DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
vacació F 55 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb vacació Freqüència total:  55 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

va anar a París, i els senyors Castells se m'emportaren a passar les vacacions a casa seva, jo em vaig creure morir de felicitat!... I això que ell, que
després d'haver-se amarat de sol, de llibertat i d'alegria durant les vacacions. Ah, que de pressa ha passat el bon temps! Adéu, simpàtics jovenets,
Al cap de poch temps de anarhi seguidet, tant durant lo curs com en les vacacions d'estiu, lo Bibliotecari començá á tractarme de parroquiá de la casa,
més prop. A vegades el tio, quan vea a son nebot baix la figuera —en les vacacions—, llegir afissat aquells llibrots, ganes tenia de tirar-li'ls dins la
lo primer que farà és emportar-se'n amb ell la seva mare. A les primeres vacacions estiuenques, també la senyora mestra va pujar-hi, amb la Menuda, que s'ha
baix. El 21 de Dezembre atra vòlta es tanca la escòla pera les vacacións de Nadal, y en el matí d' eixe día es repetix lo del dimats sant, ab la
vestit ja sotana. ¡I amb quina perfecció cantava al chor, quan venia a vacacions! ¡I quina destresa tenia a discutir les idees del dia! Sens dubte, llegia
damunt l'era, a muntanya, davant les cases de possessió—; no existien vacacions, ni turisme; els jornals eren de sol a sol, i hi havia molts d'albats. Les
es batxiller, amb calificació de matrícula es qui menos. Allá no hi ha vacacións, ni dies de fira, ni llecencies, ni dissapte inglés. Com en el cel no hi
viure en esta terra tan festera!... ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! Vacacions Ja estic ací. Ja ha passat tot. Els dies de tant de treball escolar sols
Diari. Ara ja està l'escola tancada i per a molts dies; comencen les vacacions. En realitat, ¿m'agraden les vacacions? ¿Sí? ¿No? Naturalment que ara
i per a molts dies; comencen les vacacions. En realitat, ¿m'agraden les vacacions? ¿Sí? ¿No? Naturalment que ara dormiré un poc més... Ajudaré en tot lo que
i jo... i Roser i Mari-Carme... Diu mon pare que Dick necessita també vacacions. ¿Serà el premi als exercicis escolars? "Premi" és una paraula ampla
¡Xe, quan ho haja decidit...!, que bé. Dick, has d'aprendre a dir vacacions... Gua, gua... ¿Sí? De moment, una cosa és segura: ¡vacacions!
vacacions... Gua, gua... ¿Sí? De moment, una cosa és segura: ¡vacacions! Atres, atres coses... (...aquelles diablures) Nos han regalat un
que ja és molt tard. Digues adéu, adéu..., adéu. Passaren les vacacions i allà quedaren les formigues... Demà és primer dia de classe; jo estic
les nou del matí. Clar que també sent que hagen passat els dies de les vacacions; ja, ja ne vindran atres. Ara m'anima que demà voré a don Joan. ¡Estic
Pero voràs com el descans també t'agrada. Mira, això seran les teues vacacions. Ara dis-me com jo: "caminada feliç, Pere..." ¿Saps lo que farem
atropell d'abraços i de paraules... ¡Paraules! ¡Paraules! Quan torne de vacacions n'hauré aprés moltes més, i, ab gust, te les repetiré, ¡segur! "Adéu
Municipal que fou de l'Ajuntament de Porreres. Aprovació del pla anual de vacacions de funcionaris i de la certificació facultativa d'obres de la
hores que feiem hem passat a fer-ne 7; tenim dia lliure, vacacions pagades... se respecten els nostros drets. Quins dons naturals voldries
santuaris; perçò 'l veyèm fins als darrers anys de sa vida, aprofitar les vacacions d' estiu y totes les ocasions que se li oferiren (Vide la Nota
era lo que més li podía complaurer. Resolgueren, donchs que, durant las vacacions hi pujarían cada dematí y reberían al propi temps que las llissons
tením lo tipo de las caravanas económicas —aixís veyém que durant las vacacions de Carnestoltas, 12 alumnos que fan un viatge de 3 dias
aquell, despres que ha passat en sa companyia la primera quinzena de las vacacions, que vinga á casa meva, persuadit com está de que, debent esser advocat,
diputats en vaga. Mira, Joan; comensa á arreglar las maletas. Durant las vacacions parlamentarias tinch ganas de recorre 'l mèu districte, pera enterarme de
* * * [2] —Donchs, si, si: durant aquestos mesos de vacacions vull practicarme en l' oratoria, perque al tornar al Congrès no tinch
Urgell." © * * * [11, 12] Acabadas las vacacions, las salas d' aquesta Audiencia han quedat constituhídas de la següent
ab el natural. Una vegada conseguit aixó, y passadas las imperiosas vacacions de Nadal, podrém discutir tot lo que sigui necessari, introduhirém
que 'l dissapte quedarà aprobat en abduas Cambras, comensant després las vacacions fins lo dia 2 de Janer. Encara no han arribat los trens d'
y crech que estarán estona a ginyarme. A Nadal vatx comensar, durant les vacacions, á recullir rondalles y en tench unes cincuanta d'escrites. Llavó també
Consistia lo sèu método en suprimir, quant los fou possible, totas las vacacions, conservar las plassas als obrers que queyan malalts, en una paraula,
que hasta el present venien á la escola del Móle, sen poden anar á vacasions, perque les llisons de política y de dret que se donaben, se li
la universitat de Cervera, portaren de allí cuant tornaren á casa per las vacacions del estiu y foren los primers en sufrirlas, peró no moriren y despues se
a abandonar els negocis per una temporada; i que es prengui unes vacacions d'uns quants mesos... Julia. I així i tot... Marcel.
allà l'amor no fuig ni és poruc. II Durant les vacacions no em fa res d'obrir els melons en el parc
que sols lo poder de Deu apar pot desenredarla. En aquestos dias de vacacions voldria tenir una idea clara del "origen, plan, medis de portarlo á cap,
vegadas de "secta lliberal." Per aixó vindrian per la pinta aquestas vacacions de Nadal. Aqui, á la vora del foch, en aquestos vespres frescos podem
feu cas, avuy es que veu que luego haurá de tornar á agafar lo fil, y las vacacions se acaban. Nofre. Si no perque la Llucieta t' enten lo mal,
enportarás á Barcelona: que no mel perdis, y de tant en tant en dias de vacació donay una llegida. Fill. Hó faré; y sobre tot no l' deixaré pas
li mancavan, primer per sa visita al col·legi, després pera la época de vacacions, que entre las llágrimas de sa anyoransa, la veya com los antichs
plujas, y més que tot, lo convenciment del poch temps que 'ls restava de vacacions, pareixia que 'ls havia tret l' enjogassament d' altres dias pera fer lo
en lo col·legi las seuas condeixebles parlavan d' anar en la época de vacacions á sas heretats ó al estranjer ó á banys, ahont se reunian ab familias en
ahont tú no hi estiguis unit... En lo col·legi sols ab tú pensava, en las vacacions sols á tú 't veya... Quan apropósit de tos viatjes me digueres que 't
y's veuen els retables tots contents com si'ls hagueren donat solta y vacacions de l'estiu. El baf de la gent qu'anara á misa major, casi no se sent.
coneixía a ton chermá? Isa· Quí? Tani· Yo. Durant les vacasións de Pascua el viu pasechant en compañía de... Lau· De quí?
russos —o al Tsar—. No més se reuneixen pera cridories demanant vacacions." L'ilustre rector de Salamanca, ¿té prou noticies sobre'l viure de
per explicar-me que havies vengut de Barcelona a passar quinze dies de vacacions i els amics t'ho havien contat tot: el rotllo del PP que compra unes
deien que la nina estudiava a un col·legi de monges suïsses que no feien vacacions. I després, un avortament a Londres va fer tornar la nina tota llesta i
a Biscaia. I així succeí el segon miracle. Era cap al final de les vacacions a Binimar, un vespre que anàreu a nedar amb la lluna creixent i aquelles

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »