DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
retribuir V 151 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb retribuir Freqüència total:  151 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

500 pessetes per 20 quartilles; és el treball més ben retribuït de tots els que he escrit fins ara. A primera hora de la tarda vibren
de l'anomenada "aristocràcia obrera" (és a dir, els obrers més ben retribuïts), posseeixen accions de les grans companyies. Aquesta circumstància crea
concentrat confia la direcció tècnica de les empreses a funcionaris que retribueix. Aquesta circumstància ve a confirmar el caràcter parasitari,
incruenta, però esgotadora, amb la son, i la mitja unça d'or amb què va retribuir-les. (En aquell temps, pagar amb or no era encara una cosa insòlita, però
regressió, reduir, repetir, replicar, requerir, resistir, resurrecció, retribuir, revocar, revolució, redimir, redundar. Cp. §153 {Sub}. Ex.:
dies, o els dóna alguns sous per a la despesa, o bé els utilitza tot retribuint-los: © © ©. Els veiem tramesos a Aragó ("duobus trotariis
En la economia lliberal, l'amo, fet exàmen de consciència d'haver retribuit lo convingut, està tranquil, no se sent responsable del sofriment del seu
cap allà el mes de maig, que és quan les sangs fan bullida, i els retribuïa amb cent-cinquanta pessetes pagades puntualment... en esgotar-se
d'Aspriu, l'agreujava. Per mòdica que fos la quantitat destinada a retribuir Pepeta, un cop sostreta de les cent vint-i-cinc pessetes mensuals que
de demostrar la seva simpatia a uns minyons que vivien escarrassats i mal retribuïts. Però li sabia força greu l'esdevingut. La gent sempre es decanta a
ajudar-la, al començament... Que després, més tard, quan pogués, ens ho retribuïria... En fi, quan tot estigué més enraonat, es posà més tranquil·la i
del país, que sense una producció agrària racionalitzada i ben retribuïda, no és possible assegurar els fonaments d'una indústria nacional que
amb el consentiment de la legislatura. Els comissionats que són retribuïts varien de tres a set, en general no passen de tres; són nomenats per dos
els comissionats dediquen tot el temps que cal a la ciutat i essent ben retribuïts s'atrauen els millors; amb el referèndum, iniciativa i recall es desperta
no tingué límits. Era, no sols la seguretat d'una feina estable i ben retribuïda, sinó la possibilitat de dir al comandant Silva que me n'anava lluny dels
cop pensés, amb una espurna de nostàlgia, en aquell treball segur i ben retribuït de la fàbrica de Toluca. M'interessava més passar-me el dia a cavall que
articles sinó quan sàpiguen que han estat produïts per obreres ben retribuïdes i treballant en bones condicions higièniques. ¿Què direu de la tendència
cal consagrar-s'hi de ple i per molt temps, és just i necessari que sigui retribuït perquè sigui cosa expedita l'exigir responsabilitat. ¿El cap de la Ciutat
públics pugui reportar, es la manera que a tot arreu s'utilisa per a retribuir indirectament els càrrecs públics, —indemnisant els trevalls que
Fa bonic parlar de l'obligació dels altres des d'un lloc oficial ben retribuït. Aquí, per altra banda, se'n parla molt de revolució, només que per
de la manera més productiva i paga els productors en natura en lloc de retribuir-los amb diners; és la comunitat, per fi, la que rep tots els objectes
quant han de dedicar-lo al cultiu d'un terrer, que tal vegada no els hi retribuirà, ni el poden buscar lluny, per l'isolament en que es troben per falta de
places d'aquests fossin inamovibles, poques, les més necessaries i ben retribuïdes, per a no fomentar un afany de pujar que no s'ha de veure lograt, i
encara si el treball fos remunerat com hauria d'ésser, si aquest fos prou retribuït per tal que el descans tingués relació amb el treball, la cosa tindria
industrials i bancàries— la raó d'ésser un passant més o menys ben retribuït durant cinc anys en el despatx d'un expert. /Primum vivere\...,
des de feia temps disposava de 4 senyors mal seleccionats, mal retribuïts, que actuaven en missió policíaca. El temps ha demostrat que un sol
y amplíssim de l'opinió y l'opinió va sostenirlos a la seva manera: retribuintlos espléndidament. Tots sabeu lo que guanyava en Larra y lo que al nostre
les dones. L'aprenentatge era d'un a tres anys i no acostumava a ésser retribuït. Els sellers tenien més importància i no solament confeccionaven selles
diner i considerava un gran honor no estirar més el braç que la màniga i retribuir amb cançons i amb un tall de bacallà els qui li feien la feina. Per això
El coneixement de la veritable vàlua i rendiment de cadascú ens permetrà retribuir i premiar a tothom amb justícia, d'acord amb la seva actuació. Algunes
estos proletaris que es revolten a la recerca d'un món més just i millor retribuït, cognominen esta civilisació actual de burgesa i aspiren, d'una manera
vanitat. Tu calla i la cosa ja parlarà; el qui el fet ocult veu t'ho retribuirà. 5. Lloc principal ocupa entre els actes de beneficència
ocupació o càrrec públic en propietat o per substitució, sigui o no sigui retribuït amb cabals de l'Estat, Província o Municipi. L'Oficial Substitut resulta
vint-i-set disposaven de cos mèdic propi i d'aquests només cent-u retribuïen establement aquest personal. En canvi, cent dotze establiments
llur formació bruta de capital, s'obtenen en condicions de concurrència i retribuint-los, presumiblement, a tipus d'interès de mercat. Cal indicar, per a
l'assistència d'aquestes malalties. Aquests infermers han d'ésser ben retribuïts, han de tenir ben distribuïda la jornada de treball i de descans, se'ls
de "l'assegurança de malaltia". No cal dir que un professorat mal retribuït, junt amb una explossió d'estudiants universitaris, només pot desembocar
Ja ficats en el terreny dels estudis, veiem que estan molt més ben retribuïts i àdhuc més considerats, aquells que s'han "empollat" un pilot de
la societat, com un fuster o un metge, i, conseqüentment, és lògic que es retribueixi el seu esforç, del qual en resultarà un bé per la col·lectivitat. No hi
que tal professió, que no té més que una utilitat social mediocre, és retribuïda d'una manera modesta, en altres termes, si la desigualtat aparegués
d'un autor individual). Fixem-nos, a més, que la societat no acostuma a retribuir l'individu creador en la proporció que mereix. La fama i la glòria solen
coses que utilitzem són producte de l'aportació laboriosa i, sovint, mal retribuïda, de persones ignorades i potser llunyanes, en l'espai i en el temps. Ells
perquè els qui tenen la missió d'educar els menuts del país puguin ésser retribuïts com a persones, sobretot si aquesta és una preocupació permanent.
a ésser imprescindible per poder obtenir un excedent econòmic que permeti retribuir el treball i el capital invertit. Però per poder introduir maquinària cal
—en el cas dels porcs—, i un cop aquest s'ha engreixat el ramader és retribuït amb un "salari" car el preu s'ha acordat prèviament, amb independència
de la comercialització dels nostres productes per imposar uns preus que retribueixin dignament la nostra feina i alhora abarateixin els aliments pels
les seves funcions d'una manera absolutament gratuïta; altres quinze que retribueixen els mestres llurs amb emoluments tan insignificants, que gairebé no se'n
els mestres de cinc o sis perceben retribucions regulars. Els altres són retribuïts assats modestament. Si aquesta situació no es pot remeiar, no és
la cara, que no pogué dir paraula ni rebre els sagraments." "Tercer: es retribuirà amb cinc-centes lliures el qui el capturi, encara que sia menor d'edat,
[4] Col·locacions No. 1 Falta minyona de servei, es retribuirà bé. * * * [4] Demandes No. 2 cargols de manyà

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »