Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
vitalici A 173 oc.
vitalici M 26 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb vitalici Freqüència total:  199 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que es nebots me comprassin per dos cèntims sa casa per pagar-me aquest vitalici— hagués donat sa darrera emblanquinada a ses parets. Sentia es renou des
miraments, va ésser un cop molt fort per ell, acceptar un lloc en el Banc Vitalici; un lloc poc brillant i poc retribuït, perquè l'hereu dels Lloberola amb
fill, aleshores que el dot de la nora era inexistent i el sou del Banc Vitalici resultava una misèria. Entre el que havia salvat don Tomàs, li restava la
que li faltaven moltes coses. Es va trobar que quan sortia del Banc Vitalici, per anar a seure a la terrassa del "Colón", no hi havia ningú que
va tenir d'humiliar-se, quan va tenir d'acceptar un trist sou al Banc Vitalici, es desfermava contra els fills que no hi tenien cap culpa, i això segons
Ordenava mentalment la venda de la casa, de la fàbrica; creava un vitalici per als meus dos fills... Castigar-te! Tota idea de càstig em semblava
a un altre; però el matrimoni amb l'hereu Aguilera equivalia a un vitalici tan substanciós! L'amor, cosa secundària, ja el retrobaria més tard,
de santedat, fins a l'altre any, perquè el càrrec crec que era gairebé vitalici. He sentit a dir, a un oncle meu capellà, interessat de sempre per les
funcionalistes, semblen hotels. Pràcticament, són hotels gratuïts i vitalicis, on el material humà superflu troba l'oportunitat d'esgotar-se —de morir—
fa botiguer. El rei d'Itàlia quan parla de la seva augusta companyona vitalícia, diu "mia moglie". Dir, tot parlant a un conegut, de la mare
que, ací baix, ja comptaven, a la bestreta, amb un lloc i una ració vitalicis. Per tant, com mai no havia cregut que hagués de treballar per a
l'ofici. Li concedien la creu del mèrit de la Companyia i una pensió vitalícia de dotze pessetes diàries. Pere Joan, tenia la satisfacció de poder dir
desig (espai en blanc)... Cregué arribat el seu desig definitiu, vitalici, de dona. Dimarts. Veié la mateixa dona. I remarcà, darrera d'ella, un
a la venda al canvista valencià Bartomeu de Cruïlles, d'una renda vitalícia o violari de 900 sous; figuren com a dret-havents, en
caixer nomenats per a dos anys i els oficials comptables amb nomenament vitalici; ultra això hi havia els oficials de gràcia, o sigui l'argenter que
emfitèutiques són de tres classes: /life estate\ o usdefruit vitalici de l'adjudicatari; /estate tail -feudum Talliatum-\ o usdefruit
del Sexvirat. Els sexvirs ho eren per dos o per cinc anys, rares vegades vitalicis. La data de la institució dels sexvirs augustals d'Iluro no pot ésser
el subsidi; ara confirma, ja com a "hereu de Catalunya", la donació vitalícia, en qualitat d'honor, feta pel seu pare al vescomte de Cardona, de
Manresa i Caldes de Montbui; ara, confirma la donació, també en honor vitalici, feta pel seu pare a Ramon d'Urtx, de tres-cents morabatins anuals damunt
de debò. Va començar com un de tants i acabà essent el president, gairebé vitalici, de l'Associació de llibreters de vell del Paral·lel. En Joan Balaguer
petitesa o nul·litat i que s'han fet la il·lusió que són personatges vitalicis a la pròpia terra i a fora, en la victòria i en la desfeta; no és
i tinc llargs diàlegs amb ells. Hipotèticament pago quaranta-set pensions vitalícies a altres tants amics. Si hagués estat un home ric, la meva més gran
El nombre de prohoms que integraven l'institució era fix, i el càrrec era vitalici. Perquè en formessin part eren triades les persones que, a judici dels
d'interès. Constitueix una modalitat especial del crèdit la "renda vitalícia", per la qual un capital pot ésser reduït sobre les normes bàsiques del
aquest sistema, un subjecte "A" adquireix el dret a una renda vitalícia, lliurant una determinada suma de diner a un subjecte "B",
convingut, en l'altre. Pot ésser inclòs en aquesta categoria de rendes vitalícies allò que fa referència a les assegurances de vida. Aquesta operació pot
i, com veiem, aquest sistema és diametralment oposat al de les rendes vitalícies, car en aquestes es parteix d'un capital bàsic que haurà de
prengué el caràcter d'una concessió temporal, ordinàriament vitalicia, passant a ésser hereditària, fou decisiva per a la formació del primitiu
esdevenia un vertader Parlament bicameral, amb dignataris i membres vitalicis en la Cambra alta, i delegats de les Dietes nacionals, en nombre de
el qui la personifica. El seu caràcter actual és l'ésser un poder vitalici i hereditari, vinculat en una dinastia o família, i té especials honors i
(t. XII), el contracte de societat (t. XIV), la renda vitalícia (t. XVI), la fiança (t. XVIII), la transacció (t.
de Serra i de Sant Iscle, que tots aquests títols, a més del de senador vitalici, agombolava aquest pròcer, d'innegable bon gust, que es convertí durant
del dret successori aplicats a fórmules d'usdefruit vidual i d'herència vitalícia Primera part Principis del Dret successori Primera lectura Dret
quals s'ordena en favor de la vídua l'usdefruit universal o l'herència vitalícia. Primer principi: Sobre la necessitat de la institució d'hereu per a que
en aquestes matèries, que són molt freqüents aquesta classe de vitalicies disposicions, i que són molts més els testaments otorgats pels pares de
fòrmules testamentàries, en les quals l'usdefruit universal o l'herència vitalícia es presenten combinades amb la institució d'hereus per a després de la
d'hereus per a després de la mort de l'usufructuari o de l'hereu vitalici. Principis que informen la successió testamentària. Comparació de les
interpretar les fòrmules testamentàries d'usdefruit vidual i d'herència vitalicia. I deixant de moment, per a tractar-la més avant, la preterició segons el
pràctica tan general en les fórmules de disposicions testamentàries vitalicies, com la té la referent a les institucions de hereu en cosa certa. ¿Quins
com tots els altres principis junts. En les disposicions testamentàries vitalícies, apareix, gairebé sempre, la disposició feta per a durant la vida del
d'un hereu cridat per a després de la mort de l'usufructuari o de l'hereu vitalici; i aquest fet requereix, d'una manera indispensable, l'examen, la
de la mort d'altre, /post mortem alterius\, premor a l'hereu vitalici o usufructuari vitalici, no haurà adquirit cap dret a l'herència; i, per
/post mortem alterius\, premor a l'hereu vitalici o usufructuari vitalici, no haurà adquirit cap dret a l'herència; i, per tant, no en podrà
incalculables en les fòrmules d'usdefruit vidual i d'herències vitalícies que haurem d'examinar en la segona part del present estudi. Confusió
una revista científica francesa, l'emperador ha assenyalat una pensió vitalícia als tripulants que varen fer les proves, i no se n'ha tornat a parlar
de lloguers, collites, vidres, invalidesa, maternitat, viatges, pensions vitalícies, vaixells, mercaderies, responsabilitat civil, accidents del treball
professional dominant i, per tant, amb dret a posteriors prerrogatives vitalícies; impossibilitat que l'estudiant escolleixi la carrera per vàlides raons
molt més flexible que eviti la creació d'una mentalitat de prebenda vitalícia per a certs estaments. En aquest aspecte, caldria estudiar molt a fons si
el Consell: Aprovar la relació justificada de les pensions reglamentàries vitalícies dels capatassos i peons caminers jubilats per la Diputació provincial de
el cec t'agrairà molt més aquesta preparació per a la vida que un vitalici susceptible de proporcionar-li una crescuda renta mensual. Naturalment,

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »