Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
supeditar V 167 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb supeditar Freqüència total:  167 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

. Però —deixem-nos de culpes—, de fet, només he escrit quan he pogut, supeditant-ho a la feina professional i també, i tant o més, al meu viure familiar i
tenia a Déu arriba a ésser tan fort que ell que era un home que havia supeditat totes les seves virtuts i qualitats a l'ambició que el dominava i que
pensaments, perquè la filosofia catalana, com anirem veient, tan aviat es supedita a l'una com a l'altra, com les concília de la manera que pot, acabant per
Ássia i África i comencen per donar el primer pas que s'ha donat per a supeditar el sacerdot al filosop i donen el pas que donen sense la pretensió
anomenat per la senzilla raó que si tan l'un com l'altre es decantaven a supeditar el sacerdot al filosop supeditaven el filosop al poeta i si nosaltres que
si tan l'un com l'altre es decantaven a supeditar el sacerdot al filosop supeditaven el filosop al poeta i si nosaltres que també som poetes i quan teníem
bondadós, encara que l'Ors com a bon nietzchià s'ha de reconèixer que supedita la moral cristiana a la estètica de la mateixa manera que Nietzche hi
que millor ens sembli. Per damunt meu no hi ha res de superior. No em cal supeditar-me a res. La res cogitans imposa des d'ella mateixa, a aquell que
segles ens anul·là a cada avinentesa històrica. Si cap país del món sol supeditar l'eficàcia que cal exigir de tots els règims a la intangibilitat d'una
d'ésser governada, no ha d'ésser Catalunya el primer poble del món que supeditaria la urgència de la seva constitució a no trencar el son perdurable d'una
paralitzada, davant d'aquella serenitat de cosa implacable; tot és supeditat, tot és vençut per una altra serenitat més gran encara, més sublim: la
els manaments d'aquest rei que se'ls venia, perquè es lliuressin i es supeditessin a la França, sinó que acreditaren llur innata fidelitat, com diu el
govern, anomenat en honor seu Josefinisme, que tenia per objectiu supeditar l'Església a l'Estat austríac, i es valgué d'ell per estendre la seva
que tot el cadastre rural estigués fonamentat en la Ciència del sòl i supeditar el règim jurídic destinat a ús de l'element rural, a les ensenyances
abstraccions absolutistes de l'Enciclopèdia i de la Revolució Francesa, supedita el costum a l'hegemonia de la llei formulada autoritàriament pel poder
impossible, perquè la unitat consuetudinària és de tal esperit que no es supedita a la lletra, i la unitat d'altra mena, en canvi, deriva d'una concepció
decent que en cap ordre una persona quasi divinitzada sigui essencialment supeditada a una criatura. L'estatut dels drets de l'home, no pas escrit, sinó
l'ebullició; els anglesos, els procediments químics; però havien de supeditar-se a les circumstàncies en què es trobaven i als mitjans de què podien
proximitats de les grans vies de comunicació. Tot llur funcionament serà supeditat a la més ràpida tramesa, als hospitals fixos, de tots els ferits que
acomplertes les formalitats exigides pels Reglaments respectius; hom se supeditarà, però, sempre, a la major promptitud en la tramesa de les comandes. Els
produïda pels armaments moderns, en els combats a camp descobert caldrà supeditar la forma de practicar aquest servei a la necessitat de no augmentar
com era dotar la universitat de Barcelona d'un Estatut d'Autonomia fou supeditada a les vacances. Naturalment, tinguda en compte la inestabilitat que en
canvi, a Anglaterra i a Escòcia, en els casos esmentats, la contrada s'ha supeditat al poeta, fins al punt de produir la impressió que no és ella qui ha
municipals. Casos en què procedeix. Qui pot acordar-les. Tothom ha de supeditar-se a la llei: l'individu, la persona jurídica, l'entitat pública. La
dels pares, per mitjà del plasma germinal". Aquesta transmissió és supeditada a la selecció dels cromosomes paterns i materns que es verifica en el
pot parlar-se de llibertat mentre existeixin situacions econòmiques que supeditin, a l'abús i a l'egoisme, el dret a la vida; perquè on no hi ha
d'equitat, de no poder ésser aplicat a tal escreix el principi que supedita a la part proporcional de dot lliurat a la seva exigibilitat, puix que
hem volgut lligar-nos de tal manera que's pogués veure que de cap modo supeditàvem el resultat a l'encert o desencert de l'operador. Vegint-se els resultats
o corolaris, el pronòstic i el tractament de la corba tèrmica i ho supeditaven tot a l'anorreament del símptoma febre, sense donar-se compte, potser, de
d'un marc i sostingut per tensors elàstics en aquest (fig. 7): supeditant el conjunt a una forta velocitat en el sentit de la fletxa i parant-lo
els hagués perdut la confiança, sinó en atenció al nexe estatutari que supeditava aquella Entitat a una altra —la Lliga—, els dirigents de la qual els
allò que els donarà una importància diferent i les encimbellarà o supeditarà relativament. En el primer exemple la funció d'una planxa queda satisfeta
professional, molt sovint ens trobem que mentre en unes empreses tot se supedita a la tècnica i a la fabricació, en altres es deixa de banda tot el que no
pensants amb una voluntat de viure i de conèixer i dominar, la qual deu supeditar-se i emmotllar-se en certa manera; no es troba davant d'una matèria
pràctiques ortogràfiques al servei de la curació de l'infant; i mai no supeditar-lo a les exigències de la feina escolar, mentre no hagi guarit.
a la llum dels altres; si hom es resol a favor del franc voler, cal supeditar-hi els altres. El mateix cal dir del principi de la tolerància religiosa
foren contraris al culte, com ha demostrat l'escola escandinava, però el supeditaven a la fe i al comportament correcte; no volien un culte formulista ni el
per això no es pot oblidar cap dels dos factors, ni es pot supeditar l'un a l'altre. El resultat final —quan hagi passat l'adolescència i part
l'Església, tota lliure expressió o crítica. Que no creguin que es pretén supeditar les seves decisions a l'opinió pública, ans, ben al contrari, aquesta
doncs per la producció, que domina altament. No és pas estrany si, supeditada així per la tècnica, la ciència alineï segons la tècnica el seu mateix
sia pilot d'avió, sia enginyer, sia metge. Però això és una cosa i supeditar d'altres persones, governar-les sota el pretext de competència, o sia la
la lògica clàssica merament extensiva, de la teoria usual dels conjunts supeditada de cap a peus per aquesta lògica, del transfinit il·lusori de Cantor en
dels seus edificis. La relació ésser humà-habitatge-col·lectivitat s'ha supeditat a motivacions d'estricte ordre econòmic —un ordre econòmic que únicament
suïssos, ha desmoralitzat tot el seu exèrcit, dissolent la infanteria i supeditant les seves tropes de cavalleria als exèrcits d'altri, de manera que,
i ser un gran simulador i dissimulador: són tan simples els homes, i se supediten tant a les necessitats presents, que aquell que enganya sempre trobarà
llengües que es troben en contacte amb una altra llengua, a la qual són supeditades, han d'escollir: o sofrir, si volen sobreviure, o morir, si els en
a ésser la llengua catalana; la segona (la del cant del cigne): bé que supeditant-ho tot sempre a les contingències de les coses humanes, resulta que
motivi la seva declaració". Art. 2.3: "La seva utilització es supeditarà a l'estricte compliment dels fins científics i d'investigació que motivin
practica el camping només ha demanat a la muntanya un escenari i no s'ha supeditat a les gràcies de les elevades comarcades. Si s'ha fet pujar les tendes a
quan es va a muntanya, les dues facultats —material i intel·lectual— es supediten entre si més que mai i no es pot ben dir que es faci exercici ni que es

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »