Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
tras I 34 oc.
tras PFX 2 oc.
tras PO 73 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb tras Freqüència total:  109 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

noi Guiu, poc hi hagueres entès gota; perquè tot escrit de la seva mà, tras, tras, com qui no fa res, era fet exprés per ésser llegit per l'apotecari
Guiu, poc hi hagueres entès gota; perquè tot escrit de la seva mà, tras, tras, com qui no fa res, era fet exprés per ésser llegit per l'apotecari i per
o anar lluny cap a la platja de S'Abanell, o deixar-se córrer la pesca. Tras, tras... anava caminant indecís. I, ja una mica apartat dels nedadors,
lluny cap a la platja de S'Abanell, o deixar-se córrer la pesca. Tras, tras... anava caminant indecís. I, ja una mica apartat dels nedadors, s'aturà
si n'ès, de valenta, sa veu de ses ones, àdhuc quan sona més apagada! Tras, tras... anava caminant indecís. En arribar als volts de la reconada de
n'ès, de valenta, sa veu de ses ones, àdhuc quan sona més apagada! Tras, tras... anava caminant indecís. En arribar als volts de la reconada de ponent,
predisposar, preveure, pressentir, predominar. trans, tras. Ex.: transatlàntic, transpirinenc, transsiberià, transsaharià;
La lley santa axis ho diu, L' Hygiene també ho prescriu. Tras del treball lo repós Reclama del home 'l cos, Puig be
lo sicle disset de la nostra era Sydenham digué: "Lo malalt beurá l' un tras l' altre molts grans vasos de aquesta decocció tebia (aygua de pollastre)
que 'ls forma. Y d' aquest esperit de la terra varen un dia naixer, y tras llarch temps de desaparició renaixer, per viure avuy ab frescor de vida,
sostre y costats mil formas fantásticas y figurins espantosos, y arrastra tras de nosaltres las suas sombras movedissas com la llama que las agita.
tal ferém tal trobarém devant de Deu la paga," amonestació ques repetia tras nou cop de campana tantas vegadas quantas fossen las associacions
llibre: Exêmple. Ja torna á eixir l' astre d' or A Tras la borrasca y la nit, B Y aixeca sòn front la
tinguè cinch fills, á saber, Vifredo II y Miró I. que li succehiren un tras l' altre en lo Condat de Barcelona; Sunyer, Conde de Urgell; Borrell, del
altres tractarian de enderrocar la que á molt preu, ab gran cost y tras llarchs afanys arribarian á construir. ¡Tant de bo que buscant un poch
hont, ahont. Léjos, lluny. Cerca, prop. Trás, tras. A cada paso, á cada pas. Al dorso, al dors. Al
per, por, pre, pro, re, semi, so, su, sub, sus, tras, ultra, per exemple: abstenir que significa privarse, anteposant al verb
Espós coronát de gloria, De Esposas premi sagrát. Ellas van trás vos tres passos Lloántvos ab alegría, Entonánt á
un bastó de freixa que té més tortes que un peu, tras, tras, tras, vinga fer vía per les planes de l'Urgell;
de freixa que té més tortes que un peu, tras, tras, tras, vinga fer vía per les planes de l'Urgell;
freixa que té més tortes que un peu, tras, tras, tras, vinga fer vía per les planes de l'Urgell; i
Continuant esta marxa, las capas baixas anirán pujant fins arribar, unas tras altras, á la superficie del líquit, de la que caurán novament al fons. De
del dia, May hermosa sa porta ne seria, Si, com ona tras ona, No penjessen tranquils, la blaua esfera, Mil
(a) la Rambla; juntament ab la mitat de aquella eixida que se troba tras de la mateixa Casa, á ella adnecsa, cual casa y mitat de eixida que ab lo
(a) la Rambla, juntament ab la mitat de aquella eixida que se troba tras de la mateixa Casa á ella adnecsa, cual Casa y mitat de eixida que ab lo
són apagats els ciris i ja és finit el salmeig; roman tras la porta closa silenci feixuc d'encens. Cap a les
se cantaba; Refiada ab tal nova, me girí Y un carro tras del altre desfilaba. Esperant que Peret vingués allí
puig fòreu Vos lo mèu amparo. Y á la sombra de vostras alas me alegraré, trás de Vos va suspirant la mia ánima; vostra má poderosa me ha protegit. En
ell voldrá perpetuament tota aquella casa de un cos ó casal ab sa exida tras de ella contigua ab sas entradas y exidas drets y pertinencias, que en
també saps el que t'espera. Aquí no és com a Europa, aquí el procediment, tras, tras, de pressa i nyac [(fa gest amb la palma de la mà de tallar-
saps el que t'espera. Aquí no és com a Europa, aquí el procediment, tras, tras, de pressa i nyac [(fa gest amb la palma de la mà de tallar-se la
Mal, amich meu. Luter, com ans ho era, No es l' ídol tras del qual cegos vuy marxen, Y abrusats per lo foch de sas
¡Oh nit horrible y fera!... Joan. [(Sortint precipitadament tras d' ell.)] Per fi á mas mans t' entrega la venjansa. ¡Vaig á venjarte
tan suspirada de acabarse las guerras que tant temps ha los feyan patir. Tras lo principal avolot, espontánea y verdadera espressió del poble content,
tancats, succehí lo mateix nom pronunciat ab un crit com de espant; tras del crit repetit ab tots los tons de sentiment y ternura, vingué un
—Tretze sòn tretze... tretze sòn tretze... Mes á la fi desaparegué, y tras ell hagué de seguir també l'emperador, per una gran bufada que li doná'l
la casa de Leví, llegint en ell alguns dels sabis preceptes que contenia; tras de cada precepte, ó al arribar al final de una página, lo doctor sentia
lo pera buscar qui li donás. Per fi, la sort portá allí á un metge, y tras del metge seguí la cerca de la ciutat, que estava previnguda; declará
Vamus, comensa á tocar Y anem tots á prepararnos. [(lo Italiá va tocant, y tras ell desfilan tots cap á la porta.)] Segona part. Escena I0a· [lo
un altre. L' home de la favera pren l' ase, y content com unas pasquas, tras, tras, cap á casa seva. Un quart avans d' arribar al mas ja 's posa á
L' home de la favera pren l' ase, y content com unas pasquas, tras, tras, cap á casa seva. Un quart avans d' arribar al mas ja 's posa á cridar: —
nit aixís qu' ell ixquè de la fonda, jo sense esser vist del interessat, tras, tras darrera d' éll la vaig empendre. "Aixís ell y jo arribarem al
qu' ell ixquè de la fonda, jo sense esser vist del interessat, tras, tras darrera d' éll la vaig empendre. "Aixís ell y jo arribarem al cementiri
per dos tumbuls que m' ha dat la tabernera? si m' mu diguesis Batista tras de la Barceloneta, qui va al purtal de san Carlos. Bat·. Va, va
y un crit sorollós de desvetllament pera 'ls bosquerols adormits..." Y, tras, tras, va arribar a dalt de tot de l'escala, mentres el jayo devallava,
crit sorollós de desvetllament pera 'ls bosquerols adormits..." Y, tras, tras, va arribar a dalt de tot de l'escala, mentres el jayo devallava, humil.
ahont en aquell temps el gran Fontova 'm feya plorar de riure. Y... trás, trás, trás... ja no vam parar fins á la rotonda que hi havía al fons d'
ahont en aquell temps el gran Fontova 'm feya plorar de riure. Y... trás, trás, trás... ja no vam parar fins á la rotonda que hi havía al fons d' aquell
en aquell temps el gran Fontova 'm feya plorar de riure. Y... trás, trás, trás... ja no vam parar fins á la rotonda que hi havía al fons d' aquell cafè,
coll, encorregut y recelós, surt del portal y, arrambat per las parets... tras, tras, tras... acera amunt. —¿Què será això?...— Lo cor li doná

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »