DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
sedatiu A 27 oc.
sedatiu M 7 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb sedatiu Freqüència total:  34 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

els seus medicaments bàsics eren ben senzills: sèver, càmfora i aigua sedativa. Si amb aquests elements, a l'abast de tothom, no es guarien totes les
sobretot, l'aigua de cop per als blaus, ferides i contusions, i l'aigua sedativa, coneguda vulgarment per "sanativa", que guaria les febres, la
aiguardent i un poc d'esperit de Saturn. La composició de l'aigua sedativa era, també, ben simple: dues unces d'amoníac líquid, mitja unça d'esperit
(us intern), ab dos grams per litre. Còm se prepara l'aigua sedativa pera compreses? En un litre d'aigua s'hi tiren 60 grams
Llexíu (cloruro de potasa i sosa), Cloro, Amoníac, Aigua sedativa, potassa, sosa i les seves sals. Senyals: Cremor al coll i
intelectual: Pera calmar lo dolor se poden aplicar compreses d'aigua sedativa i absorvir unes gotes d'èther ab un sucre de café. Pera les indigestións,
desacostumat i persistent després del descáns i de les compreses d'aigua sedativa. 4. En cas de insomnis continuats. 5. En cas de rodeses
De us extern. Calmants: (De necessitat): Tintura d'àrnica, aigua sedativa, aigua blanca o de cop, aigua timolada, rom de canya, esperit de vi
a un mil·ligram de digitalina). 2on· Dosi dèbil (o sedativa), destinada a combatre la hipersistòlia, les palpitacions, l'aretisme
per se esdevé irritant mental mentre l'habitud per se és un sedatiu mental, senzillament perquè l'un decep mentre l'altre assegura les
que constitueixen el grup més important, tenen una acció depriment i sedativa, i redueixen el to mental. Hom pot distingir en aquest grup els
els pares desbordats pels esdeveniments, els metges cansats de prescriure sedatius ineficaços, els educadors esbalaïts de veure fracassar tots els mètodes
¿Cal dir que no existeix cap terapèutica medicinal en aquest terreny? Els sedatius nerviosos, els tranquil·litzants i els neurolèptics moderns no exerceixen
de ventre i el sanglot; en les menstruacions doloroses és també un bon sedatiu. Posant compreses d'infús damunt els pits, fa retirar la llet; s'hi fa
una gota de essencia de menta. Lo safrá ademés te propietats estimulants, sedativas, emenagogas y antiespasmódicas. 152. Sagó, segó Fent bullir per
ple perdó untaven nafres amb saliva molt compassiva, sedativa. No hi crèiem pas, car aquell do dels elegits no va
Es mol bo posari tot seguit draps mullats ab cuatre dobles de aigua sedativa. Hidropesía. Donsell bullit ab vi bó, prenne tres xicras al dia,
pendrá ab lloch de caldo y guardarás llit, que curarás. Per fer aigua sedativa. Alcalí volátil pur de 22 graus, 2 unsas 1
panellons per espay de deu minuts un bany maitat aigua tebia maitat aigua sedativa. Despres se axugará y embolicará ab draps untats de pomada canforada y
canforada y ahon no hi ha clivellas se posa una bena mullada ab aigua sedativa suprimin los banys per que foren insufribles. Per curar cremaduras de
gos rabiós, tot seguit se aplican sobre la ferida draps mullats de aigua sedativa sufrin per molta cuysó que tingui lo malalt. Cuan los draps están sechs
canforada y se embenan be al ruedo de la ferida draps mullats de aigua sedativa y fregas de la mateixa aigua. Brians. Posarás sobre al briá draps
de vi canforát, si no es mol gros pero en dit cas, se pendrán banys sedatius alcalins-ferruginosos ab fregas de pomada canforada despues de cada bany.
quels cauen los cabells y als creixin bastán. Rentat lo cap ab aigua sedativa tres vegadas al dia y untat despues ab pomada canforada barrejada ab rom.
ab dos ó tres vegadas ab un cuart de hora de interbalo. Virtuts del aigua sedativa. Es bona per las febras, feriduras, palpitacions de cort, picaduras de
sen pren un al matí y altre á la nit mentres duri la malaltia. Gargarisme sedatiu contra las ùlceras de la boca y de la llengua. Estracto de opi un grá fet
oli. Se fa sofregí ab una casola que l'oli no cubrexi las hervas. Aigua sedativa. Alcalí volátil dos copas, esperit de vi camforat mitxa copa, sal un bon
desmaia i vibra ton pausat relleu. ¿T'evapores en l'ombra sedativa d'un plaer o d'un tedi massa llarg? ¡Oh, com s'amara,
xica, deixant pas franc i respectuós a la sacerdotessa que duia la cocció sedativa. Però Sumpcioneta, amb gests de fàstic, rebutjava el cordial. Una altra
un núu escanyador a la gargamella. Després la novitat del camí li feu de sedatiu. Era la segona vegada que feya el viatje. La ginya 's curvava en una gran
volta en rodó sobr' els talons... y s' aficá dins l' urinari. X Sedatius. N' Angelina ab la separació de son estimat era romasa consternada. L'
informació de l' amiga, produiren a-n' Angelina una lleuíssima sensació sedativa, de dolcesa, com la disolució d' un grum de sucre dins una bota d' aygua
talment una bavor d' ombres nocturnes. Aquella misèria de sedatiu experimentat per n' Angelina a-n es Pont dels Encalladôs, no sols
d'ansietat o fòbica. Tenen una combinació d'accions: ansiolítica, sedativa-hipnòtica, relaxant muscular i anticonvulsivant. El seu problema és que