DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
trencadura F 73 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb trencadura Freqüència total:  73 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

arranjaments estructurals. Els fragments han sortit d'un procés de trencadura i destrucció, contingent en ell mateix, però sota reserva que els seus
va ésser metge i va trobar la manera o una de les maneres de curar la trencadura i el fill, que's deia Carles, va ésser el que a primers del segle
i que ho cura tot amb purgues. Un personatge d'Albons diu que cura les trencadures. Hi ha alguna noia que diu les oracions i algun pirata model de la poca
coses quan fallen i es posen al marge del que són. Jo assistia a la seva trencadura com a la d'un vas que es romp i del qual s'han de recollir els vidres. La
Ex.: macar, macadura; abonyegar, abonyegadura; trencar-se, trencadura; ferir-se, feridura; gamar-se, gamadura; anar, anadura. alla.
desmais; l'oli de neu, per a les cremades; el de llangardaix per a les trencadures; el de rates per al mal d'orella, i, sobretot, l'aigua de cop per als
o enyorats, els que tenien la neulella caiguda i els que patien de trencadura. Un ferrer del Pedró, al costat mateix del convent de les Jerònimes, era
una varietat de fórmules, si bona una, millor l'altra. El mal de trencadura s'havia de guarir de petit, i depenia de certes circumstàncies
embolcallava la criatura, i la bena feia de lligall. Si l'arbre vivia, la trencadura es curava, i si moria, la trencadura persistia i calia emprar altres
de lligall. Si l'arbre vivia, la trencadura es curava, i si moria, la trencadura persistia i calia emprar altres procediments. Sembla que aquestes
aplicar colps de sangoneres, trencar enfits, fer micapans, adobar trencadures, tornar agulles acavallades i demés guirindàines per l'estil. A tanta
més, mentres s'espera al metje. Què es fractura? La trencadura d'un òs. Hi ha la fractura simple o tancada en la que l'òs no surt
compreses d'aigua salada, vinagrada, o sublimada, calmen la frissansa. Trencadures (Hernias). Què es la trencadura? Un tumor que's forma a baix del
o sublimada, calmen la frissansa. Trencadures (Hernias). Què es la trencadura? Un tumor que's forma a baix del ventre a conseqüencia d'un esfors
paret intestinal però sota la pell. Què s'ha de fer en cas de trencadura? 1. Posar l'accidentat al llit, cap baix i cames obertes i
era implorat per la febre, pels ossos trencats, per la sordera, per la trencadura, per ferides, per guerra, per fam i per pesta, per poca aigua i per massa
a cada volta que es feia. El mateix precisava per a prevenir o curar la trencadura, i en el dia d'avui es veien molts pares i mares plens de fe que
les meninges i'l cervell eren absolutament infranquejables; les trencadures estrangulades eren sempre un mal de mort; tota la cirurgía mes grossa
es somni contemplar una ferida qu'ha permés al cirurgiá curar una antigua trencadura, i veurer com despres de l'operació s'uneix la pell cusint-la amb alguns
qu'ha de produir l'éxit d'una operació que cura amb quinçe dies una trencadura de feia deu o vint anys, devant de tot aixó que sembla als ulls dels
2 d'hernies estrangulades i 13 de cura radical de trencadures, fent-seli a un malalt dos operacions de trencadura en un plegat, i a un
de cura radical de trencadures, fent-seli a un malalt dos operacions de trencadura en un plegat, i a un altre malalt operánt-se-li dos trencadures i un
de trencadura en un plegat, i a un altre malalt operánt-se-li dos trencadures i un hidrocele tot d'un plegat. En 1919 s'operaren en la casa
diferentes operacions quirúrgiques, a un malalt se li operaren dugues trencadures, a un altre se li feu tot d'un plegat una colporrafia i una
i respiratori. Els segons determinen mutilacions, ferides, aixafaments, trencadures, cremades, i són ocasionats per màquines, explosions, caigudes, etc., en
encarregat d'aquest treball, en un © i d'haver disminuït les trencadures de material, els accidents han tingut una baixa de © en els
per les al·leacions de ferro-níquel, i ferro-cromo. Els perills de trencadures de volants, arbres, cadenes, politxes i d'altres, han desaparegut en gran
impúdicament, tot s'explica: des de la neuràlgia d'un procònsul a la trencadura d'un parroquià de la trampa. El Museu Nacional de Nàpols és, sense cap
Bertran i Musitu, em digueren que feia dos dies que l'havien operada de trencadura. Aleshores vaig insinuar si en lloc del pacient podria trobar algú amb
en el moment difícil d'haver d'adquirir un braguer per a la pròpia trencadura; després de determinades gestions i de demanar preus, havia descobert un
i la construcció de llargues galeries subterrànies, que poden provocar trencadures de les potes del bestiar. Un dels sistemes utilitzats per a eliminar-los
Josep Comas Puigcercós qui vos el farà exprés per contenir la vostra trencadura. Especialitat en faixes per reduir la grossor del ventre també per
tossa de Benicadell s'eleva majestuosa, mostrant les seues asprors i trencadures; en la cresteria denominada el Cingle Llarg, s'alça el cim més elevat,
havia arribat a l'extrem de tarifar els crims i els delictes. Una trencadura d'ossos costava 50 sous, i la ferida amb escolament de sang,
les capes triàsiques gràcies per això a tota classe de plegaments i trencadures. L'anticlinal del Priorat, representat per l'aixecament del Tossal, del
Alguns dels plecs que es formen es tomben i es produeixen múltiples trencadures. La zona axial s'aixecava més i més i arriba un moment que al seu flanc
produhir efecte es te que dependrer Dijous Sant ó el día de San Joan. Trencadures Quant un pòbre nin está trencat, s' espera la nit de San Joan, en que,
cicatricial pilòrica. Durant l'any passat he operat un nombre regular de trencadures inguinals. La meva llarga experiencia sobre aquesta afecció m'ha portat á
y Laboratori de Ciencies Médiques tot quant penso del tractament de les trencadures. No obstant diré que les procidencies de budell ó epiplon á través de la
bon nombre d'altres entren per afeccions diverses, y pel fet de tenir una trencadura els aconsello la operació, acceptant casi tots el consell que els dono.
totes les maniobres ó mecániques que'l militar vé obligat á executar. Les trencadures inguinals son, doncs, afeccions fácilment curables: la tècnica pera
dels cirurgians; jo fa prop de cinch anys que vinch operant totes les trencadures pel mateix procediment. Procuro sempre formar una bona paret al orifici
dels que més ha servit pera rebatre la generalisació d'operar totes les trencadures; no obstant les recidives herniaries son fácils quan s'infecta la ferida
als pacients. En l'estadística es un poch reduit el nombre de les trencadures escanyades, ab tot, l'estadística es bona com en las senzilles. Se deu
dilatació de l'anell tot lo demés se fa igual que en les senzilles. Les trencadures crurals, per desgracia bon xich frequents, no son susceptibles de
se logra y frecuentment al cap d'un temps relativament curt torna la trencadura á produirse. Cad'any tinch d'operar un bon nombre d'hidrócels ja senzills
de 3 grams per un porró d' aigua en una ajuda es útil en las trencaduras estranguladas. En las hidropesias ha donat excelents resultats una
en 1875. Braguers Reguladors per a la retenció absoluta de la trencadura. Faixa cotilla abdominal Faixes per curar estòmacs i ronyons caiguts.
tindrá present en lo cas del oviducte penjant? Ve á esser una especie de trencadura ocasionada pels esforsos fets al pondre; del ano 'n penja un tumor gros,
herba en cataplasmas y al mateix temps prenentne l' aygua, pera curar la trencadura; es molt diurética, y com á tal s' usa en lo mal de pedra y dolors de

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »