DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
successiu A 2593 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb successiu Freqüència total:  2593 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

després, l'eufòria anàrquica dels "ismes", finalment, marquen successives embranzides en aquella direcció. El procés de l'individualisme en el camp
és indefectiblement un esforç de depuració, de suma, de rectificacions successives. Segons Pla, el "primarisme" dels "originals" aboca sempre a la
dos aquell vals miserable, el teu cos ple de vels, ple de vels successius, i ningú no escoltava les trompetes vibrants car per
didàctica dels grans processos històrics que porten els pobles a successives fases de prosperitat i decadència. Ens en donà la idea el principi
del poble ha continuat fent la seva via, per bé que emmotllant-se a les successives contingències culturals que li han estat aportades pels colonitzadors. El
col·lectiva de dominar la terra, palanca essencial per a saltar a successives realitzacions materials i culturals: el comerç, la política, l'art,
de la masia, de l'habitacle, on durant segles s'havien donat la mà les successives generacions del poble. Casa i família, mas i terra, vet ací el poderós
—una sentència arbitral donada per la monarquia, però preparada per successives aproximacions dels interessos dels senyors als desigs dels remences—, el
persones, la sisena part de la població de Catalunya, s'avingueren, en successives assemblees populars, a cotitzar per assolir llur llibertat. El sindicat
aparegudes a Espanya des de finals del segle XVIII. Davant els successius problemes que li foren plantejats —socials, econòmics, intel·lectuals— la
Catalunya i, alhora, salvar el país del contracop de la desfeta. L'èxit successiu de les dues operacions segellà la prepotència del clericat entre els
atorgat contra llei paccionada de dret, no val", i en les successives de 1419 i 1421, al bell mig de llur ofensiva per
per consolidar-la. La geohistòria ha fet un estudi complet de les successives reaccions dels pobles colonitzadors davant llur tasca constructiva, fins
seves pròpies forces, en l'excés de sentimentalisme amb què considerà les successives alternatives del procés polític. I, sobretot, en la manca de generositat
pels vells corredors. Salves esvorancs de por successiva, només que et llampeguin lluïssors de fe
Però alhora que es completa, la frase s'altera, no sols per les novetats succesives de les paraules subsegüents, sinó també per la novetat que la nova
situar, en la història, les línies divisòries entre fenòmens culturals successius: si en el moment en què apareix el primer símptoma fecund, o si en aquell
no hi trenquen la continuïtat, ni la sensació d'un ordre dintre del temps successiu; cosa que no trobo en els records anteriors. A partir d'aquella data
tornava a veure des de l'ombra que feia un turó el trajecte de corbes successives que abans havien anat fent per unes petites valls assolellades on, en
"— i que l'altre, el que havíem pres com a punt de partida, i tots els successius fins que ens hem posat a escriure, ja són "passats", i —encara que la
de l'angoixa, de la incertesa del temps a venir. Almenys, en les arts succesives, temporals. (Això, cal pensar-ho més a fons.) Però d'una manera indubtable
profunda, que potser retruny sordament per la meva subconsciència i, en successives onades, per les regions on es desvetlla la consciència, i, així,
de Renoir —em caldria veure, cronològicament, si hi ha un embrutament successiu o una doble personalitat—, i vaig tenir la impressió que Gauguin, que va
Però no pas allò que jo cercava. Per molt que la repetició d'aquest successiu anar i venir, de l'àmbit intern de la "visió" a l'àmbit extern de l'"
són ja "permutables", és a dir, susceptibles de mantenir relacions successives amb d'altres éssers, per bé que en nombre limitat i, tal com s'ha vist,
vista, l'impressionisme i el cubisme es manifesten menys com dues etapes successives del desenvolupament de la pintura que com dues empreses còmplices, tot i
classes nominals. Així, els ngarinyin reconeixen tres dicotomies successives: de primer, de les coses i dels éssers en animats o inanimats; després,
irreductible, mentre que els altres tres resulten de dues dicotomies successives, de primer entre cel i aigua, després entre groc i gris. Que aquesta
el cos físic d'un avantpassat i és detingut per una sèrie d'individus successius com la prova de llur filiació genealògica, testimonia la continuïtat
perfectament homogènia de la qual —per tal com consisteix en dicotomies successives— garanteix la unitat. D'aquest caràcter en resulta, de primer, que sempre
l'univers és representat sota la forma d'un "continu" fet d'oposicions successives. Aquesta continuïtat es manifesta ja en l'esquema que, entre els indis
permet d'organitzar la inesgotable varietat d'un paisatge per reduccions successives que convergeixen de nou en una oposició binària —ací, entre direccions i
de semblança, sinó de contigüitat per mitjà d'una sèrie d'identificacions successives que poden fer-se en tots dos sentits segons que el sacrifici sigui
als títols de propietat que passen per les mans de tots els adquiridors successius —i que poden ésser reconstituïts en cas de pèrdua o destrucció—; només
de definir-lo; no sé quin nom se li podria donar. M'hi acostaré per capes successives, com qui fa una pintura. No era exaltació, com abans, ni era tampoc
tampoch, perque no va creure lo que de mi deyan, va fer propósit, en lo suchcessiu, de no durme ja mes á la frábica, mentres sigués tant petita al
l'hora de la consulta. Cosme se'l quedà mirant mentre avançava entre successives zones d'ombra i de llum, ran dels arbres. Se n'anava plenament convençut
de fugir s'havia apoderat d'ella; la treballava com un corc. Els dies successius foren de vacil·lació constant, de commocions i angúnies. Una tarda,
"No teniu pas idea de com m'ha fatigat escriure tantes nits successives. Ara que m'he desfogat de ressentiments i odis, sospito que aquest munt
jo volia dir és que les espècies evolucionen per transformació successiva. Morgan. —Doncs tot fa creure que s'ha escaigut a salts i
cromosoma provoca una "variació". 3··r Les variacions successives justifiquen una evolució transformista. Morgan. —Per tres motius
1··r Perquè ja us he dit que la mutació no és mai una variació successiva, sinó una modificació brusca. 2··n Perquè la modificació
com ho és l'ameba original, i que després has passat per les fases successives de condensació i estructuració com els animals més rudimentaris?
de genètica del món. Haeckel. —Així, doncs, l'ordenació successiva d'acord amb una evolució transformista és pura fantasia!
ha que voletegen tímidament entre els olius. D'altres formen unes tropes successives i sempre més nombroses que passen més alt i tot onejant per trencar la
en acumular, per mitjà de la seva selecció, les lleugeres variacions successives. Passaré tot seguit a la variabilitat de les espècies en estat natural;
de la variació i de la correlació del creixement. En els quatre capítols successius seran exposades les dificultats més paleses i més greus de la teoria: és
un animal per primera vegada, si aquest variaria en les generacions successives i si resistiria altres climes? ¿És que potser la poca variabilitat de
fent de manera natural cada vegada més petita, perquè en cada generació successiva quedarà menys sang de la raça diferent. Però quan no hi ha hagut cap
petites variacions que s'han acumulat durant les múltiples generacions successives. Els naturalistes, que coneixen les lleis de l'herència molt menys que no

  Pàgina 1 (de 52) 50 següents »