DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
vindicar V 126 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb vindicar Freqüència total:  126 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Me vaig donar vergonya de desmentir á n' aquell infame, y en lloch de vindicarme, com hauria pogut y degut fer, me 'n vaig anar á reunirme ab la mare,
notes més dens que la traducció, i encara hagué d'imprimir un volum per vindicar aquelles notes. La batalla, però, era guanyada. Les altres versions ja no
solament per a nosaltres hem nascut, i de la nostra naixença una part la vindica la pàtria, una altra els amics, i donat que, com plau als estoics, tot el
dels qui ensenyen la religió. Remarquem, encara, que tots els països vindiquen la propietat d'algun sant particular, que té unes atribucions
antonomàsia, o sigui el de les ciències físico-matemàtiques, hem pogut vindicar l'honor pairal amb aquest acabament del segle XVIII no gens
eclesiàstica. Amb tot el que hem explicat es fa evident que Barcelona pot vindicar amb legítim orgull el dret d'ésser col·locada a la davantera de les
de Grècia, encara que, gràcies a Déu, hi ha hagut també autors que l'han vindicada, com són els barcelonins En Francesc de P. Capella, el Rvnd. Dr. Esteve
el propietari de la casa on hi havia la capella, anomenat Josep Julià, vindicà uns drets sobre la capella, però feta una inspecció o visura per les
de la dita, no sé si innocent o malèvola, tantes voltes repetida, que el vindicar la nostra pietat cap a la fi és fer política. Jo us tinc de dir que,
profit del seu treball, tanta menys afecció mostra per aquest treball que vindica com a propi el considera cosa del burgès i se'n desenten. I aquest
Jo., ©), però llampega de còlera davant de la hipocresia; vindica per a Ell una missió divina universal, però passa més de trenta anys —i
finalment, a ultrança, que hom podria titllar de fantàstics, en voler vindicar l'ortodòxia del mestre caigueren en lamentables exageracions, com la de
el qual acabem de mostrar, el Dret civil és element essencialíssim a vindicar en un procés de nacionalització. VI. La tradició jurídica
closa, sobre el lloc originari del Consolat de Mar. Piza l'ha vindicat a Barcelona, i fins algun autor ha establert alguna conjectura a favor de
de Castelar quan va dir que, "en els moments que els pobles s'aixequen vindicant la seva llibertat i el seu progrés i cercant un millor esdevenidor, el
d'opressió. És lícita la de justa i necessària defensa, quan es tracta de vindicar la llibertat de la pàtria. És, però, sempre un mal terrible, suma de tots
usar-ne, gaudir-ne i disposar-ne, amb exclusió dels altres homes, i a vindicar-los en justícia. ¿Vol dir això que tots els homes tenen dret a tenir béns
dels fruits o rendiment de la cosa, disposar-ne, transmetre-la, i vindicar-la en justícia. ¿Aquestes facultats del propietari, són il·limitades? No,
Sou el sexe bell. Homes i dones s'eren escomesos en lluita formidable, vindicant ambdós la força i la bellesa. Els homes es col·locaren a una banda,
l'home decantés la vista de Caín y la posés altre volta en Abel. Elles vindicaren a l'humanitat de les afrontes de l'humanitat caiguda en la ferotgía
apareix dins les obres modernes d'Història de l'Escolàstica. És, doncs, a vindicar de qualque manera la seva memòria, que s'adreça el present estudi. Perquè
Tomàs el 18 de juliol de 1323, totes ses doctrines eren vindicades de la més lleu sospita d'heterodòxia, i el Bisbe de París s'afanyà de
de la Sma. Trinitat. En Guiu hi esmerça totes ses energies per tal de vindicar a les relacions llur plena entitat real. Aferrat fortament al principi
quod anima rationalis sit forma hominis informans corpus\. En vindica la perfecta demostrabilitat, puix baldament en el mode d'unió pogués
italians de les més diverses tendències, amb B. Croce al cap, han vindicat per a Vico la paternitat de les idees més originals sobre Filosofia de la
prestigi de la seva saviesa, virtut i bellesa, Sant Germà d'Auxerre vindicà enèrgicament davant els parisencs la innocència de Genoveva. Amb el
passió una altra ciutat que no fos la nadiua ciutat de Saragossa; i en vindica la propietat en estrofes vehements i magnífiques de patriotisme. Mossèn
dels seus fidels, l'elevació d'esperit i rectitud de conducta dels quals vindicàvem al principi d'aquest Document. Que no es culpi, doncs, a l'Església de la
un cert privilegi de monopoli, talment que només ell, així aprovat, pugui vindicar els drets dels obrers o dels patrons —segons quina mena de sindicat
sindicals". En la primera norma la Sagrada Congregació del Concili vindicava el dret dels patrons i dels obrers a la formació de sindicats ja purs, ja
—ja que hom permetia al no creient un ajust— sinó el purament religiós de vindicar la honor de Déu, per ço com la gelosia és una característica de la
però, ben informada de tot, envià a Roma els seus procuradors, per tal de vindicar els seus drets i informar la Santa Seu. A Roma es desitjava certament la
amb la qual cosa la Congregació restà encara més enfortida per a vindicar els seus drets i privilegis contra la reforma que se li volia imposar. A
barbres enemics serà satisfeta, i quan l'ordinari sentit d'humanitat vindicarà el seu ascendent damunt la crueltat i el llibertinatge de l'odi? ¿Quí
experimental, sinó Déu vivint en Déu. Si algun home que hagués estat així vindicat i alliberat i perfet i destruït pogués d'alguna manera pensar o parlar,
La teología de Unamuno, pàgs. 174, seg., on vindiquem amb arguments abstractes de metafísica, i concrets de psicologia, la
sobre mariologia, presentant algunes de les meves opinions personals i vindicant, després de depurar-les, algunes tesis de teologia mariològica que han
món." Aquest principi reformat té relació amb la glòria de Jesucrist car vindica la perfecta suficiència de la seva mort i resurrecció que expia el pecat
explicació satisfactòria de llur necessitat a priori. I ensems vindiquem la tesi empirista que no hi ha coneixement a priori de la
d'inexactitud històrica. D'antuvi, però, cal entendre que no tractem de vindicar cap grup de filòsofs contra els altres, sinó tot simplement de resoldre
i profund desvetllament de l'home, d'aquest home que Chesterton ha sabut vindicar tan noblement. Perquè sempre, i sobre tot en aquesta època tensa de la
l'home que escriví la primera biografia de Goya "amb el sol objecte de vindicar Goya, despullant el seu nom d'aqueixa falsa anomenada que taca la seva
i ineludibles, atac que provoca una reacció que obliga a tutelar-los i a vindicar-ne el reconeixement i la vigència. També es palesa en la imposició que
a la fenícia Aradus, i allí s'havia embarcat vanagloriosament en nau per vindicar senyoria sobre el Mar de Ponent, foren reduïts a poca cosa més que
la desena part restant d'Orient, gairebé tota era regida per prínceps que vindicaven el títol de "Filhel·lens" i el justificaven no sols per l'amorositat
veu comú. Els criats sabien la majoria d'aquestes històries i varen voler vindicar llur prestigi davant dels forasters explicant-les per a satisfacció de
fer-lo tornar a Madrid, no està clar si per a demanar més ajuda o perquè vindiqués la seva conducta. Ningú dels dos no sabia res del viatge de Zavala ni de
com el seu pare. Un fill ben viril, alliberat d'escrúpols, que vindiqués en el femení llinatge tots els afronts que n'han rebut els homes! Quan li
la següent fórmula "lo que repugna a una cosa, no li convé." Balmes vindica la fórmula escolástica y diu, molt bé, que la innovació kantiana se
díes, está inspirant el anomenat—neoKantisme. Contra aquest idealisme, vindica Balmes els furs del célebre axioma aristotèlich-escolástich; /nihil

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »