Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
sostracció F 117 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2008)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb sostracció Freqüència total:  117 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el gust de l'expatriació i de la disfressa. Aquesta forma de refús o sostracció fora de l'Occident no és ni violenta, ni ascètica, ni política: és molt
gràcia estriba en que ningú no s'adoni dels robatoris... és a dir de les sostraccions. /Enric\. —Sou capciós! /Oscar\. —El meu museu només és
Notem: sotmetre, però submissió, submís; sostreure, sostracció, però subtracció (operació aritmètica), subtrahend;
Estapà certa quantitat de cera de la caixa de la Confraria. L'autor de la sustracció fou privat de tots els honors i càrrecs i d'assistir per sempre més als
endurem una imatge reduïda a pura blancor. La imatge abstracta s'obté per sostracció; la conjunta, per addició: una addició en la qual les imatges dels
per alguns delictes com la traïció, l'assassinat, l'incendi, la sostracció de fruits, el perjuri i determinades injúries, que, per tal motiu, foren
res que veure l'orde amb què hom ha anades afegint les unes a les altres. Sostracció La sostracció o resta és la operació inversa de la suma. Per ella
amb què hom ha anades afegint les unes a les altres. Sostracció La sostracció o resta és la operació inversa de la suma. Per ella determinem un
subtraend d'una resta indicada és major que el minuend, podem efectuar la sostracció invertint els termes i posant davant de la diferència el signe
el signe ©, puix que així es compleix sempre la condició de tota sostracció, això és que la suma del subtraend i la resta és igual al minuend. Així
el minuend 3. Tenim, doncs: © Els resultats d'aquestes sostraccions, o sia, els nombres precedits del signe menys, són anomenats nombres
nombres negatius. Les propietats principals que es refereixen a la sostracció són les següents: I. Les deduïdes de la definició de la
són les següents: I. Les deduïdes de la definició de la sostracció que havem aplicat a la comprovació: la suma de la resta i el subtraend
els llocs de què hàgim fet córrer la coma). 15. Addició i sostracció de nombres decimals. Els nombres decimals no essent altra cosa que
la resta ens fa veure que per restar els nombres decimals, cal fer la sostracció en cada orde d'unitats de les dades en la mateixa forma usada amb els
que per dissort pateixen els infants; sabuda és l'eficacia mecànica d'una sustracció de líquid en un malaltet que xiscla sota la pressió d'una quantitat
repercussió damunt la mortalitat general havia d'ésser molt menor, car la sustracció © de © enters ens dóna un resultat de ©, i no
com a símptomes primaris esquizofrènics. Sobre el símptoma de la sostracció del pensament, Berze coincideix amb Bürger que hi ha casos
ha de considerar-se aleshores com a símptoma primari. Són els casos de sostracció del pensament descrits per Bürger com interceptacions. Junt amb la
i substitucions, juguen aquí un paper important. Les manifestacions de la sostracció del pensament i dels pensaments fets mostren una íntima relació amb les
dificultat de concentració fins a la disgregació. També dóna valor a la sostracció del pensament i a la interceptació. Sobre si aquests trastorns del
la regressió arriba fins als graus més primitius, fins a la sostracció narcissista de la libido del món exterior, però havent-hi més tard un
primer; així resultarà l'operació simplificada de treball. § 10. Sostracció d'expressions algèbriques. Restar una expressió algèbrica d'un
que en Aritmètica i amb idèntics significats. Regla general per fer la sostracció d'expressions algèbriques. "Hom escriu l'expressió minuend i
Exemples: 1a· ©. 2a· ©. Regla pràctica per la sostracció de certes expressions algèbriques. Quan s'hagin de restar dos
com en el cas precedent." Exemple: ©. § 22. Sostracció de fraccions algèbriques. Poden succeir dos casos semblants als
es farà aplicant al ensems les regles donades per l'addició i la sostracció. Exemple: ©. § 23. Multiplicació de fraccions
que té en l'altra equació. 2a· addició / sostracció quan els signes del terme que porti aquesta incògnita siguin diferents
de la qual podrem mesurar per la quantitat de gasos despresos; i amb la sostracció de la quantitat respiratòria de la resultant de l'assimilació, deduirem
a si mateix i les diferències que reconeix entre ambdós les veu com una sostracció de grau o de quantitat respecte a les seves pròpies característiques, i
termodinàmica. Una qualitat-quantitat /G\ es diu intensiva si la sostracció fa emergir una nova qualitat ©. En el cas contrari, es diu
anomenaré per a abreujar "escalfament") és extensitat. En efecte, la sostracció de dos "escalfaments" no engendra qualitat novella car el segon membre
de la temperatura ja que s'hi troba el zero absolut i que, a més, la sostracció és inherent al mateix concepte de la quantitat. L'algorisme, però, no pot
presenten la qualitat © l'altre també (estabilitat de la sostracció); la verifiquen per exemple: els racionals pertanyent a l'interval
oposat al que representa /i\, © Quant a l'addició (sostracció) heterogènia ens fa tornar a la sostracció (addició) homogènia des del
© Quant a l'addició (sostracció) heterogènia ens fa tornar a la sostracció (addició) homogènia des del moment que © Passem a la
absolut". Identifica el qualificador /n\ amb el signe de la sostracció, i també el qualificador d'oposició amb aquest signe. Confon l'ordre
cada 400 anys i un cada 4.000 anys. Aquesta darrera sostracció fou proposada pel doctor Moreau, president d'una comissió belga destinada
365,242194 excés per any 0,000056 Hom diu que aquestes sostraccions són insuficients: sobren bixestos. Però, no és exagerar dir això, quan
dificulta les anàlisis i valoracions mitjançant operacions additives o de sostracció. Analitzar la comunicació humana és difícil, i tampoc no preteníem
exigeix la concurrència d'un cert nombre d'elements: cal que hi hagi sostracció (gest de prendre) contra la voluntat del propietari. No hi ha robatori
que semblava àdhuc que resumia el robar, vull dir: l'agressió amb sostracció... La forma mateixa d'aquests robatoris d'adolescents, elusius i sobretot
sinuositats i entrants abans d'arribar a la línia de mar, però les sostraccions d'un temple d'època hel·lenístico-romana construït en aquest lloc
y maneres. Estic d'acort am Jürgensen al dir "si essent necessaria una sustracció de calor, no tingués aygua a la meua disposició, no duptaría en exposar
vidre que's tapa cuidadosament. El métode's funda en el principi següent: sustracció del aire pel vapor, excluint tota entrada, després, per les obertures que
lloc i informar a l'opinió pública de la qüestió legal que planteja la sustracció de la documentació esmentada. La Junta municipal del Cens, en virtut del
nosaltres? ¿Dependex per ventura una llengua del cambi, adició ó sustracció de una ó mes lletras d' una paraula? Mireus, estimats lectors, com
lletras radicals. ¿Quin es 'l verb irregular? L' que varia per adicio ó sustraccio (no sent ortográfica) las lletras radicals en algun ó alguns dels sèus
pèrqué n' hi ha alguns de irregulars, unas vegadas per adició, altras per sustracció, y moltas per variació de sas radicals. ¿S' podan estabblir regglas
y silépsis, que representan las llicencias de construcció, adició, sustracció y concordancia. ¿Cuán se comet la síncope? Sempre ques dexa una lletra

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »