DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
segmentació F 136 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb segmentació Freqüència total:  136 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la llavor d'on sortí; de la mateixa manera que la cèl·lula suposa la segmentació d'una altra cèl·lula o la irrupció de les cèl·lules contingudes en la
procedir a un estudi. Però, ¿amb quin criteri podem efectuar aquesta segmentació? El llenguatge cinematogràfic descompon les escenes, enteses com a
/tra\ amb /trap\, i sentirem ja com un inici llunyà de segmentació, que s'accentua en /tran\, i esdevé més notable en afegir-hi una
destriament per proporcions simples i clares que nosaltres hem anomenat segmentació. Així, entre la frase amorfa i la frase construïda, hom ha de situar els
la frase construïda, hom ha de situar els moments del destriament i de la segmentació. En arribar a la fase constructiva, les observacions foren més difícils
exemple no donarem evidentment més que un nombre, encara que hi hagi dues segmentacions. Si no es fes així i es donés un nombre per cada segmentació, resultaria
hagi dues segmentacions. Si no es fes així i es donés un nombre per cada segmentació, resultaria un avantatge per a aquesta forma de construcció, que és
vegetals, de les quals amb una facilitat pasmosa n'han derivat per segmentació varietats molt diferents unes de les altres. Per exemple, de la taronja
per l'intermedi de les cèl·lules generatrius: cal comptar amb la segmentació, la germinació, la reparació de mutilacions, l'esqueix i altres maneres
Mentre efectua la migració, camí de l'úter, iniciada la seva segmentació en diverses cèl·lules que han de constituir la primera fase de l'embrió,
ha normalment, productores, com diu el seu nom, dels grans de pol·len. La segmentació de cada una de les cèl·lules mares dóna quatre cèl·lules filles
femení). La nova cèl·lula resultant és l'ou vegetal, que per segmentació en noves cèl·lules i desenrotllament en diferents teixits (parlem de les
caracteritzats per llur manca de moviments, per l'absència absoluta de segmentació cel·lular i per gaudir d'una major longevitat. Aquests resultats semblen
gestos (de la gola o de la ploma), que la llengua funciona eficaçment. La segmentació de la paraula En l'aprenentatge de la llengua materna, la paraula
Com segmentar? I per què segmentar?, em direu... La segmentació permet de distingir unes unitats comparables dins la cadena parlada i
el significant (és a dir, el sentit que transmet). Aquesta segmentació correspon a un principi elemental de rendiment. A més a més, permet de
a utilitzar-lo sense que perdi el sentit ni la forma. La primera segmentació que opera d'aquesta manera em permet d'obtenir unes baules que podran
puc distingir uns contrastos. Puc contrastar els grups de mots segons la segmentació següent: Na Maria / va a / la carnisseria Vegem primer
/ va / a / la sabateria La utilitat d'una segmentació és de fornir uns elements que siguin intercanviables. Cal, doncs,
primera articulació, en la cadena parlada són monemes. L'avantatge de la segmentació en monemes (i no en mots) és de permetre una discriminació més conforme a
ordinàriament per l', car comencen en vocal. Arribo, doncs, a una segmentació per a l'orella que tradueixo de la manera següent: /enmiquel vaa
el que allò vol dir. Llavors voldrà avançar un poc segons les habituds de segmentació de la pròpia llengua. S'adonarà que el paradigma anglès pot correspondre
estructuralista. La comprensió es fa de manera menys grossera. Per la segmentació que es pot operar i pel reagrupament de mots semblants que s'oposen dins
ho demostra l'efecte de les substàncies acumulades a l'ou, que durant la segmentació es reparteixen desigualment entre les cèl·lules de l'embrió i poden
i pren la forma d'una cua cilíndrica i estreta sense aparença de segmentació. La Sabellaria alveolata és habitant comú de gairebé totes les costes
precisió, però es valora en un 10% en els primers estadis de la segmentació, en un 12 o 15% en els estadis posteriors, i en un
no ultrapassaria un estadi molt avançat, si doncs, al començ de la segmentació, no es produís un doblament dels cromosomes que hauria restaurat el
ens l'explicava. La seva anàlisi de les formes comença pel sedàs d'una segmentació arbitrària en unitats, a la recerca, no de llur significació (denotació),
transversal, resulta dividit en dos célules iguals. Per un treball de segmentació, 's transforma la superior en un cos filiforme, anomenat fil
el protoplasma contingut en el sac embrionari, mitjansant un treball de segmentació, origina un teixit especial, ple de materials de reserva, anomenat
emparant-se en el fet que hi ha alguns animals que s'autoreprodueixen per segmentació. La mort seria causada per alguna fallença cromosomàtica. Podria ser, i
ocupació i atur, d'una banda, i pel que fa a les característiques de la segmentació del mercat laboral, de l'altra, cal fer unes breus consideracions
diferent de la masculina, cosa que ja anuncia alguns aspectes de la segmentació del mercat laboral per sexes. 4.1.2. L'ocupació i l'atur: resistències
La posició dona/home en els diversos sectors i branques Aquesta segmentació en l'estructura de l'empresa es torna a repetir per sectors i branques.
encaminat a separar les dones de les feines remunerades o a establir una segmentació de l'ocupació que dóna com a resultat salaris inferiors per a les dones.
tornar a treballar amb més profunditat en el segon informe, és que la segmentació sexual del mercat laboral és més forta que no pas la discriminació activa
de la població, i el que veiem és una acceptació a la pràctica de la segmentació de les professions per sexes. No cal dir que un altre nivell crític, des
són dones—, el que ens indica el gràfic és que s'està produint una segmentació dels estudis universitaris segons el sexe, de tal manera que a la
En el cas de les alumnes, la forma que adopta el sexisme és la segmentació dels estudis universitaris per sexe, ja que les dones es concentren en
d'Humanitats i Ciències Socials, podem entreveure un doble criteri en la segmentació en funció del sexe d'aquesta àrea de coneixement. D'una banda les noies
«un de propi dels privilegiats i l'altre de les masses populars». Aquesta segmentació ens faria perdre l'aportació més interessant que estan fent avui els
a la totalitat d'aquest utillatge mental col·lectiu, no en proposava la segmentació entre diversos «nivells» —pensava en un complex global, per més que no
noves? ¿Per què exposar els estudis històrics a nous perills de segmentació? Una part almenys dels problemes que es plantejava Gurevitx es pot
l'objecte especificat al títol, sinó també perquè inclou una interessant segmentació sociològica de la societat catalana). En resum, els resultats són molt
concrets. 18. Estudis sobre la llengua en relació amb les edats, segmentació de població catalana respecte al sentiment d'identitat nacional. 19.
els catalanoparlants (perquè mantinguin el català arreu) a partir de la segmentació de la població segons els diferents grups socials (edat; sexe; classe;
lleugerament pitjor el grup d'edat comprès entre els 25 i els 34 anys; la segmentació d'edats no ens permet de saber més exactament entre quines edats es
valor afegit al producte a través d'aquell ha de partir d'una segmentació de clients (o venedors) —per zones geogràfiques, volum de vendes o
a baix. L'estil de direcció tendeix a ser dictatorial i es genera una segmentació departamental, afavorida per l'esperit d'especialització, que impedeix la
ha prescrit el dentifrici que consumeix tota la família. La segmentació del mercat S'ha de partir de la base que els mercats són agrupaments

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »