DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
unilateral AI 447 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb unilateral Freqüència total:  447 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de Nacions dient que el Govern de la República ha decidit la retirada unilateral de tots els combatents estrangers, sota el control d'una Comissió
ambicions dels Estats forans. Mai no m'ha satisfet aquesta consideració unilateral. Sempre he trobat sorprenent el nombre de revolucions que van
entenent per esperit —si se'm permet una interpretació unilateral i una mica equívoca— tot el que defuig la forma, el color i la duresa de
veure, o intentar veure, com se'n podria treure avantatge en el debat —unilateral, merament teòric, ¡ai!— de cara al futur. ¿Avantatge? La paraula semblarà
estat possible. Si, a desgrat de tot, la visió de les coses sembla un poc unilateral, és més que res perquè he procurat seleccionar el que amb més o menys
conèixer els problemes de les illes germanes i d'aquí s'origina la visió unilateral de totes les nostres especulacions. I si no hem tinguda tal informació,
s'entén també, al seu torn, com el fet d'eludir aquestes dues antítesis unilaterals es produeix precisament per obra de llur composició orgànica, per part de
és justament obtingut, diu Weber, "mitjançant l'accentuació unilateral d'un o d'alguns punts de vista, i mitjançant la connexió d'una
treball de l'home i el seu entabanament per una propaganda insidiosa i unilateral. El progrés tècnic, que no ha sabut acompanyar-se del progrés moral, ha
Però el mateix gust de la vida que el defensava d'encarcarament unilateral el defensava de frivolitat per la cerquera d'eficàcia, per la voluntat
Salmeron, i tants altres, grans figures de cabdills, hagin estat homes unilaterals? ¿És cert, per altra banda que la seva ambició hagi obeït al "desig
soviets en nació. El procés d'unió dels soviets no s'efectuà d'una manera unilateral, d'acord amb un pla prèviament establert. D'antuvi, per exemple, es
humanes. Sobretot avui, que estam dominats per l'espectre de la cultura unilateral de la intel·ligència; avui, que l'especialista es reclou dins l'estreta
una cosa que ha estat fins ara, per mi, incomprensible: el caràcter unilateral, poc complex, rarament contradictori, dels personatges de les seves
més o menys —sempre més que menys— entrada en anys; era aquell amor tan unilateral com callat, del qual hom serva tota la vida com una mel verge, mercès a
de la Història, sobretot si no es té cura de remarcar el caràcter unilateral del treball. I si, com fa Menéndez y Pelayo, ja no es parla de crisi,
síntesi i per tant, la seva política interna ha d'ésser sintètica i no unilateral; ha d'ésser la pregonada i definida amb el mot de concòrdia o de
de dubte que molts dels treballs publicats s'ocupen del tema d'una manera unilateral sense tenir en compte molts altres aspectes de la mateixa qüestió.
més a més, cal reconèixer que caldran encara molts treballs analítics i unilaterals per a aclarir tot de detalls que, per ara, romanen molt foscos. Però és
era una dada fisiològica i que donava una visió purament fragmentària i unilateral del fenomen fisiopatològic de l'hemostàsia, s'esdevé ben al contrari amb
d'un agermanament. A l'Edat Moderna el compromís fou substituït pel dret unilateral del rei a reclamar que el servissin. La força militar derivava d'una
darrers prefixos, s'usen els prefixos d'origen llatí uni (Ex.: unilateral), multi (Ex.: multimilionari), bi (Ex.: biconvex), tri
de la impossibilitat d'una delimitació esquemàtica o d'una descripció unilateral de les mateixes. Aviat veurem com la persona que viu en estat amorós ho
veurà que segons uns autors és un contracte bilateral, i segons d'altres unilateral; per a uns té quelcom de dipòsit, de mutu, de mandat i de donació, i per
constatar els efectes nocius en la salut dels obrers. La hipertròfia unilateral d'un sistema de muscles en els treballadors que efectuen durant molt de
anomena: heterònom i autònom. El primer, primitiu, es basa en el respecte unilateral (del nen envers l'adult i la societat en general), fonamentat en la força
—poble essencialment industrial i mariner— el portava a una extensió unilateral, seguint la conca del mar llatí cap a la Mediterrània oriental i
d'ésser tot i que nosaltres considerem ambdues consignes mancades, per unilaterals, avui són totalment superades en la forma absoluta que les van
Obligacions que, en tot o en part, podrien ésser anul·lades per voluntat unilateral de l'Ajuntament. Integren aquesta categoria els grups /b)\ i
pessetes) poden ésser sempre totalment suprimits per voluntat unilateral de l'Ajuntament, mitjançant acord municipal declarant suprimits o
període és la tendència que tenim a voler precisar massa, amb un criteri unilateral, l'entrellat espès de les jurisdiccions feudals. Cert: hi ha llocs i
damunt de les posicions personals i de les interpretacions subjectives, unilaterals i volubles, que un sol home pugui determinar. I és que ens trobem en un
per aquest camí, a interpretacions massa simples, excessivament unilaterals. La desfibració cordial és una mera malaltia infantil que acaba per
L'exigència de la virginitat, era un criteri establert segons una relació unilateral. En efecte, l'home exigia de la dona que fos espiritualment i físicament
dels negocis jurídics (obligacions procedents de contractes, de promeses unilaterals i de disposicions testamentàries), dels actes similars als negocis
la possibilitat de la creació d'una obligació per la declaració unilateral que representa l'acte administratiu emanant de qualsevol dels organismes
quantitat indeguda, l'enriquiment injust, l'acte col·lectiu i la promesa unilateral d'una prestació (únicament en els casos admesos per la llei). Rotondi
an aquesta falsa apreciació, l'existència de cassos en que la lesió és unilateral, d'un sol costat. En aquestes condicions, quan al nen se li parla en
en glossarem solament quatre. 1a· Creuament d'absorció o unilateral. 2a· Creuament intercurrent. 3a·
industrial o de primera generació. 10 1er· El creuament unilateral o d'absorció és el que té per objecte substituir la raça o la
la raça bovina del país. És a dir, s'havia practicat un cas de creuament unilateral o d'absorció. Aquesta classe de creuament resulta, com hem dit, molt
regla general, els hibrids són estèrils; quan hi ha fecunditat sol ésser unilateral, i de part de la femella. En els hibrids de l'espècie asinal i cavallina
observades són les següents: a) Herència directa, unilateral o preponderant. b) Herència bilateral o amfimíxica.
46 a) Herència directa. Es diu que l'herència es directa, unilateral o predominant quan el producte s'assembla particularment a un dels
un cas que no es pot reportar a la modalitat designada "herència unilateral o preponderant", sinó que repetint-se l'atavisme del pare en el fill,
classificacions intentades pels pomòlegs són quasi sempre empíriques i unilaterals, essent fonamentades en la núcula, i no prenent en consideració molts
un altre dels símptomes cardinals del malalt de Basedow és molt rarament unilateral. Algunes vegades és tan extraordinàriament pronunciada que els ulls
es constata a seguit de la castració. Si la criptorquídia és únicament unilateral pot succeir que el testicle descendit supleixi la funció corresponent a
no sé si deixant latent la possibilitat d'una futura atrofia testicular unilateral. En l'exercici de la cirurgia, que, pel meu gust i si em fos bonament
sinó també tendències actives per les quals s'estableix un contacte unilateral amb el món. L'autisme no és de cap manera un simple esmussament afectiu.

  Pàgina 1 (de 9) 50 següents »