Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
solera F 142 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb solera Freqüència total:  142 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

l'ombra d'aquella donota mossegada de gat rabiós. Davant d'una ampolla de solera i asseguts al voltant d'una taula, Emili Borràs continuava parlant de
altra de nova designació, reflectia molt més que simples qüestions de solera. Tot un enfocament dels problemes del món sortia a llum pública
molt pregones són agitades, evidentment de resultes del moviment de la solera damunt la qual estan esteses. És, doncs, probable que el moviment de la
a l'entrada de les tropes nacionals. Després es tapà la tomba amb una solera provisional, i ara es tracta de tornar-la a tapar amb una llosa
pel foc. Anem al lloc de la tomba de Gaudí, on un paleta ja ha tret la solera provisional. Hi ha el capellà del Temple, un altre capellà i dos obrers.
treure alguns trossos de rajola caiguts al volt de la caixa i de fer la solera que tornarà a tancar la sepultura abans de la llosa exterior. El paleta
són agosaradament sostingudes per unes filades en voladís, damunt de soleres recolzades sobre angles de pilars. Totes les empentes d'aquesta
en voladís; la mansarda de coberta i els seus edicles d'accés són de soleres primes i d'arcs d'embà doblat; fins la mateixa façana, que ha fet batejar
la mansarda de la casa Milà, però, així com en aquesta l'estructura és de soleres graonades damunt arcs d'embà i perímetre d'embans doblats i revestits, en
arcs d'embà i perímetre d'embans doblats i revestits, en les escoles les soleres de coberta són contínues, damunt bigues de fusta d'inclinació variable
la forma habitual de construcció d'arcs, voltes, sostres sobre bigues, i soleres o terrats, i ha passat des del segle XIX a ésser la tècnica
alts, corrents des del segle XIV. El terrat, cobert amb una solera de rajoles, és habitual a les ciutats des del segle XVIII. A
de bigues de fusta i revoltons. La coberta és un terrat format per una solera sobre embanets. Les golfes es ventilen per uns espiralls a la part alta,
meitat del gruix de la llinda. També poden fer-se les llindes petites amb soleres o revoltonets com a elements resistents (fig. 267), si bé és
d'una dolçor lànguida i penetrant alhora, que s'hauria dit de pura solera romàntica: uns ulls que no sols atreien de seguida els del mirador, amb
fí desconech. Quan la infecció's propaga á la paret posterior y á la solera de la caixa timpánica, devenen les complicacións mastoidianes y del nervi
Dibuix. Coneixement de materials i pràctiques. (Construcció de voltes i soleres i de ciment armat). Disposicions generals Admissió. Les condicions
enguixats, ja que no'ls acondicionin amb volta d'obra, aparedant amb una solera la obertura. En aquestos cups hi poden guardar vi ben ensofrat, o
cap dificultat. Se comensa per construir amb rajoles y ciment una solera de tres gruixos en terreny ben fort o demunt de hormigó o millor demunt
uns pilans que tinguin 1'20 metres d'alsada sobre terra. Aquesta solera se fa circular de 3'10 metres de diàmetre, per exemple. Demunt
de 3'10 metres de diàmetre, per exemple. Demunt d'aquesta solera amb rajoles i ciment s'aixeca com un cup de secció circular fent les
del cok, ja que aquest és el combustible normal. La capacitat entre la solera i el plan inferior de toberes, té per nom gresol, i son ofici és
la quantitat de fundició que es vulgui tenir acumulada. Al nivell de la solera hi ha una obertura per a la evacuació complerta del ferro líquid. La
hi ha una obertura per a la evacuació complerta del ferro líquid. La solera està lleugerament inclinada cap aquest forat de colada. Aquest
proveïda d'una coberta interior refractària. Poden ser els cubilots de solera fixa i mòvil, són aquests darrers els més usats perquè permeten
composta de murs de maó i sostres de bigues amb revoltons, àdhuc soleres, és una construcció discontínua. Si vibracions o seísmes ocorreguessin,
el pitxolí; i la rajola en la construcció de voltes, revoltons i soleres. L'aglomerat més correntment emprat en la construcció de parets d'obra és
de sostre és la constituïda per un embigat de fusta o ferro i revoltons o solera. Hom construeix el revoltó clàssic amb dos gruixos de rajola; el primer
és assolit atirantant amb ferro els darrers revoltons o bé cobrint amb solera els dos o tres darrers entrebigats, amb la qual cosa l'empenta
ciment no estampeix com el guix i llavors ve que el revoltó s'afluixa. La solera pot construir-se en el gruix de les bigues i recolzant-se en llurs aletes
morter de ciment lent o de portland. Per a la construcció d'un sostre amb solera hom ha de partir sempre d'un entrebigat màxim de 60 cm. de
qual cosa en simplifica extraordinàriament la construcció. És clar que la solera construïda dintre del gruix de les biguetes és més cara que el revoltó
sostres amb embigat de fusta, desaparegut aquest darrer inconvenient, la solera de dos gruixos de rajola construïda damunt de les bigues esdevé
majors és absolutament desaconsellable el dispositiu habitual de la solera construïda entre les aletes d'uns colls de biga, que inevitablement es
la corretja o la biga. També sol col·locar-se la teula àrab damunt d'una solera, ordinàriament de dos gruixos de rajola, construïda tal com s'ha dit a
teulada i estan repartits a distàncies no majors de 60 cm., i la solera és construïda directament damunt d'ells, cal tenir present que amb les
lateral que dóna lloc, amb el temps, a desplaçaments i fractures de la solera; això pot corregir-se lligant tots els taulons entre ells amb una llata o
No cal dir que si els taulons estan més distanciats i hom construeix la solera damunt d'un enllatat que segueixi el sentit del pendent, aquella
o comú, pot ésser col·locada directament damunt de la fusta o d'una solera. Per al primer sistema es disposen les llates en la forma que indica la
també lligar cada teula. També es col·loca la teula plana damunt d'una solera de dos gruixos, tal com ha estat dit per a la comú, amorterant només la
a fi que, si per qualsevol motiu s'escolés aigua entre les teules i la solera, pugui escórrer-se lliurement per damunt d'aquesta fins a la canal. Com
recolzen amb una rajola i fent un remort amb material, en tractar-se de solera, que faciliti l'escolament a la canal de l'aigua que per qualsevol causa
de l'aigua que per qualsevol causa hagués passat entre les teules i la solera; amb aquest mateix objecte de conservar el pendent general de la teulada,
al dispositiu A de la figura 40 que en recolzar la solera en uns embanets que no tenen cap contacte amb les biguetes de l'entramat
en aquella, i que, pel mateix dispositiu constructiu, hom cerca que la solera en moure's no trenqui el bimbell per a —on fóra
c és molt difícil l'entrada de l'aigua. Cal construir la solera de terrat amb tres gruixos de rajola i damunt, l'enrajolat; es col·loca
La utilització d'aglomerats rígids —com el portland— en la construcció de soleres de terrat no podria aconsellar-se. Ultra les precaucions esmentades,
que a desgrat de totes aquestes precaucions podria presentar la solera. En algunes construccions del Vallès es remarca la interposició d'un
zona isolant sota del paviment en qüestió, construint, per exemple, una solereta sostinguda amb embanets de pitxolí o de totxo (10 ó 15
entrades per a l'aire que s'escalfa en posar-se en contacte amb la solera refractària. Finalment, en tota mena de xemeneies d'aquest tipus, d'ésser

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »