DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
subdividir V 317 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb subdividir Freqüència total:  317 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Comencen per distingir les ferides de les malalties de la pell, que subdivideixen en "inflamació", "úlcera" i "tinya", cadascuna d'aquestes tres
és gran en comparació amb el quàntum i on, per tant, és possible de subdividir els fenòmens. Si aquesta condició no es realitza, l'acció dels
arguments d'aquesta mena els que demostren la impossibilitat de subdividir els fenòmens quàntics i revelen l'ambigüitat de tota atribució als
la seva expressió lògica en la circumstància que qualsevol intent per a subdividir-lo de manera ben definida, requereix un canvi en el dispositiu
i llullòfils nosaltres hi afegirem la de llullians, és a dir que subdividiríem als llullistes en llullistes pròpiament dits o seguidors de les doctrines
una altra projectada cap endarrera, cada una de les quals pot al seu torn subdividir-se en d'altres. De la realitat de primer grau sorgeixen una sèrie de
solar i imperial fins llavors venerada. De fet, el Crist històric se subdivideix en dues divinitats de tarannà diferent, cada una de les quals correspon a
ens proposem d'analitzar farem una classificació de les etapes en què se subdivideix el ritual del pelegrinatge. Etapes que a vegades tenen una localització
i Armenteres, gran deixeble de Mainz i de Savigny, avesat a dividir i a subdividir i a recontradividir els elements de cada concepte, com ho havia après
aixopluc primitiu, però no incomfortable. Així fou com la colla tornà a subdividir-se. Godin i el negre Domingo embarcaren en la canoa i desaparegueren
General és a Washington i la presideix Watson. Té tretze Divisions que es subdivideixen en Unions. La Unió Ibèrica, per exemple, pertany a la Divisió Sud-Europa,
manera molt didàctica, tres parts importants del cicle inflamatori per a, subdividit així, poder-lo estudiar sistemàticament. De la primera d'aquestes parts
oracions predicatives, les que narren un fenomen temporal, i estes es subdividixen en "transitives" si el fenomen posa en relació dos o més substàncies,
la producció d'una obra exterior a l'agent. Les ciències teorètiques es subdivideixen en tres: matemàtiques, física i teologia. Les ciències pràctiques, també
la mujada (equivalent a unes 49 àrees d'avui), que es subdividia en quartes i mundines. Però al Vallès també, a una part del
sotaposar; subsòl, subtítol, subíndex, subclasse; submarí, suburbà; subdividir, subratllar (V. §155 /a\, prefix sub). sots-
a casa nostra. Segons ell es poden establir quatre grans cicles que es subdivideixen en sèries: I Cicle salí-alcalí Sèrie alcalina. Sèrie salina.
que un mer debat de burgesos i obrers, quelcom més fond i que a la vegada subdivideix els antagonistes, divideix la societat tota i divideix principalment a
esdevinguts hereditaris, per massa extensos s'hagueren de dividir i subdividir en vescomtats i baronies. També, en multiplicar-se les famílies pageses
de Tordera. Cinc dies més tard —13 d'agost— Costa i Torras es subdivideixen la feina, comprometent-se Torras a fer tota la talla del retaule,
segles, estigué dividit administrativament en Vegueries, que a voltes es subdividien en sots-vegueries. Les Vegueries eren els territoris dins dels quals un
municipal es divideixen en: Residents, i Transeünts. Els residents es subdivideixen en: Veïns, i Domiciliats (art. II). És veí tot espanyol
grisos passen tímidament a verds i a morats, i els verds i els morats es subdivideixen suavíssims i s'encenen puntes de blaus i grocs, i a cada revolt hi ha una
c) grups de gran ciutat. Les dues últimes encara es poden subdividir en: a) grups obrers. b) grups burgesos. c)
d'aquestes deu divisions es divideix en altres deu, que poden també subdividir-se en altres tantes, i així successivament. La signatura es compon de
fer-se un passament, com se diu ordinariament. Aquest grup podría subdividir-se en dues seccións: la primera constituída per la gent d'alta posició
les Societats amb terceres persones. Per l'objecte del present treball, subdivideixo la categoria /B)\, en dos: /a)\ Relacions de la
lo malalt, i remeis propiament tals pera combatre al mal: aquets se subdivideixen de la manera següent: 1. Emolients: que afluixen, estoven
que empleen el vapor. El grup de maquinistes i fogainers d'ofici se subdivideix en tres seccions perfectament delimitades: els de fàbriques i tallers,
i Grünhut a base de tenir solament en compte els anions i subdividir després segons els cations (hidrocarbòniques, clorurades, sulfatades,
la dinamo s'és dividit primerament en tres parts a a a, per a subdividir-se cada una d'aquestes en altres dues parts en circular per
caràcter següent de l'orella. Així cada subdivisió obtinguda es torna a subdividir en altres tres o quatre grups, segons la dimensió de la talla, i
dels següents catorze valors: 0. Arcs en volta (que podran ésser subdividits pels valors "v" quan tinguin tendències a presilles o
i editors de llibres científics. I, encara, molts d'ells s'han anat subdividint en editors de novel·les, de contes, de diccionaris, de biografies, en el
L'ovocit de segon ordre, que resta amb la meitat de la cromatina, es subdivideix i dóna lloc a un segon glòbul polar i a un òvul madur amb la
filles que seran els espermatocits de segon ordre, els quals subdividint-se en dos donen lloc a les espermàtides. Les espermàtides són
varietat de formes, estructures i materials, assoleix aquell objecte subdividint la superfície exterior de la coberta en una sèrie de petites parcel·les
Remarqueu a propòsit d'aquesta llosa que si els locals en qüestió han de subdividir-se en embans cal que aquests s'assentin directament damunt de la llosa i
manufactures de mosaic ofereixen. Escales Una escala, essencialment, subdivideix l'alçada que cal salvar en forma que esdevingui fàcilment i còmodament
fàcil, anirem a observar la cèl·lula, la part més petita en què hom pot subdividir el teixit agrícola considerat com a element del cos productiu.
una idea més clara. En química la fracció més petita en la qual hom pot subdividir un cos per al seu estudi sense que perdi cap de les seves
que perdi cap de les seves característiques pròpies, és la molècula; subdividint més encara, s'arriba fins a l'àtom, però aquest ja no té cap de les
de la Noguera Pallaresa per aprofitar les aigües d'aquest riu i subdividir alhora la zona de l'Urgell evitant recorreguts llargs de l'aigua amb
dita La segona d'aquestes tècniques és la basada en el fregament, i se subdivideix en tres grups succintament descrits a continuació: el més antic i
exposat en tractar de les síl·labes. Demés les vocals fortes es subdivideixen en obertes i tancades com s'és dit en el lloc corresponent.
essent l'exposició ordenada per districtes miners, els quals després subdivideix en les províncies de què forma part cadascun d'ells; i en el districte
d' adjectius: Calificatíus i determinatíus. Estos últims se subdividixen en possessíus, demostratíus, numerals e indefinits.
en coordinatives i en subordinatives. Les coordinatives es subdividixen en: Copulatives: i, e, tambè, ni, que. Disjuntives:
i assi, per consegüent, per lo tant, ara be. Les subordinatives es subdividixen també en: Temporals: quan, mentres, mentrimentres, després que,
però, no, Osca la trobareu "dins" la primera divisió, aleshores subdividiu aquesta en tres parts iguals, cada una de les quals comprendrà 5

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »