DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
saragata F 66 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb saragata Freqüència total:  66 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

mes sorpresa. Ja estaba casi neta y vestida, quan vaig sentir una gran saragata en la casa. Qui la movia era un nen, si fa ó no fá dels meus anys,
sembla que protesta de la nostra presència. Les garses hi faran monòtones saragates més tard; ara, encara volten per les trepadelles i les vinyes i les
Quima i la Marieta, que són les minyones de no sé quant temps fa. Crits, saragata, esquenades, empentes. Hola Volant! Estrella! També vosaltres!
se l'atrapava alguna vegada amoixant l'Estrella, i no feia tanta saragata quan rentava els plats i els posava a l'escudeller. I la que fou cosa
teníem així més llibertat i sempre fórem més casolans que no pas tirats a saragates." "Del dia ençà que li vaig veure matar aquell conill jo compartia la
Detering pretén que això és un presagi infal·lible que hi haurà saragata. Les rates, ací, són singularment repugnants perquè són tan grosses. Són
carrossa, escarsella, gaseta, orsar, pòlissa, salpar, sentinel·la, matís, saragata, quars, etc.. d) En unes atres paraules d'origen divers, com
que, al mirar els cartonets, per son pensament catxerulava la idea de saragata la muix, mentres l'agüelo, abandonat, allargant la mà, el cridava
tenir un republicà radical?" La causa inicial de tota aquella sorollosa saragata es produí a conseqüència del famós procés de Montjuïc, originat per la
celebrar el comiat, perquè tal volta no es tornarien a veure mai pus. La saragata durà moltes hores i perderen el nord, de tant de beure. Jo vaig decidir
ni un dels matisos que componien el canemàs d'aquelles íntimes i secretes saragates. Res no va esser eficaç, tanmateix. El capità Boix no cantà mai on
altre ayguat, ocasió que aprofitarán los vensuts per armar una idéntica saragata á sos vencedors. Y axís anirém tirant. La política, tal com la enteném
verificar la tradicional profesó á l' hermita de S. Blasi. Lo soroll y saragata no obstant vá esser lo dia de Sta. Agueda, en que les noyes, desempenyán
nau, mentres el peix, vestit d'escata, movía a proa saragata i, amb mil cap-fics de viva plata, del Rose, tot
de 'n Bismark. * * * [4] Solució a la última Xarada. sa-ra-ga-ta. * * * [4] Xarada. La primera n' es vocal,
reines. Y no era lo pichor esta divisió de partits, si no la subdivisió y saragata que había entre cada hú d'ells, hasta el punt de ferse imposible
com la avarisia rom la bosa, la d'ells rompé les taleques, y armaren una saragata, un remotini, una guerra sórda y ratonera que se llevaven la pell y se
y el morter. A trompis y revolcons anarem tots hasta que la saragata sivil del añ 43 mos posá mes blaus qu' un lliri, y molt
huí en la Cort. Perque al vore esta Chinebra, Y este ball y saragata, Yo mateix m' ensenc en febra... Sobre estar venent
al cel es desfan—, té color de diamant. Quan l'escola amb saragata deixem, que gentil presum! Sembla, en una escaparata,
casa pairal l'esperava, immutable i muda, com un oasi de pau enmig de la saragata del món i la humanitat. Portava, sobretot, plànols de ciutats i mapes de
plantem tan prims, a Puig Gros. Àvia. Jo m'hi he acostumat, a la saragata. Rafela. S'ho pensa. Quan arribi al poble m'ho dirà. Ara que sóc
És un disbarat. No la deixaran passar. Marina. Mouré saragata. Andreu. No es troba bé, Marina. Descansi, cregui'm.
Abans, però, confraternitza, per solaçar els potentats de Pèrsia, a la saragata dels meus rigodons. Al compàs, xicot, que esmolo. Un, dos, tres: presto!
és un pelat-titina, t'hauràs lluïda! Ant· Sí que n'he feta, de saragata! Fins i tot he domesticat es lloro, que és tot quant se puga dir.
y trepissondas com las de avuy fan esgarrifar. Ara entench á que anaba la saragata que va mourer un fumut gandúl que á vegadas passa ab una capsa de caoba,
los del ordre social. Escolta, si Felip II no volia aqui en Espanya las saragatas que mogueren en la Sáxonia y en l' Alemania entera, en Inglaterra y
dirli: —Es el meu Moro: ¡Moro, chichet, chichet meu! ¡Y quína saragata armaren els chiquets del carrer al vore á la senyora dels cuadros
contraris de molts partits; per forsa era precís que s'armaren saragates, cels y lluites. Allí també volgueren fer del bombo el encubridor
soroll se feu sentir, com de brivalla sortint d'estudi, ab grands crits y saragata, cap á la banda del passeig, ahont miraban los balcons d'aquella part de
imposa may Don Práxedes? —Bé, com vulgui. La condició es que no hi hagi saragata. Don Márcos, donchs, será avi de la Patria, si troba un tercer
lloc, i, volta que voltaras, anavem complint la contracta de l'hora de saragata. Era a l'Agost. Del sol que queia, normalment ja n'he parlat varies
pert. —Ansia, Primoroso: apa, que hi ha una costa que ve de pujada. Quina saragata que arma 'l cabo. ¿Qué tal, /Don Cascante\, va ben acomodat aquí
de què s tractava. —Que n sortirem avui? —deia l'hostaler, poc amic de çaragata. I amb aquella novetat de comentaris que caracterisa les escenes dels
de tendencias humanitarias; pero com ab tal motiu s' esdevingué una saragata tremenda, acabaren per sotmetre lo fallo de sas opinions al seré
tot confós, invadeix la botiga un tropell de gent ab gran desordre y saragata fent uns crits de "Mateulos, mateulos." —¿Qu' es aixó? diu l'
que 'l /tendido\ s' ensorri. Y la broma aumenta y 'ls crits y la saragata; d'un /tendido\ á l' altre 's tiran ous. Un d' aquells se
hi te de trobar una cuatreta de letxuguinos que per fer riure te d' armar saragata. Als concerts de l' estiu ja se sap; vinga fer ninots de paper y
las remenava ab desfici no deixantne sossegar ni una. Lo brogit y la saragata comensava. Los crits y 'ls renys del senyor Ignasi eran inútils per posar
li put l'alè, va dir la noia del rostre esblaimat. Quan hi havia més saragata, l'home de la Rosalia s'hi ficava ben bé al mig, feia unes quantes passes
aixís may faltan, amenisan la funciò armant la gran saragata. A aquest li fuig lo barret, una sombrilla va
ohuir dir per totes parts: un valiente murió aquí. Si s'arma la saragata, si s'escolta l'esclafit, amaga el cap; que despues, cuant el sòl torna á
aquell patata cafetero xerredó que ha vengut á acusarhó, tench pò d' una saragata; pues pòch temps sa necessita per empenyar uns calsons, altres pichs en
... [(Fá senyal de beure.)] Ala! anauvosne á colgá y no mogeu saragata, que si 'm trech una sabata vos hi posareu sa má. Jò ja may puch comportá
sembla que 's renta la cara. ¡Que li haurá passat! Me sembla que tindrém saragata! [(Martí treu la cervesa y se 'n vá.)] Escena XV [Cunill]
de la porta.] Sofia Endavant. [(En Marius obre i entra fent saragata.)] Marius Adéu, Sofia. Sofia Pts! [(Posant-se ls dits
qué vols ferhi? En tal día com avuy, si jo no cuydés de moure un xich de saragata, aixó semblaría la casa d'un difunt. El Gran en té un sentiment d'alló
el darrer, junt amb el fagot. Aquest va retornar a la vila embogit per la saragata insuportable de la capital però no va quedar-li altre déu que vendre's
Ja póts pensartho, molt mal. Jau· ¿Diu que ja hi hagut sargata! [(Entra.)] Ric· ¡Y tal sargata! Rit· ¡Ay caram! ¿Y
¿Diu que ja hi hagut sargata! [(Entra.)] Ric· ¡Y tal sargata! Rit· ¡Ay caram! ¿Y aixó? Dol· No 'ns ha volgut créurer

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »