DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
revocar V 338 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb revocar Freqüència total:  338 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

llurs esclaus: cal que canviï, altrament, llur natura i que revoqui l'etern decret suprem, irrevocable, que va donar-los
i ni podem tocar-lo. El passat, tanmateix, ¿qui és que el revoca? ¿Qui, allò acomplert, aconsegueix desfer-ho? Ni Déu
la Mort, que és el seu càstig (fer-lo més lleu pretenc, no revocar-lo), a millor vida el portarà, i s'hi trobin tots els
e Nós a ells com a bons vassalls e companyons." Les donacions foren revocades. L'incident revela com era de precària la situació de València i els
injusta. La ciutat envià una ambaixada al rei per demanar-li que la revoqués. El Jurat Lluís Blanquer i el buròcrata que va redactar la sol·licitud,
ordinació fou impugnada l'any següent pel propi parlament del Gremi i revocada finalment, invocant l'ordinació aleshores vigent del 10 de maig
Metge, legitimat l'any 1402 en un rescripte del rei que fou revocat un any i mig més tard a instàncies de l'escriptor. D'altres noms han
de la revolució, sota la dictadura de Robespierre, Delambre fou finalment revocat, i no pogué passejar la seva corbata de puntes pels camps i els boscos,
reduir, repetir, replicar, requerir, resistir, resurrecció, retribuir, revocar, revolució, redimir, redundar. Cp. §153 {Sub}. Ex.:
1917— amb Miss Muriel Murphy, de Cork. Una setmana després fou revocada l'ordre d'exili d'ell i dels seus companys, i retornà a la Pàtria. En
en març de 1919, i tot just hi era, que l'ordre de llibertat fou revocada. D'aleshores ençà, havia de prevenir-se en tot moment, a fi de no ésser
que pogués ésser-li imputat, ara o en l'esdevenidor, tot ho revocava i ho anul·lava íntegrament. La delimitació de Catalunya en els seus
que el nostre budell és incapaç de pair el segó, ha quedat totalment revocada per les experiències d'Hindhede. Mireu els resultats: Digestió del segó
drets i deures dels associats. d) La manera de designar i revocar els representants o administradors de la Mancomunitat. e) La
i esdevenidors; compromís que passarà a llurs hereus, sense que es pugui revocar per res ni per ningú"; o bé: "El veí associat ve obligat a firmar un
estranya, i no permetre mai que amb un testament d'aquesta forma pugui revocar-se l'atorgat davant de notari. Per als casos en què es conservi és
II a 9 de novembre del 1512 expedí una Pragmàtica revocant aquell costum, per suposar-lo contrari a l'Usatge /Omnes
perdre temps, es despatxà cap a Barcelona un propi per a gestionar es revoqués tant arbitraria ordre, amb la consigna de que si, com era d'esperar,
Wilson va imposar a Alemanya una condició per a tractar amb ella: que revoqués sos poders arbitraris. Alemanya, mestressa de son destí, va edificar ses
la República concedeix la Constitució. El Parlament, en una sola sessió, revocà el mandat presidencial. L'altre cas és l'establiment de la Caixa
l'onatge de les idees!" Què hauria succeït si el Parlament no hagués revocat a Millerand? Que la Revolució no hauria considerat ja la Constitució com
retiri les tropes. No sols no accepta el rei aquesta imposició sinó que revoca el Ministeri Parlamentari i en constitueix un altre amb elements que
el temps pactat en l'escriptura. Poden demés, reservar-se la facultat de revocar el gerent, inclòs essent soci comanditat, sense que la Societat sigui
fa penitencia, cobreix son front de cendra, es vesteix de cilicis, i Déu revoca la sentència que contra ella tenia fulminada. I jo no sé què va a ésser
implica un mancament administratiu, i cas d'existir aquest, es limita a revocar l'acord, per creure que el delicte sols serà si s'ha complert lo acordat,
lo acordat, cosa que no pot ésser més equivocada, car, després de revocat l'acord, si constitueix un delicte, el Governador deuría passar el tant
el Governador deuría passar el tant de culpa al Jutjat, i fins, no revocant-ho, si l'acció fos delictuosa, també deuría venir aquesta declaració.
encara que hi hagi recurç pendent i son vot serà válit. Si després se revoca un fallo declarant incapacitat, pendrá posessió el elegit però no's
passarà l'expedient al Govern qui dintre els 15 dies següents revocarà, si vol, la sospensió. Si no ho fa, enviarà l'expedient al Consell
més obligació que escoltar al Consell d'Estat, fallarà l'expedient. Si revoca la sospensió, se reposarà desseguida i sinó, es passarà als tribunals,
en absolut a la gerarquía administrativa. Aquesta sospensió podrà ser revocada per el Governador civil, però, cas de confirmar-la aquest, ha de creure's
de la comunitat, és molt natural que si sa disposició pot ésser revocada, serà perquè no s'ha ajustat a ço que les lleis disposen i per tant no és
que siga l'Ajuntament el qui acordi la destitució, com que per a ésser revocada, apart de cassos especials, precisa que hagi sigut acordada sense el
creu improcedent la sospensió, diu l'article 176, que l'alçarà, revocant l'acord del Governador, cosa que indirectament confirma que el Governador
Sens dubte que sería molt millor que la llei manés an els Governadors revocar les sospensions indegudes del Arcalde, sospensions que moltes vegades no
altre cosa que un fallo en primera instancia i per tant el superior pot revocar-lo, ajustant-se a la llei que fassi la delegació, ja aplicant sos
a formular una solució nova, en materia propia no's pot arribar més que a revocar la part que se surti de les atribucions del Ajuntament. El recurç de
i les protestes que s'adreçaren a la Cort, que aquesta es veié obligada a revocar la seva disposició, en la temença de possibles aldarulls que, en aquelles
llibertat derivada de la Constitució de Càdiç del 1812. Revocada aquesta l'any 1814, va desaparèixer també, per bastant temps, la
les disposicions següents del mateix Codi en establir: que el marit podrà revocar lliurement la llicència donada tàcitament o expressament a la seva muller
el marit en la forma més amunt exposada no faci constar que retira o revoca el seu consentiment. En concret, per tant, de les disposicions esmentades
profundes i de cops al pit, i que quan va sentir la paraula "pessetes" revocà l'ordre donada a les seves germanes i amb franca naturalitat engegà des
causal, en la seva identitat amb ell mateix; altrament, de no revocar cap a si l'àmbit total originat en el procés de descens, es dispersaria
meva muller estimada Natàlia Arenós i Fàbregues, a lliure voluntat seva. Revoco qualsevol altre testament fet per mi amb anterioritat al present i
consorts difunts, espontàniament atorgo el present codicil, pel qual: Revoco en totes les seves parts, cancel·lo i anul·lo la disposició tercera
Cerimoniós, acompanyant-lo Bernat de Cabrera (1347), decidit de revocar per la força el privilegi de la Unió, que per la força havia concedit als
per la confessió de la fe cristiana, varen acostar-se a ells per a revocar-los de llur ferm propòsit. Arribà la mare primerament, i amb la testa
motius, el libel de repudi, Crist, amb el seu poder legislador suprem, revoca aquell permís d'una major llicència, i torna plenament a la seva vigor la
amb ses energies i amb tota la seva autoritat es va imposar hasta fer-los revocar aquella determinació. Per lo qual, veient els revolucionaris que de cap
fer fer unes inicials per a distintiu del conserge, posar-li un auxiliar, revocar l'acord de la Junta general de 1920 per el qual s'augmentava en

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »