DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
tresoreria F 110 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb tresoreria Freqüència total:  110 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

pares"Pere III el Cerimoniós" i Elionor de Sicília. Escribent de la Tresoreria, acompanyava el Duc en els seus viatges, i llavors del matrimoni amb
seves travetes per la Rambla. Quan van començar a parlar del contracte de Tresoreria i que les obres de la Reforma anaven a començar seriosament, vam tractar
públiques dels nostres dies realitzen sota la fórmula del contracte de tresoreria. La Taula de Canvi municipal de Barcelona, instal·lada a l'edifici de la
del seu comú pare el rei Jaume II, demanant recomanació perquè de la tresoreria reial li fos concedida alguna quantitat per via de socors o donatiu,
superior a la quantitat efectivament obtinguda. Segon: Emissió de Bons de Tresoreria Municipal amb amortització a curt terme (deu o quinze anys), aplicant
en efectiu del cupó del Deute municipal pel lliurament de Bons de Tresoreria Municipal (amb interès i amortitzables a curt termini). L'import efectiu
al crèdit públic mitjançant préstecs, emissió d'emprèstits i de Bons de Tresoreria. És permés recórrer a tot ciutadà, encara que els seus drets no hagin
de l'Ajuntament, llevat el cas de què aquest hagi contractat el servei de Tresoreria, parcialment o totalment, amb un Banc o Societat de crèdit. c)
és el director de quasi tots els Departaments (no dels de comptes i tresoreria, que proveeix el Consell). La carta estableix la iniciativa i el
molt freqüents en la pràctica. El fet es produeix ordinàriament quan la tresoreria de la Societat ve afectada per conseqüència de la immobilització
a l'amortització del material antic i del nou i per efectuar el servei de tresoreria i reembors de l'Emprèstit-obligacions, el balanç serà com segueix: Quart
pràctic i renaixent i impulsador de noves energies. Hi ha funcions de tresoreria amb Ajuntaments de Catalunya que correspondria exercir-les al Banc de
per municipalitzar-se certes operacions, com per raó de contractes de tresorería amb banques particulars, que, cobrant i pagant faríen molt més fàcils les
banquer, que cobra i paga, abonant-se els interessos de les operacions de tresorería, indirectament, en forma de sous o emoluments. No déu oblidar-se en tot
A la Seu, segons constava en el número 185 de l'inventari de Tresoreria, es guardava un "Àngel Custodi" d'argent que pesava tres marcs i quatre
amb les armes reials o imperials, per a la decoració de l'estudi de la Tresoreria reial de Barcelona. Una altra obra pròpia de l'ofici de guadamassiler,
urgents. El senyor Ponçà preguntà quines quantitats havia satisfet la Tresoreria de la Junta, des de finals del semestre anterior, en concepte de socorsos
Ordenances fiscals, serveis de recaptació, béns municipals, contractes de Tresoreria, emprèstits i operacions de crèdit, inspecció de Rendes i Exaccions,
que tenien un curs restringit a les relacions que hi havia entre la Tresorería Capitolar y els canonges, beneficiats y oficials de la Seu vigatana.
els quals sobresurten els de l'església de la Sang, d'Alcover, i el de la tresoreria de la catedral de Tarragona. La tècnica de les obres catalanes del
comptes de les caixes rurals qualificades; 31.12.1970. Actiu Tresoreria Préstecs i crèdits totals Amb recursos propis Amb crèdit oficial Passiu
preferència per la liquiditat, és a dir, que manté un excessiu volum de tresoreria, fins i tot tenint en compte les característiques dels dipositants,
35 milions mensuals que de manera provisional li transferia, la Tresoreria catalana passà per moments angoixosos. Una nova comissió creada el
que recull els estalvis dels cooperadors, guarda i administra la tresoreria de les cooperatives i financia amb les seves aportacions de capital, o
enviliment incessant de la divisa nacional, dificultats endèmiques de tresoreria per a atendre una complicada i costosa carcassa estatal. En poc temps es
sufragués els gastos de cafè, licors i demés begudes dipositant en la Tresorería tot lo que d'ella se'n treu, pagant una quota mensual o setmanal, junt
teatre una festa col·lectiva, i si bé el finançament no és a càrrec de la tresoreria d'Estat, sí que ho és a càrrec d'un ciutadà il·lustre, el corega, el qual
nos poden flixar". A l'ensems, escriu el rei a Pere Vicens, de sa tresorería, ordenant-li que pagui al dit des Feu "la messio que haura a fer
que llavors que els llatins entraren a Constantinoble, trobaren a la Tresoreria imperial la santa Creu, la corona d'espines, les sandàlies de Crist i un
de moneda. Caixers automàtics. Servei d'abonament de nòmines. Bons de Tresoreria. Caixes de lloguer. Préstecs personals. Servei per servei decideix el
d'abonament de nòmines. Dipòsit de valor. Pensions Temporals. Bons de Tresoreria. Cartera. Targetes de crèdit. Caixes de lloguer. Cèdules Hipotecàries.
i l'administració de les rendes reials. El tercer organisme era la Tresoreria, amb dos membres principals, un, el tresorer general, residia a la cort i
següents: Estat o del despatx universal, per als assumptes de Milà; tresoreria i rectoria i del reial segell i registre. Al davant de la secretaria
Sans, ambdós amb el càrrec d'oficials. El 1717 va entrar a la tresoreria i receptoria del Consell, amb el càrrec d'oficial, Lluís Samper Salerio,
anava pel camí d'organitzar la realització de totes les operacions de tresoreria de les restants Seccions dels Sindicats. La Secció de Treball
de novembre de 1566, Hurtado de Mendoza ordena al regent de la Tresoreria, Miquel Codina, que procedeixi a lliurar tots els presos condemnats a
29 del mateix mes, Hurtado de Mendoza comunica al regent de la tresoreria reial, Miquel Codina, que ha decidit alçar cinquanta soldats de cavall i
es veu obligat a alçar cent soldats durant tres mesos, a càrrec de la tresoreria reial. A últims de juny, cauen en poder de la justícia tres bandolers de
de no haver pogut examinar els registres de la seva lloctinència i de la tresoreria esmentats per Aurea Javierre, perquè ells han de contenir moltes dades
Tanmateix les dificultats de realitzar adequadament la gestió de tresoreria que comporta un fons d'aquesta naturalesa han conduït a la seva
dels sinking funds existeix el perill de realitzar gestions de tresoreria desafortunades basades en previsions equivocades sobre el comportament de
comtats de Rosselló y Cerdanya y del regne de Mallorca, els comptes de tresoreria del Patrimoni Reyal desde l'any 1295 fins al temps de Felip V,
a don Joseph Cendra pera que recullís dit diner depositat en la Tresorería de Tarragona, havent ordenat la Junta que se li fes entrega de la suma
de Barcelona, reclama l'Alguer dita quantitat y, com per lo vist la Tresorería no disposava de diners en aquell moment, la Junta acorda qu'esperi
y organisa'ls aprovisionaments; el servey de recaudació y el de Tresorería allí està radicat; en una paraula, tot el govern de Catalunya, la seva
Joan i Martí, que els béns no fossin mermats, si ho són, reclama a la tresoraria reial la satisfacció dels desperfectes: dues vegades el trobem reclamant
juheus, entre'ls metjes del Monarca, en la Batllía de Barcelona, en la Tresorería d'Aragó y en altres llochs ben enlayrats de la política y la
Informació Impressió Es dona per assegurada l'operació de Tresoreria que té lloc avui amb motiu de vèncer 978.169.500 pessetes i
cares (Doc. xxxj.) XXXIV. Porta del armari de la tresorería de la Seu de Vich. Sabem d'aquesta obra que fou pagada a 10
entre les obres fetxades den Gascó hi há la porta del armari de la tresorería de la Seu Vigatana que sabem fou pintada l'any 1525. Se tractava

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »