrotat, y confessant que no
boig? ¿Qué hi dit de lo rey "Xeringan"? ¡Ah! no: 'm retracto de tot; que no toquin las campanas, que no toquin pas
que l' rodejaban, y morí en la desesperació. Lo que volia fer Voltaire de retractarse y confessarse antes de morir, ho han practicat molts sabis y públichs
antes de morir, ho han practicat molts sabis y públichs escriptors, retractant ls' seus errors y confessantse al últim de la sua vida, senyal manifesta
retractacions. Per lo que se ha de notar que son molt raros ls' que se retractant entre ls' que cientificament han escrit á favor de la Religió, al pas que
entre aquells, que habian escrit contra de ella. Y un sol de aquestos retractanse, prepondera á molts que perseveran en los sistemas contraris á la
del riu; també fa més forsa á favor de la Religió un que per abrassarla retracta ls' seus errors, que molts altres sempre constants en lo seu sistema. Y
y passa avant ab valor: quant aquells que continúan en lo error sens retractarse son celebrats dels seus, y exaltats fins á las estrellas gosant de la
l' curs natural de las aiguas. Més encara: aquell que he dit que s' retracta, abrassa la Religió que refrena las passions, y prescriu humiliacions y
bé s' véu que ha de anar contra la corrent de las aiguas, pero quí no vol retractarse continua en un sistema de Religió que dona acció als apetits del home,

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »