DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
tresorer M 290 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb tresorer Freqüència total:  290 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

del 1425, on reconeix haver cobrat 25 lliures del tresorer de la reina de Navarra, la qual havia rebut "un bacinet de babera,
una ampla corona de fills; és cap de les duanes tunisenques, després tresorer, intendent d'Abu-Faris; acompanya els soldans en llurs expedicions de
la nostra recapta, escuràvem les butxaques, pagàvem el nostre escot al tresorer de la facció, i entràvem a la masia amb les bruses de col·legial renuades
algú començà a dir a l'orella de la gent: —El senyor Vergara ha estat tresorer de l'Ateneu... El país féu un ah! seguit d'un sospir de satisfacció i de
del rei, i el feliç encertador de la reina Alina. Hi era Emporió, el tresorer inescrutable, que duia sempre per una cadena un macip tallat de mans i de
encara més guerrers que abans. Entre aquella mar d'acer, suraven només el tresorer Emporió, amb el seu macip, i Gonelí, el mestre de ball. Els altres
a Pere I Boil el seu primogènit Felip I Boil, Maestre Racional i tresorer reial, casat amb Teresa de Bellvís, el qual heretà el senyoriu de
Entre els comptes pagats el mes d'octubre de 1404 pel tresorer de la reina Maria, muller de Martí l'Humà (Barcelona, Arxiu de la Corona
cobles equívoques, modestament obscenes. Pere March, valencià, fou tresorer del Duc de Gandia i prengué part, al costat del rei, en les guerres de la
en compte amb els diners de l'organització. Sempre fas anar de bòlit el tresorer i dones motiu a què la gent faci comentaris malèvols. En una d'aqueixes
que desempenyà a Tortosa, com alguns antecessors seus, la dignitat de Tresorer d'aquella Seu, deix en son testament, fet a Tarragona el 8 de
del mateix 1369, Pere Mir, de Reus, procurador de Joan Espuny, tresorer com el seu parent Bernat, de la Seu de Tortosa i procurador de Peret
27. 3 maig 1369. Pere Mir, procurador de Joan Spuny, tresorer de la Seu de Tortosa, consigna a favor de l'Hospital cinc sous censals
que, en el ram d'indumentària, hàgim trobat en aquests comptes, el seu tresorer ha pagat a un mercader de pells, també de Lleida, 4.745 sous
Ignorem quin era el seu càrrec: ¿majordom, escrivà de ració, tresorer? La veritat és que mai no hem vist que li siguin donats ni aquests ni cap
Joan d'Oully, canceller de la seu de Beauvais, i Guillem de Chartres, tresorer de Sant Fraimbault de Senlis. Mai Jaume I no degué tenir la intenció de
del Príncep. Cinc anys després, el mateix Monarca manà al seu tresorer que remetés a aquest darrer © © ©. Es repetiren freqüentment
la qual constituïren els companys següents: President, Toribi Reoyo; Tresorer, Josep Garrigó; Secretari, Josep Borrell; Vice-Secretari, Lluís Rosal, i
President, Antoni Garcia Quejido; Vice-president, Salvador Ferrer; Tresorer, Ramon Colado; Secretari, Ramon Ciuró; Vice-secretari, Joan Graells;
l'elecció de Carles V, com Emperador d'Alemanya. Aquesta firma feia de tresorer i proporcionava crèdits als monarques i prínceps del seu temps. Amb la
si podeu, a constituir els vostres fons en la Caixa: feu-ne el vostre tresorer. Procureu infiltrar en els costums de la ciutat el donar i rebre talons
demés, per elecció es designen alguns importants funcionaris tals com el tresorer i l'advocat assessor. El Consell designa d'entre els seus components, un
que presideix. El Consell nomena el Manager, el Secretari, Tresorer, Assessors, Comissionat d'aigües i altres. El Manager, cap de
poders, excepte en el Board d'Educació, i designa el Secretari, Tresorer, Assessor i al Procurador, demés del Manager, que és el cap
ells el Major, designa el Manager, el Secretari, el Tresorer, Procurador i tres assessors. El Manager és el cap administratiu
un dels quals és el Major. El Consell designa el Secretari, Tresorer, Assessor, els directors de les Biblioteques, Educació, Aigua, demés del
el Major, i designa, demés del Manager, al Secretari, Tresorer, Procurador i tres assessors. El Manager nomena i remou als caps
a l'Oest sense que ens destorbin les propietats privades." A. Marchand, tresorer de l'expedició, escriu al seu germà: "Alegra't. Hem arribat a les terres
l'época visigótica el duya el Sagristá, com a distintiu de guardiá y el Tresorer com a custodi dels llibres y escriptures. El bordó o férula.
de radi-element. El conegut farmacèutic Dr. Salvador Andreu era el tresorer de l'Associació i cuidava en el despatx de la seva casa comercial de
de Càdiç; era Mestrant de Ronda atenent als seus privilegis de noblesa, i tresorer honorari de l'exèrcit. A desgrat de tants mèrits, i de tanta empenta,
publiqui. 8. Tots els donatius han de trobar-se en poder del Tresorer de "Palestra" abans del dia 25 de maig. Sr. Delegat de
de ningú. Amb aquestes explicacions i amb altres de donades pel senyor tresorer, va considerar-se satisfet el senyor Ponçà. Hom procedí a la discussió
elles, tals com són les funcions de president, administrador, secretari, tresorer i altres semblants... sense haver obtingut abans una autorització
ministre de Felip II. Rebutjà també un càrrec amb el comte de Chinchón, tresorer general de la Corona d'Aragó i membre del Consell d'Estat. El que podríem
cap a Morella ell i el cavaller Nicolau de Casalduc, procurador del tresorer reial Miquel Sanchis Dalmau; als arbitratges i amistoses composicions per
En Donís hi corrien; un document de 1278-1281 ens diu que el tresorer reial rebé entre altres monedes estrangeres "/tres libras et
de 26 de Maig, que el síndich Molist, deuría informar al senyor Tresorer Reyal /de quants fabricadors de menuts vigatants hi ha dins de lo
valorades per si mateixes, és compatible amb la donada per l'Institut de Tresorers i Comptables Municipals (1972): que el "mesurament de l'output
per una Junta directiva, composta d'un president, un vice-president, un tresorer, un comptador, un secretari primer, un secretari segon, un bibliotecari,
i haurà d'aprovar-se l'estat de comptes anyal presentat pel senyor tresorer. Aquesta Junta s'efectuarà durant el mes de juny, prenent possessió els
es dedicà a donar classes tota la vida. Un detall curiós: fou fundador i tresorer de l'Associació per la Cultura de Mallorca. Quant a la mare, era filla
Macari Noguera; vice-president, Josep Pulit; secretari, Lluís Santaló; tresorer, Ricard Crous; vocals, Albert J. Padró, Josep Capdevila i Francesc Roure;
elegit per la comarca de les Garrigues. Anteriorment, havia estat tresorer de la seva comarca i representant al Secretariat de Vegueria. Al Congrés
l'erecció d'una Junta Directiva composta de President, Vis-president, Tresorer, Secretari, Sots-secretari i Vocals, la qual deurà vetllar per l'ordre,
falti, per qualque causa, en la Societat quan hi hagi reunió de Junta. Tresorer. Aquest càrrec l'exercirà una persona que sàpiga portar bé els
de la F. C. N. A.. El constitueixen: Un President Un Secretari. Un Tresorer Un Arxiver. i un Comissari de Propaganda, que seran elegits en
Directiu, per a ésser llegida en l'Assemblea anyal. Art. II. Tresorer. Està obligat a: a) Portar un llibre de caixa i guardar els
tots els socis fundadors. Delegat: J. Ll. Sert; secretari: Manuel Subiño; tresorer: Cristòfor Alzamora; bibliotecaris: G. Rodríguez Arias i R. Churruca;
Francesc Ballart. Secretari: Josep Roca. Vis-secretari: Enric Urautia. Tresorer: Antoni Saborit. Comptable: Joan Soler. Vocals: Josep Soler i Ramon

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »