DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
talar AI 52 oc.
talar V 78 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb talar Freqüència total:  130 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

i ve; clergues que van vestits de moltes maneres, des de la indumentària talar més completa fins al simple vestit de paisà; com el meu, vull dir, o com
itineraris, els incendis fabulosos l'han consumida, els monjos l'han talada i, finalment, els pescaires l'han aprofitada per a la pesca a l'encesa,
aquest punt de vista! Tothom ha sentit dir que quan un bosc americà és talat, una vegetació molt diferent hi brota de nou; però hom ha observat que
si arribés a esser de l'arxiduc, perquè conservaria aquets boscos que ara talen sense pietat. Es podria fer un capitol del mal que ha fet l'automobil an
i la mirada clara, tranquil·la i ingènua d'un noiet, i dels seus hàbits talars, nous de trinca, encara es desprèn l'olor de l'encens i dels lliris de la
En l'exemplar del Museu de Barcelona veiem la figura d'un home amb hàbit talar i el cap cobert per un caperó de llarga cua. Aquest religiós (o potser
la vida, la testa coronada, i vestit amb el /colobium\ o tunica talar manicata, ornada del /clavus\ o franja decorativa.
algunes particularitats de la campanya. Així quan enumera les localitats talades per l'infant en la seva guerra guerrejada: "© © ©". Muntaner
o sigui que no havien estudiat el llatí, i no podien vestir roba llarga o talar, com els togats. Entre els càstigs infligits a Barcelona per la fúria
polpa de terra. El bosc exigeix una polpa de terra. Però els arbres foren talats. La renda més substanciosa dels monjos del monestir de Sant Pere foren
enlloc que hi hagi més herbes. A muntanya —i en general a tot arreu— es talen els boscos insensatament. El país, en la meva joventut, era molt més verd
un noi, generalment un escolà, de veu fina. Aquest noi, vestit amb robes talars de fina seda blanca i una gorra del mateix teixit, duu enlairada
vol caminar. L'orígen de la falda deu buscarse en l'us dels hábits talars molt llarchs que s'usaren en els sigles en que imperá l'art gótich. Al
actes. Es, no obstant, segur que els Pontífices han vestit sempre hábits talars, llarchs fins als peus. En els temps anteriors al sigle VIII
Vestits usuals. Al sigle XV els Patriarques duyan capa y talar de grana, de forma semblant a les cardenalicies. De dret el color
eran antigament els clericals mes decents; essent sempre en us els hábits talars. El concili de Letran, de 1215, sembla exigir el us constant del
us constant del sobrepelliç de llí. Sota d'aquest no faltavan els hábits talars de llana de color fosch y, al sigle XVI, negres o morats ab vius
y del Nort d'Europa vol que els ministres inferiors portin túnica talar blanca cenyida y superhumeral o valona per cubrir les espatlles.
graus mes dignificants de la gerarquía eclesiástica. D'aquesta túnica talar de llí, especie de senzilla dalmática, descendent de la primitiva de la
les mánegues y desde el XIV s'escursá, perdent la condició de talar. En la segona meytat de la centuria del 1500 admeté ràndes y
del altar, encara que no fossen clergues o tonsurats, ni portessen hábit talar. El bonete o birret. Es un capell que en un principi no tingué pas
cants del chor, predicació, etc.. Portan bonete els clergues vestits de talar y l'usan els ordes eclesiastichs superiors, tenint aquestos el dret de
ell inspirat en la modestia y en idea de religiositat. Sempre ha sigut talar, conforme diu el II Concili de Braga. Els concilis prohibeixen
imatgería. Induments monacals Han sigut sempre molt senzills. Una túnica talar de llana o de pel, burella o del color natural, cenyida al cos ab
litúrgica Entre aquestos s'ha de comptar l'alba, vestimenta talar blanca que primitivament se posava als neófits (albatí) després
Algunes usaren vestits de penitencia, o de beguí, aspre y talar, ab caputxó tapant la cara, que servía per processons y enterros. Altres
y de l'ardencia solar. De aquí que, dits fidels, vestits o no d'hábit talar, ostentessen capa rodona o oberta, o almenys esclavina, com
d'aleshores. Com innovacions indumentàries podem citar el ropó o vesta talar, la cota curta, la sobrecota, cota ardida o cotardia, i el tabent, abric
la futura, es produeix un gran perjudici a l'economia nacional. Quan es talen els boscos sense tenir en compte cap consideració tècnica i es deixen les
a casa, a prop seu, distingint-lo moltíssim, fent-li posar una túnica talar, de mànegues, mentres que els seus germans duien el pobre trajo de
de presoner, afeitada la barba i tallats els cabells, posada la vestidura talar i ampla, es presentà davant de Faraó. La figura de Josep devia ser-li
profana. Com de fet, en el segle setè s'arrenconarà la túnica talar per una de més curta, i la valona (/penula\) closa farà lloc al
esperit conservador mantingué per al servei diví la tradicional túnica talar (l'alba). Els eclesiàstics, en la indumentària de carrer,
es posaven la túnica llarga, l'alba, el vestit (blanc) talar que fins aleshores havia estat el de tothom. Tant és així, que Sínodes i
romanalla l'alba, que, com hem dit, no és altra cosa que la túnica talar que portava tothom, a la qual, emperò, es substituí, en la indumentària
moda (segle III) la irà allargant fins a convertir-se en túnica talar (/poderes\), i així romandrà per esperit de conservació la
Sacerdot Jesu-Crist (Apoc. I, 13) va vestit d'una túnica talar. Així l'alba és el símbol de la novitas vitae del
litúrgic és cingulum, i també zona. Com és natural, la roba talar i folgada reclama un cinyell o faixa que la reculli, per què no trobin
es desenvoluparan i creixeran i produiran nova llenya. Si el pinar és talat excessivament, pins joves i tot, i el sotabosc és destruït, en molt poc
i dens no n'hi creixen i als pinars madurs, si durant un temps no es talen, els pins vells i desenvolupats dificulten molt el creixement dels pins
En general, aquests crucifixos porten una túnica interior i talar, i al seu damunt una altra túnica superior i més curta, que als punys i a
, com és ara els tocs de campana, o l'altura de l'alçacoll, o si l'hàbit talar es cordarà amb botons o amb cintetes. La seva visió pedagògica resulta
de Rafael. A dalt tot el servei ja era eclesiàstic i vestia roba talar, de color morat. Travessàrem estances sumptuoses, plenes de personatges;
que va caure sobre Catalunya, entrà dins la ciutat de Girona i va talar tots els arbres, així salvatges com de conreu, i va afollar els castells
substituïts pels del Col·legi de Sant Vicent amb el seu vell uniforme talar, precedeixen la Custòdia, tot i llançant núvols d'encens. La Seu de
corona també trontolla. Flo la Vigne anava en efecte vestit amb una roba talar color de castanya, llarga fins als peus, i portava una esclavina. Només
en aqueixa vila, devastaren els encontorns, tot incendiant els masos, talant arbres i posant foc a les messes. I s'emportaren gran nombre de captius.
la venjança dels imperials que li cremen la casa, li colguen el pou i li talen oliverars, esdevindrà capità del filipí /Regimiento de Naturales de
"rossegadors", o siga els que arrossegaven per les carrilades els pins talats dels boscs, i ací esperaven els carros perquè és on acaba el camí. Els
posat guarnició entraren a les Conques de Barberà, cremant, saquejant i talant tots els pobles...". Jeroni Pujades, que va escriure la seva

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »