DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
síndic M 693 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb síndic Freqüència total:  693 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la faixa de brocat, i era destre a cordar-se ràpidament la sotana si el Síndic tombava la cantonada, si entrava a la Universitat, i endolat i enravenat
retòrica, piafant embridat a l'aula, esquitllant-se de la vigilància del Síndic, quan, sota la llum tacada i feble, arrenglerava lletra rera lletra, per
fora. Et trobo a faltar. Trobo a faltar els teus sermons dignes d'un síndic del Sant Ofici. Em dol pensar que no seràs aquí per Nadal. Saps que a en
carestia del pa, es dictà una disposició creant dos diputats del Comú i síndics personers als ajuntaments, amb una certa intervenció dels gremis. Tampoc
dirigixen al Pati de l'Església, on ja els esperen el senyor alcalde, el síndic i els altres prohoms o autoritats locals per tal de fer la processó de la
amb la majoria que controlava el Grand e General Consell. I els síndics de la part forana s'haurien de queixar al Monarca perquè en lloc de fer
l'esclau rebia 25 fuetades. I el 1481 els Jurats i el Síndic presentaren al Governador uns nous capítols sobre la custòdia d'esclaus,
per ferlos viure amb galloferia e destrucció del regne". I un dels síndics resumia la situació social en aquella mateixa data amb les següents
serien dits "Diputats del comú" en lloc del tradicional nom de síndics. Els virreis serien ara "capitans generals". /Et reliqua\. La
escisió entre la ciutat i la pagesia. I quan, l'any 1511, els síndics de la part forana fan l'inventari de totes les "possessions" passades a
una Real Instrucció del 26 de juliol de 1766 creà un Síndic personer i quatre diputats del comú, està ben clar que tals designacions
de "Visca el rei!". Els Tretze —comitè revolucionari: "tretze síndics, a imitació de Venècia", subratlla un contemporani— enviaven ambaixades
Sicília) els calia l'aliança d'un Estat poderós. Reunits els barons i els síndics sicilians a l'església de l'Almirall, acordaren d'oferir la corona al
recordar a Rembrandt amb els seus retrats de burgmestres i de síndics gremials actuant en llurs llotges i despatxos; o a Velázquez amb els seus
i la seva muller Elisabet (de qui abans s'ignorava l'existència), els síndics i procuradors de la població cristiana i de l'aljama dels sarraïns de
constitució i nomenaren a Palegrí per tal que, amb el doble caràcter de síndic i clavari, tingués cura de tramitar l'assumpte i del cobrament de
que toca a la relació amb els fusters, aquests deuran consultar amb el síndic dels escultors el qual no podrà resoldre res sens comunicar amb el
reunió que tingueren el 17 de novembre fou acordat nomenar un síndic que a la vegada fos clavari amb retribució i poders per a tractar amb els
fora de Barcelona, fou nomenat Foxer per a substituir-lo en el càrrec de síndic clavari i poder prosseguir les gestions encaminades a la creació de la
notari causídic Joan Riquer qui aquell mateix dia comunicà als prohoms, síndic i clavari dels fusters el Reial Privilegi creant el Gremi d'escultors. La
usa en Aragó". El 21 de novembre del 1631, feren síndic per a comprar sumac a Saragossa, "carregant los gastos tant de ports
portà una lletra de cada u dels dits oficis, els quals ja havien nomenat síndics per a defensar-se. S'acordà anar a Valls i a Tarragona i donar a
L'1 de febrer de l'any 1626 la Confraria nomenà tres síndics, que foren Pere Blanc, Bartomeu Serra i Miquel Borbonès per a prosseguir
Canals rector del Pla". L'any 1623 el P. Rafael Llorenç, Síndic dels Franciscans, cobrà 12 sous. Durant el segle XVII
Allà veurem un beneficiat de la seu que, alternant amb notaris i síndics i altres homes d'estat, i deixats /los prats de reposat
al Vicari perpetu i Comunitat de l'església de Santa Maria i als Jurats i Síndic de la vila, que deixessin vàcua i expedita al canonge Mn. Valleri, la
la vila, acordaren el 27 de març del 1650, nomenar un síndic per a què s'oposés a la causa, tota vegada que amb aquelles qüestions, la
va tenir corts als aragonesos a Daroca i que hi van assistir els síndics de la ciutat de Lleida, "como lo acostumbraron", afegeix,
hi havia les decisions de Daroca. Els lleidatans hi havien tramès llurs síndics. En aquelles Corts havia estat jurat l'infant Alfons com a rei d'Aragó.
una reunió d'alcaldes i "Capitulares de cuartel" amb els síndics municipals. S'acordà informar-se, cridant les persones necessàries, i
del mateix mes, uns representants d'obrers s'entrevistaren amb els síndics. L'informe dels síndics, on es dóna compte d'aquesta reunió, diu que els
representants d'obrers s'entrevistaren amb els síndics. L'informe dels síndics, on es dóna compte d'aquesta reunió, diu que els obrers, prèvies
sabor pintoresca, posa de relleu el fons de l'afer. Diu l'informe dels síndics que els obrers © © © © © ©. Havia circulat un imprès parlant
per a la redacció d'aquell imprès. A conseqüència de l'informe dels síndics l'Ajuntament demanà © © ©. Però l'autoritat política, per
i Ca·, tornà a intervenir l'Ajuntament. L'informe que emeteren els síndics, aquesta vegada, té importància en la història d'aquestes qüestions,
públic. © —diu— © © © © © © © © © © ©. Proposaven els síndics que es convoqués una Junta formada per les Autoritats militar i
contemplacions, per la seva actuació ciutadana. Durant molts d'anys fou síndic procurador de l'Ajuntament, i amb tota la bona fe visitava cada dia les
qual formaven part l'alcalde, el provisor eclesiàstic, dos regidors, el síndic procurador, quatre obrers que representaven les Juntes d'Obra parroquial
/sexmeros de las aldeas\, per tal de nomenar els procuradors, síndics i actors que havien de marxar a València a presentar-se al monarca i
primària. Els pressupostos són formats per l'Ajuntament, censurats pel síndic i aprovats definitivament per la Junta municipal. La font principal
són els repartiments. Els comptes de l'Ajuntament són censurats pel síndic, dictaminats per la Junta municipal i aprovats definitivament, segons els
satisfet encara els deutes vençuts per sant Joan, eren condemnats pels síndics a ésser passats per la barra si no liquidaven el deute immediatament
que diu el rector. Durant tota la cerimònia, seu entre el batlle i el síndic. En la processó que es celebra després de la missa, el pelegrí va darrera
Déu del Socors, al mig de la població. Després d'adorada la relíquia, el síndic lliura al pelegrí el passaport i un duret d'or, com almoina de la missa
per les autoritats de Santa Coloma, al batlle, el qual el fa a mans del síndic. Després de llegir-lo bé, diu en veu alta: "Queda complert el vot".
l'edició dels Usatges; i, finalment, situa l'entrada en corts dels síndics de les universitats o municipis en l'any 1283, regnant Pere II.
dit, Ilercavònica, entre els quals sobresurt Cantavieja. A instància del Síndic de l'antiga capital Ilercavònica (Tortosa) i a presència del
ciutat de Tortosa. Comparegué l'honrat i discret Antoni Bosch, Notari Síndic de la Universitat de dita ciutat de Tortosa, i mostrà i presentà, i digué
i amat Conseller Reial, Salvador Fontanet, entre els amats Reials Síndics de les Universitats, Bailies de Cantavieja, Castellote i Aliaga, d'una
Bailies de Cantavieja, Castellote i Aliaga, d'una part. I el Síndic de la ciutat de Tortosa, d'altra, per causa i raons contingudes en les

  Pàgina 1 (de 14) 50 següents »