DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
usdefruit M 208 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb usdefruit Freqüència total:  208 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

estava posat al servei de tots els seus membres i no en benefici o usdefruit de la porció més eminent i preponderant. L'ideal que realitzava era el de
havia tingut —i tenia encara— fama de posseir unes cames perfectes. L'usdefruit d'aquelles cames havia estat un dels orgulls més legítims de Frederic, i
i un deu per cent dels beneficis del negoci. Per a Mònica, la casa, en usdefruit, més una quantitat equivalent a una llegítima. Per als obrers, una
donades pels terratinents, que no dubtaren d'establir llurs terres en usdefruit, censal o alou. I, en segon terme, que, degut a la despoblació a què abans
amb el doble embat de classe, que posava en perill el seu regular usdefruit del poder: el dels nobles, cada cop més agosarats, i el de les capes
llavors la chance; se'ns oferiren d'altres. Dimitírem. Hi havia l'usdefruit de l'Imperi hispànic. Podíem haver actuat com els escocesos davant
ideologia; l'estímul per a ingressar al partit, era la possessió i usdefruit, per part d'aquest, d'una secció del poder. Creiem que aquests aspectes o
República dels Soviets: 1) Nacionalització de la terra i lliure usdefruit d'aquesta pels pagesos. Ni en aquest període ni en cap altre ha existit,
no té dret a la compensació. Tant si'ls hi dexa lliures com en simple ús de fruyt, els tals bens son el blanch de les mirades dels cunyats y demés
mossegà la llengua per no exclamar enrabiada: —Y que no veu que perdría l'ús de fruyt? —Però, sabent dissimular, respongué tan sols ab una rialleta trista y,
—Dispènsi: l'hereu serà'l nen de la Mercedes: la Paulina no té sinó l'ús de fruyt, y... escólti be, que axò du cua... sols per mentres no's torni a
estrafalaries de tot lo més natural del món? Fresques estaríem qu'aquest ús de fruyt fos com un estigma d'adulteri per totes les pobres viudes que'l tenen. Si
sí, —exclamaren, ingenuament, ses dues contendents.— Y aleshores perdrà l'ús de fruyt. —Justament. Però, llavors, tindrà, en compensació, lo qu'ella matexa ha
únic, l'establiment dels principis generals de la política agrària i de l'usdefruit de mines, boscos i aigües; la fixació de les bases de l'administració
concedir determinats avantatges als mobilitzats pel que es refereix a l'usdefruit de la terra, la instrucció, etc., etc.. En aquest aspecte queda un marge
de bon tros. No eren altra cosa que la renúncia clara i catalana de l'usdefruit a favor de l'hereu i de la direcció de la casa també. Des d'aquell dia
les formes emfitèutiques són de tres classes: /life estate\ o usdefruit vitalici de l'adjudicatari; /estate tail -feudum Talliatum-\ o
vitalici de l'adjudicatari; /estate tail -feudum Talliatum-\ o usdefruit de l'adjudicatari i descendents; /estate in fee simple -feudum
i descendents; /estate in fee simple -feudum simplex-\ o usdefruit de l'adjudicatari i hereus que es confon amb la propietat. Bé que el
de lloc són, ultra els esmentats: dalt, baix... Ell demana, ultra això, l'usdefruit de la casa. Significant "a excepció de" hi ha llevat de, tret
un malànima, un sang-freda; trespeus, centcames, milfulles, milhomes, usdefruit, set-ciències, cinc-nervis, cul-de-sac, cul-de-llàntia, cinc-en-rama,
Sols una cosa es reté el monarca, per a la resta dels seus dies: l'usdefruit i el domini —cal deduir el domini eminent. De manera que, si ell serà
examinat detingudament abans, si el Conqueridor es reserva l'usdefruit i el domini eminent del comtat, assigna a l'infant, durant la seva vida,
Així el Crist posseí la gràcia, no pas com una propietat o un usdefruit individual, separat, herència exclusiva, sinó com a Cap d'un Cos
circumstància momentàniament revessa del viure. Ja posseïen, per a llur usdefruit exclusiu, una biblioteca apilada a força d'estalvis. D'aquests darrers,
civils i religioses, que no s'avenien a perdre, així com així, l'usdefruit de llurs privilegis consuetudinaris. Sortosament hi havia a Barcelona un
Sant Pere. Les cales eren jugades entre els patrons dels dos pobles per l'usdefruit per rotació, de les cales mateixes. Cadaqués mantingué amb vigor la
Cadaqués de fer en aquelles mars acte de presència els portà a arrendar l'usdefruit de Cala Prona, que és una de les cales més fines de la mar d'amunt.
d'allò més la seva carona de nina de porcellana. I quan aconseguiren l'usdefruit de la barraca gran, en la qual hi havia finestres amb vidres, que feien
amb la moderna concepció del dret i de la propietat, només en té l'usdefruit. En tot estudi cal tenir present dos factors capitals: la intuïció i la
fou ben escassa. D'una disposició del Llibre dels Jutges sobre l'usdefruit del marit, en pervindria (unit, encara, a antic costum) l'usatge
la propietat, el domini directe i a favor del vassall el domini útil o l'usdefruit, encara esdevingueren possibles noves subdivisions. Els vassalls tendiren
a l'inrevés, ço és, transmitint el domini directe i reservant-se l'útil o usdefruit. Més tard, per raons de governament del territori, aparegueren els censos
atorgaments d'hipoteques dotals i estipulacions o disposicions sobre usdefruits viduals, a favor del cònjuge del fiduciari. Aquest règim d'herències
usant el tecnicisme dels comentaristes del Dret romà, d'usdefruit parcial segons l'article 469 del Codi civil espanyol. Un
el cas que perxe i era pertanyin a una persona en nuda-propietat i en usdefruit a altra, es regeixen per les regles del Dret Comú Català. Però a voltes,
sos representants per major nombre de vots, ço que'ls hi assegura l'usdefruit d'aquestes substitucions. L'article 29 de la llei Electoral va
la donació (t. II), l'arrendament de coses, l'ús i l'usdefruit (t. III), el comodat (t. IV), el préstec simple o mutu
Principis del dret successori aplicats a fórmules d'usdefruit vidual i d'herència vitalícia Primera part Principis del Dret successori
Freqüència de testaments en els quals s'ordena en favor de la vídua l'usdefruit universal o l'herència vitalícia. Primer principi: Sobre la necessitat de
els problemes que plantegen algunes fòrmules testamentàries, d'usdefruit universal, unes, i d'institució hereditària de per vida, altres; i tots
les més principals o importants fòrmules testamentàries, en les quals l'usdefruit universal o l'herència vitalícia es presenten combinades amb la
de quins preceptes tindrem que interpretar les fòrmules testamentàries d'usdefruit vidual i d'herència vitalicia. I deixant de moment, per a tractar-la més
coses que integren la universalitat de l'herència: la nuda propietat, o l'usdefruit, per exemple. La llei © del títul /De haeredibus
als hereus instituïts excepció feta d'un fundo, o excepció feta de l'usdefruit: © © © Igualment, doncs, que en el cas de la institució d'hereu
interès; doncs és cosa clara, que, si l'hereu instituït excepte l'usdefruit és equiparat a l'hereu in re certa, és evident que l'hereu
a l'hereu in re certa, és evident que l'hereu instituït en usdefruit, o lo que és igual, l'hereu instituït excepció feta de la nuda propietat,
i trascendència verdaderament incalculables en les fòrmules d'usdefruit vidual i d'herències vitalícies que haurem d'examinar en la segona part
arribar a un acord amb l'Ajuntament en virtut del qual aquest cedia en usdefruit el local del Saló de Sant Joan, sempre que fos destinat a Servei
i béns que no s'acaben mai. Als seus germans Teobald i Pere, els deixa l'usdefruit de bona part d'aquesta riquesa. El castell de Lordan el deixa

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »