DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
transferència F 1123 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb transferència Freqüència total:  1123 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el senyor en abandonar la terra rebuda en benefici. Així nasqué, per transferència de la servitud de l'home a la casa pairal, el mas remença, el mas dels
gironina— preferí una solució força més radical del conflicte: una transferència de la propietat del senyor al pagès. És afer de la història la recerca de
dels catalans —cap al segle IX— apareixen les delegacions i transferències d'autoritat amb tal abundor que no podem pas dubtar que el sistema estava
catalana antiga: la vigoria de les corporacions locals, regides per una transferència de poders del comú a certes persones de la col·lectivitat
pactistes. I això no hauria estat possible en cap altra terra on la transferència de poders no hagués estat acceptada, com en la nostra, en la plenitud del
molt directa de la justesa del punt de vista d'Einstein referent a la transferència d'energia i d'impuls en els processos radiatius; al mateix temps, quedava
temps £, es mou amb una velocitat considerable £, i una transferència d'impuls £ implica com a conseqüència un intercanvi d'energia
plantejava era aleshores de saber fins a quin punt un control de la transferència d'energia i d'impuls, implicat per la localització de la partícula en
les escletxes del segon diafragma, Einstein suggerí que un control de la transferència d'impuls permetria una anàlisi més a fons del fenomen i, en particular,
placa. Un examen més profund mostra, però, que el control suggerit de la transferència d'impuls implicaria una incertitud sobre el coneixement de la posició del
altre d'aquests tres cossos per a controlar, amb l'objectiu indicat, la transferència d'impuls. Aquest punt és d'una gran importància lògica, car és solament
indret, però exclouria, evidentment, la possibilitat de controlar la transferència d'energia a l'obturador, amb la finalitat de treure'n conclusions
poc importa que les experiències que comporten una mesura precisa de transferència d'impuls o d'energia, de partícules atòmiques a cossos feixucs, tals com
i temps es refereix sempre a un dispositiu experimental que implica una transferència d'impuls i d'energia, incontrolable per principi, a les escales i als
esdevingués, més d'un cop, oposició a la Renaixença. Era una transferència d'odis polítics bastant ridícula. Però existia, i cal ressenyar-la. El
banda, d'aquesta finalitat social, remet l'escriptor, per una mena de transferència tràgica, a les deus instrumentals de la seva creació. En no poder-li
anti-autonòmica, si per autonomia havia d'entendre's lògicament la transferència a la Generalitat de les funcions que fins ara el Govern de Madrid, en
general, i llurs facultats són molt àmplies, fins al punt de poder fer transferències de crèdit dels pressupostos dels Departaments unificats sense demanar
inclinada al platxeri dolç i a la beatitud. Tanmateix, en aquesta transferència entre unes ones lumíniques i un estat d'ànim hi ha un intermediari: hi ha
addicionals i reglamentacions complementàries de girs, valors declarats, transferències, etc.. Convenis sobre igualtat de tracte dels treballadors de països
dels acords sinó també del fons. En resum, entenem per desconcentració la transferència de poder per delegacions: l'objecte perseguit és el de facilitar les
les Comissions gestores perquè puguin aprovar llurs pressupostos i transferències de crèdit. Entitats municipals. La matèria, el fenomen, la institució
operacions anomenades "de gir" es limitessin a transaccions, o sigui transferències entre dipositaris d'una mateixa entitat, car el sistema actual del taló o
l'ordre de pagament que el xec conté pot complimentar-se mitjançant la transferència de la suma corresponent del compte del lliurador al del tenedor del xec i
el pagament dels seus bitllets en xecs sobre Londres o per mitjà de transferències de pagament sobre aquella plaça o per lliuraments de bitllets
/F.\ Recollida a domicili (cosa que resulta cara). /G.\ Transferències de dipòsits de Caixa a Caixa. Col·locació de capitals. És la
En 1860, el Landtag demanà un presupost més minuciós i sense transferències de crèdits. El ministeri volia dimitir, però el rei no ho admeté i
demés la data en què el pagament deu considerar-se cancel·lat. Aquesta transferència de crèdits perquè tingui efectes legals, deu ésser notificada al deutor,
de valors nominatius a una Societat, no s'opera sinó a partir de la "transferència" de la inscripció en els llibres de la Societat que emet els títols, a
les especulacions. Els modos de negociació de les accions, són per transferència o tradició, és a dir per la simple entrega del títol efectuada pel
la simple entrega del títol efectuada pel cedent al cessionari. Aquesta transferència si es tracta d'accions nominatives ha de fer-se constar en els Registres
constar en els Registres de la Societat, consignant la declaració de transferència, la data i els noms i domicili del cessionari o accionista nou. La firma
pessetes, suma que no té contrapartida al passiu, però provinguda d'una transferència de valor d'assentaments representatius del material. El valor de l'actiu
mateixes formalitats que la seva formació i per tant no podrà fer-se cap transferencia de crèdit sinó és amb la aprobació de la Junta. A més la Junta té que
Com s'ha dit, no més poden modificar-se els presuposits en la forma de transferencies de crèdits. Quan una partida resulti més dotada de ço que s'ha necessitat
En els documents de l'època referents a vendes, cessions, donacions, transferències, etc., es parla sovint de peces de terra i d'hortes amb /arbres
en els casos en què acabi l'esmentada separació de béns. 5. La transferència en favor de la dona de l'administració del seu dot en els casos
es dirigeix a "punts" de fixació diferents dels de les neurosis de transferència. Els "punts de fixació" de l'esquizofrènia corresponen a fases
manifestacions. Perquè en la coordinació fisiològica en els òrgans, en la transferència d'estímuls dels òrgans als centres i viceversa, en l'activitat dels
sexual o, potser també, una manifestació concreta de desproporcionada transferència d'activitat rectora d'un timus que s'exhaureix a uns elements sexuals
podrà delegar mai, l'aprovació dels pressupostos, dels emprèstits, de les transferencies de crèdits, de les alienacions de béns immobles, de l'adquisició
d'intel·ligència o psicomètrics i els de personalitat o projectius. Transferència: Conjunt de sentiments i emocions que lliguen el malalt amb el
de canvi genètic, anomenat transducció, no és més que un procés de transferència de material genètic d'una soca bacteriana a una altra mitjançant un
la motivació inconscient, la repressió, els fenòmens de resistència i de transferència, l'angoixa i l'etiologia de les neurosis. Solament les dues últimes
les seves teories sobre l'etiologia sexual, les forces inconscients i la transferència. Observant l'actuació de les motivacions inconscients descobrí que no
veiem entre les seves primeres troballes una formulació embrionària de transferència. Durant aquests anys abandonà el mètode hipnòtic en adonar-se de
no es lliuraven a cap relació amb el metge, és a dir, no s'establia cap transferència. Freud anomenà narcissistes aquestes persones trobant-ne la denominació
als estats neuròtics en general. Arribà a la conclusió que el fenomen de transferència encaixava molt bé amb la idea d'una compulsió a repetir situacions
tant els aspectes agradables com els dolorosos. En el curs de la transferència el pacient repeteix les experiències de la seva infància, tant les bones
anomenà compulsions de repetició té la mateixa importància que els de la transferència, la repressió, la resistència i el concepte d'inconscient. Segons la nova

  Pàgina 1 (de 23) 50 següents »