DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
volició F 76 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb volició Freqüència total:  76 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

prendre decisions personals, és un ésser destinat a l'exercici de la seva volició en termes propis, i per això obrim la boca i posem a contribució les
i subjecte, el que dóna la latitud necessària per a la manifestació de la volició. Imaginar un lligam més directe entre el lliure albir i la limitació de
ja que per una banda no és gaire raonable d'atribuir a la naturalesa una volició en el sentit ordinari del terme i, per altra banda, l'observador no pot
motius de les nostres accions i aquelles on experimentem un sentiment de volició. En la vida normal, sentim aquest desplaçament de la línia de separació
vagues anomenem el jo. La relació entre l'experiència d'un sentiment de volició i l'apreciació conscient dels nostres motius d'acció és especialment
no pot subjectar-se a mesures físiques i que el mateix concepte de volició no correspon a cap generalització d'una descripció determinista sinó que
filosòfica del lliure albir, mencionaré solament que l'ús del mot volició en una descripció objectiva de la nostra situació, correspon estretament
orgànics, pels efectes de condicions externes, o de l'hàbit, o de la volició de la mateixa planta. Imagino que l'autor de /Vestigis de
hi hagin entrat en joc. Puix que cap quantitat d'exercici, d'hàbit, o de volició dels membres totalment estèrils de la comunitat, no podria possiblement
paraula, era per ventura en ella el resultat o almenys l'indici d'aquella volició gegantina que durant les nostres llargues relacions hauría pogut donar
Se'l sentia com imposat. L'imperatiu "dorm" flotava per l'espai com una volició divina. Arrupidet, segut a l'acera, vaig calçar-me les botes. Després
al reialme dels difunts on, segons els credos animistes, regeixen unes volicions, i unes ambicions, no gaire diferents de les més aferrissadament
anys els he anat recollint car constitueixen un magnífic repertori de les volicions i els anhels que hom suposa en el passavolant, a fi que al cap d'unes
muntanyes el vel de la civilització és tan subtil que les més íntimes volicions claregen a son través. Allí tot s'elabora a força d'humanitat, i quan
temps de recollir-li una mirada per on davallaren al no-res les darreres volicions de la pobra dona. Cap a entrada de fosc les veïnes tragueren la Lluïsa de
En la soledat de la nit li agafaven rampells de follia, monstruoses volicions que devien muntar-li de les mares de la sang, vist que s'avergonyien en
la convivència, la fraternitat dels caràcters i l'atracció de les volicions. Els éssers humans més essencials, més fins, més delicats, més elegants,
l'empremta dels dits en la cera molla. Pensaments, desitjos, passions i volicions, les virtuts i els vicis, actes bons i dolents, totes les vivències
de les baixes regions que ens atreuen i ens influeixen, en les nostres volicions tant com en les nostres accions, i que l'home pot fer callar a cops de
per un molí, sense trobar res semblant a una idea, a un sentiment o a una volició". La ciència de la vida interior, és l'Psicologia branca de la
persistent, com un complex de records, disposicions, sentiments, volicions, units a un cert {/quid\} —el nostre cos—, designem el jo.
solucions coincidents amb les dades negatives, aquestes imaginacions i volicions influiran sobre el món subliminal. Suposem-ho. En tal cas, els elements
a un xuclador poderosíssim, que seria més fort que totes les seves virils volicions austerament controlades i dominades. Una vegada donat el primer pas, en
d'ajudar fatiga, i que posa bastons a les rodes de les vocacions i les volicions més ben temprades! La lluita contra l'ambient, que és la lluita heroica i
engolfa l'esperit en un estat d'abstracció i d'ataràxia en el qual les volicions i els desigs s'esmussen, en què no es vol res ni es recorda res, en què la
com les d'ordre merament vital; viuen els dalés de l'esperit, les volicions de l'ànima. Un poble sense ànima colectiva, sense vida espiritual sería
però no deixen d'influir poderosament en els raciocinis i en les volicions els diversos cristalls amb què es miren les coses, i la pols del terrer
darrera de tota decissió mental existeix un motiu. En tot acte de volició que determini una compra, hi ha algun dels cinc motius següents:
Si l'ús general de la paraula libido li atribueix una significació de volició sexual, ja es troba en els clàssics —Ciceró, Sal·lusti— com
humana i tot desig o apetència característica de les nostres volicions. Déu és, també, una cosa extensa per a Spinoza. L'extensió és divisible o
canvi per a Spinoza voluntat i enteniment són una sola i mateixa cosa. La volició no és sinó la mateixa idea quan inclou l'afirmació o la negació. El dubte
La relació de les facultats amb els actes o fets especials: coneixements, volicions, desitjos, és la mateixa que hi ha entre les nocions generals que
L'enteniment i la voluntat tenen amb tal o qual idea o amb tal o qual volició la mateixa relació que té la petreïtat amb tal o qual pedra i
causal dels altres modes o éssers existents. No hi ha en l'ànima més volicions que les que envolupen les seves mateixes idees, les quals, com sabem, es
voluntat actuada per determinats afectes pot causar activament la volició, ni amb la sentència de Sant Tomàs (1a·-2ae·, q. 9, a.
inferiors que hi són enclosos virtualment. Fins respecte de l'últim fi la volició és determinada pel dictat de l'intel·lecte pràctic, i no per la
les quotidianes paraules i converses amb les quals expressa les idees i volicions de cada hora, i, si és un geni qui polsa l'idioma, arrenca d'ell
moment, utilitzant signes òptics o gràfics, manifestar les seves idees i volicions; en canvi, un home que no porti a dins un idioma, encara que repeteixi de
segons sembla, és que l'esperança és un amor. En efecte, ben mirat, tota volició no és altra cosa que un amor. L'amor el defineixen: Voler un bé a algú,
altra, diuen que li porta o li té voluntat. Si l'esperança, doncs, és una volició per ésser acte elícit de la voluntat, és també un amor. Ara bé:
des de la sensació més basta i primigènia fins al pensament, la volició i la llibertat. El camí envers una major i millor complexitat ens porta
de la mateixa manera que hi hauria d'haver "sentiments", "desigs", "volicions" que ens poguessin dur cap a Ell. Ara bé, el fet —i implícitament hi heu
la percepció (que fa intervenir els sentits i la intel·ligència) i la volició —la voluntat, les passions, les apetences: "tot allò que mou cap a una
alguna percepció o bé dels sentits o bé de l'intel·lecte"; i "publicar volicions", és a dir interrogar, manar, pregar o desitjar (p. 224; pp.
necessitat és "de tenir informada alguna percepció" o de tenir "alguna volició satisfeta" (els modes interrogatiu i requisitiu, respectivament); el
i la dels sobrehumans s'estableix un comerç que posa en equilibri les volicions dels uns i dels altres. És la forma d'admetre que el món és com és i que
i objectes inanimats estan impregnats de raó i expressen llurs volicions; a més, hom està disposat a donar una cosa si a canvi en rep una altra.
coses ens hem referit, fins ara, a obres d'art que han estat fruit de la volició d'un artista. Tanmateix, la història de l'art ens ensenya que aquest no
de la confiança d'aquest públic, al qual sap interpretar en les seves volicions i els seus desenganys, assoleix un grau d'autoritat; si la societat en
a "anar" al teatre: hi ha una previsió mental que es tradueix en una volició, i aquesta volició es produeix hores o dies abans d'acudir a

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »