DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
tramitar V 221 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb tramitar Freqüència total:  221 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

no s'ha arribat a "abolir" la classe mitjana. Avui per avui, quan es tramita un procés socialitzador, la classe mitjana tarda més a desaparèixer que
Que conocer los desengaños tarde. I dispensat d'aquest desig, i tramitat per la fè, i nodrit de convenciment, vas arribar a la gratitut de la Vila
com diuen. I poc pensava el senyor Castanyer que no es tramitaven els papers indispensables pel cas. Vinga esperar i més esperar, però
per tal que, amb el doble caràcter de síndic i clavari, tingués cura de tramitar l'assumpte i del cobrament de "talls" o repartiments que voluntàriament
amb què els fusters tractaven d'oposar-se a la concessió que pretenien, tramitaren la súplica a Madrid sigilosament, puix és per notícies que els remet
que, malgrat el zel i competència amb què les Delegacions d'Indústria han tramitat fins avui tot el que en relació a intervencions i control ha disposat el
Econòmic de Catalunya serà l'Organisme encarregat de: a) tramitar els preliminars de les col·lectivitzacions a què fa referència el Decret
de col·lectivització, igualment que els de Control Obrer, seran tramitats en triple exemplar. Un cop definitivament legalitzats, la Junta de
del Control Sindical Econòmic, s'estableixen els següents torns per a tramitar i legalitzar les col·lectivitzacions i Comitès Obrers de Control:
l'acte de demanar en matrimoni les asilades, car aquests afers es tramitaven regularment en l'Administració dels Expòsits. Hi ha, però, una cosa
tenir en compte que els crèdits de l'Exposició Internacional havien estat tramitats en forma especial, sense seguir estrictament els procediments que segons
una compareixença per intentar posar-les d'acord. Si no existeix acord es tramita el judici pel procediment dels judicis declaratius, abreujat en la forma
I els que estaven en curs, quan no han quedat en suspens, han seguit tramitant-se —a petició de les parts— segons la llei d'Enjudiciament Civil. Pel que
totes les qüestions debatudes. Totes les actuacions litigioses que tramitin els Jutges Populars, seran gratuites. Podrà el Jutge Popular imposar als
la pretensió de divorciar-se. L'Oficina Jurídica inicià i àdhuc tramità divorcis. La Generalitat de Catalunya, per endegar les coses, volgué
indemnització de danys i perjudicis a tercer en forma que la qüestió es tramiti, com ram separat, dintre del procediment contencioso-administratiu,
impossible o difícil. Els Tribunals de qualsevulla jurisdicció que tramitin recursos contra acords municipals, podran acordar llur suspensió, sempre
la suspensió. c) Els Tribunals de qualsevulla jurisdicció que tramitin recursos contra acords municipals en els casos de perjudici greu, de
i comportar, per tant, la nul·litat de l'acte a què afecten, han d'ésser tramitats i resolts ràpidament, encomanà llur tramitació i fall a les Sales del
tramitació i resolució. El recurs de nul·litat per infracció de llei, es tramitarà, en tot allò no regulat per l'Estatut, amb subjecció a les disposicions
que, malgrat el zel i competència amb què les Delegacions d'indústria han tramitat fins avui tot el que en relació a intervencions i control ha disposat el
Econòmic de Catalunya serà l'Organisme encarregat de: /a)\ tramitar els preliminars de les col·lectivitzacions a què fa referència el Decret
de col·lectivització, igualment que els de control obrer, seran tramitats en triple exemplar. Un cop definitivament legalitzats, la Junta de
del Control Sindical Econòmic, s'estableixen els següents torns per a tramitar i legalitzar les col·lectivitzacions i Comitès Obrers de Control:
els turcs tragueren tots els avantatges del conveni de Mudània, que fou tramitat tractant ja ells en peu d'igualtat amb les grans potències occidentals.
davant de notari i dur-ho al jutjat de primera instància més pròxim, per tramitar l'abintestat. El jutjat més pròxim es troba a dos-cents quilòmetres del
major garantía poden convinar-se els dos sistemes, fent que la Comissió tramiti els expedients i estudíi la solució i l'Arcalde l'executi. I si an això
en alguns cassos té importancia en el procediment, tant per la manera de tramitar-la i'l caràcter amb que s'intervé, com per raó dels tercers interessats,
important, publiquem la que recaigué amb motiu d'un recurs i plet que's tramità quan l'Ajuntament de Cassà de la Selva mogut per cert esperit sectari
S'hi obligava des del moment que no havia desautoritzat aquells que varen tramitar la venda i el traspàs de la concessió; i no sols no els desautoritzava,
estic segur que la vostra junta de govern les recollirà i que mentre es tramita l'Escola oficial la vostra Escola lliure de Secretàries
condicions mitjançant les quals poden utilitzar-se. /b)\ Rebre i tramitar, adreçant-les a l'Oficina o Secció corresponent, totes les peticions dels
s'indiquen, amb els sous que tenen assignats, i havent-se de publicar i tramitar immediatament i abans de la data assenyalada, els corresponents concursos
del patrimoni rural com per a empreses més delicades que s'havien de tramitar a Barcelona. D'aquesta època de la joventut de Josep conservo algunes
d'aquells dies que Josep li anava a cobrar les collites de Verdú, i li tramitava a Barcelona, plets d'allotjaments, de monjos de Poblet i de regidors de
Sa major part de ses vinyes de què procedeix aquest vi —p'es que ara se tramita (amb so demés de sa comarca que puguen reunir ses condicions mínimes
per a la classificació de l'entitat "La Benèfica Familiar", i vulgui tramitar-lo per a dictar després el Decret corresponent declarant-la de
i, per tant, no s'anul·len els actes realitzats pel Regidor mentre es tramitava l'expedient; c) El Conseller al qui s'instrueix expedient ha
de les desgravacions fiscals corregit segons si l'empresa catalana tramitava o no la desgravació a través d'organismes ubicats a Catalunya. A partir
si és que fa falta. A més, coordina els afers dels pagesos, els tramita papers i permisos, fa classes als nois i noies que estudien, organitza
en el moment en què ho consideri oportú, la marxa de les negociacions, tramitant l'expedient per a la resolució del mateix per l'autoritat laboral i
Denominació d'origen pels olis "Borjas", sol·licitud que ja fou tramitada. Supressió de tot tipus de drets reguladors per aquests olis, o bé
del SIAC fà referència a les suggerències dels ciutadans. Per ésser tramitades serà precis que sigui formulada per escrit i amb les dades del formulant
suggerències que es presentin de forma anònima. Aquelles que haguin estat tramitades de forma correcta seràn treslladades a l'organisme afectat, que es
els procediments de delimitació del domini públic marítimo-terrestre que tramiti l'Administració de l'Estat. El seu informe no és, lògicament, vinculant.
vigilo establiments i edificis, quan explico una lliçó a classe, quan tramito papers d'altri, etc.. Cal fer una llambregada al món per a adonar-se de
es pot preguntar, treballo? Puc vigilar la casa d'un amic, o béns seus, o tramitar-li papers, etc., i, treballo? Cuino per a la meva dona, i encara aquí
comprèn que aquest pas és preparat amb temps. Ja l'any anterior ha estat tramitada a Roma la butlla de perdons, amb la qual la pia associació tindrà, ultra
entre altres qüestions, diversos aspectes relacionats amb la forma de tramitar les corresponents autoritzacions, i les Guies de Seguretat Nuclear (GSN)
(p. 73). Com a notari de Salvador Valldaura (és qui li tramita la compra de la torre) tindrà entrada a la casa: "En vida del senyor

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »