DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
sistematitzar V 261 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb sistematitzar Freqüència total:  261 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

en el seu just valor la cura que els indis han posat a observar i a sistematitzar els fets científics relacionats amb les formes inferiors de la vida
aquestes sensacions, aquestes imatges que ens fem del món exterior, sistematitzar i legislar. Ciutadà. —Més o menys el que fèiem nosaltres, amb la
ell els sabia posar en relació amb altres i, tantost com podia, sistematitzava tota la informació. Sabia organitzar l'univers de signes que l'envoltaven
d'excavacions científiques i de troballes de fortuna, hi són reunits i sistematitzats pel director, Paolo Orsi, d'una manera colpidora, instructiva de les
teològica, el punt més sistemàtic de tots és el que Sant Tomàs sistematitza en la seva obra, que és tan llarga que no s'acaba mai, és el punt de la
moderna es va anar arreconant com una boira cap al cantó del Nord i sistematitzant-se cada vegada més fins a formar la filosofia septentrional, que és la
era una crítica estètica que si filosòficament parlant no es va arribar a sistematitzar mai, estava escrita amb una tendència sistemàticament declarada, i el cas
el pensament havia tornat a decaure tant que no tenia ni forces per a sistematitzar, és l'Ernest Vendrell, que no va deixar res escrit fora de mitja dotzena
que era un home que tenia un pensament sistemàtic d'aquells que sistematitzaven adaptant-se, o coincidint, amb la realitat, que són els únics pensaments
punt que si com hem dit el pensament de l'Ors no solament no s'arriba a sistematitzar mai ni un moment, sinó que es contradiu a cada pas, la poesia que el
ni una fi. El treball del seu intel·lecte poderós s'esforçava a capir i sistematitzar ço que hi ha de permanent a la vida espiritual; la seva activitat
(singular esperit poc estudiat i estimat entre nosaltres) fou el primer a sistematizar els estudis gramaticals, ordenant una "/Nueva gramàtica griega para
avui perquè cal esperar una major concreció del sentit d'escola abans de sistematitzar-les. Al costat dels homes de ciència, els traductors poden fer bona
ells mateixos accidentals, i fins eventuals, però han estat acumulats i sistematitzats a través d'una experiència de reeiximent i han esdevingut, substantivats,
la conclusió és ja prou clara. Quan les maneres de fer i els recursos se sistematitzen, hem de cercar la noció del veritable llenguatge en les maneres de
a Sant Tomàs és la seva intervenció personal, exclusiva, en la manera de sistematitzar les idees dominants a l'escola catòlica. Respecte del nostre Roger Bacon,
fonètica. Són uns detalls que tots coneixem, però sobre els quals no hem sistematitzat; ni tan sols no els hem fet servir com a objecte de reflexió. Tanmateix,
veient, ha estat el primer orgue polític català orientat en el sentit de sistematitzar els corrents polítics hegemònics catalans i catalanistes, que eren com un
que hom coneix i la nostra terra la va anar creant, formant, organitzant, sistematitzant i mantenint durant el període medieval de la nostra florida, de la qual
a la fundació de la concepció total còsmica humana de l'existència. I si sistematitzar aquests principis que vivien al fons d'aquella edat primitiva de la
perquè si l'edat mitjana d'Europa era el temps que havia concretat, sistematitzat i organitzat el concepte universal dels jueus, que havien hegemonitzat
que és l'ordre religiosa espanyola que hom va fundar a Espanya per tal de sistematitzar i encarrilar l'hegemonia de l'imperi espanyol del segle XVI, que
que permeten l'armament del paisanatge, van acabar per regularitzar i sistematitzar la lluita contra de França, que havia de continuar en el regnat següent
hem dit i repetim, Bascònia va donar l'heroi hegemònic que va coronar i sistematitzar l'obra d'aquests reis i d'aquell admirable cardenal que va saber ser un
política hegemònica del catalanisme, ha parlat per primera vegada de sistematitzar la influència de Catalunya damunt d'Espanya. A l'època que ara historiem,
espontaneïtat i en considerar una absoluta pèrdua de temps el tractar de sistematitzar l'art amb regles o dividir-lo en maneres com fan els tractadistes. Ve't
cas, si exceptuem el del nostre periòdic, hom no assajà conscientment de sistematitzar l'aplicació d'ambdós mots. Per això són especialment remarcables les
les formes idiomàtiques de l'àmbit concret del parlar, les aïlla i les sistematitza, i després d'ordenar-les, raonar-les i construir-les segons la Història
que no arribà al final del seu camí. Aquesta tendència, en ésser sistematitzada fonamentalment i convertir-se en Metafísica rigorosa, desemboca en la
publicació del Diccionari General del gran filòleg, que al mateix temps sistematitzava i posava a l'abast de tothom una riquesa admirable de mots i frases, amb
longitudinal; consuetud, consuetudinari. problema, problemàtic; sistema, sistematitzar; èczema, eczematós. públic, publicitat; estoic, estoïcisme (amb
ozon, ozonitzar; obstacle, obstaculitzar; dogma, dogmatitzar; sistema, sistematitzar; agonia, agonitzar; harmonia, harmonitzar; èmfasi, emfasitzar; síntesi,
exclusivament a l'espècie humana, és una hipòtesi excel·lent per a sistematitzar i ordenar aquesta experiència. Però per això mateix, es troba limitada i
fa molts anys que està arrelada en aquells encontorns, però caldria sistematitzar el seu caràcter i saber què se'n diu i què se n'ha dit. Hem vist la
d'acomplir-les i els de jutjament i punició. Si llurs prescripcions es sistematitzen a la manera moderna, s'hi trobaran regulats el Dret polític, el penal, el
lluita moral, de la victòria i de la conquesta de l'heroisme. La Teologia sistematitza aquestes i altres influències del Crist en nosaltres, estudiant les
d'independència mútua. II Els conceptes de la ciència a sistematitzar són de dues classes: A) Conceptes primitius, que no definirem, i
resolgui d'una manera absolutament diversa del món físic i l'un es pugui sistematitzar, mecanitzar, encaixonar, determinar, en suma, i l'altre sigui rebec a
de Milà, sempre resulta que la profusió d'estudis que elles comporten pot sistematitzar-se i distribuir-se entorn d'uns quants nuclis de disciplines centrals. A
transportà als pobles occidentals, els quals bastiren damunt d'aquells i sistematitzaren les disciplines científiques més transcendentals i positives. Era, doncs,
fet de guerra son innombrables i per tots els gustos, poguent-se reduir, sistematizant-les, fins a quatre tipus principals. Una versió, la que podríem anomenar
ho siguin els qui ja no poden ésser electors. Incapacitats. Deuen sistematitzar-se de la següent manera, car de no fer-ho així resultaría impossible
fenòmens existeixin i siguin ignorats encara, degut a que no ha estat ben sistematitzada la patologia vegetal —això passava també en els primers temps d'estudi de
cal esperar que els progressos de la psicologia introspectiva podran sistematitzar la correspondència a establir entre l'una i l'altra. Res no hi ha més
estudi des d'un punt de mira purament objectiu. W. Bechterev ha sistematitzat aquest punt de vista. El mètode que ha servit per a la seva immensa tasca
albúmines. Fou Carles Bouchard qui recollí aquestes idees i les sistematitzà en el seu curs de Patologia general de 1879. Les lliçons es
relacions morfològiques i funcionals. Brachet (1842) sistematitza la fisiologia del simpàtic i explora experimentalment les seves funcions,
Langley (1903) acceptà com criteri, per tal de sistematitzar el simpàtic eferent, la suposada especificitat de la fixació de la
però fins el 1880, Langley, Lee i Dikinson no sistematitzaren la doctrina del mecanisme d'acció de la nicotina, en observar que
haurem d'insistir més endavant. Quasi tots els autors que han volgut sistematitzar la distribució anatòmica del sistema simpàtic han utilitzat aquesta acció

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »